blank

Patologija

 • Opća patologija: Procesi adaptacije, staničnog oštećenja i stanične smrti, akutna i kronična upala, reparacija, regeneracija i cijeljenje, hemodinamski poremećaji, genetski poremećaj, poremećaji imuniteta, novotvorine i patologija okoliša.

  Patologija organa i organskih sustava: Patologija kardiovaskularnog sustava, dišnog sustava, hemaopoetskog sustava, probavnog sustava, jetre, gušterače, bubrega, muškog i ženskog spolnog sustava, dojke, endokrinog sustava, kože, kostiju i zglobova, perifernih živaca, mišića i centralnog živčanos sustava
 • Uvod. Homeostaza. Reverzibilno oštećenje stanice. Stanična prilagodba. (P)
  - definirati patologiju i njeno mjesto u ostalim medicinskim strukama
  - upoznati temeljne metode rada kojima se koristi patologija
  - objasniti razlike reverzibilnog i ireverzibilnog staničnog oštećenja i nabrojati uzroke tih oštećenja
  - objasniti patogenezu staničnog oštećenja
  - definirati staničnu prilagodbu i navesti moguće uzroke
  - definirati i objasniti mehanizme nastajanja atrofije, hipertrofije, hiperplazije, metaplazije i displazije stanice, te navesti primjere
  - objasniti i definirati aplaziju, hipoplaziju i ageneziju, te navesti primjere

  Ireverzibilno oštećenje stanice. Prekomjerno nakupljanje metabolita i drugih tvari. (S)
  - prekomjerno nakupljanje metabolita i drugih tvari, kao što su pigmenti, masti, bjelančevine i ugljikohidrati
  - vrste i patogeni mehanizmi odlaganja vapna
  - definicija apoptoze i uloga apoptoze u pojedinim tkivima
  - što je nekroza i vrste nekroza, te nabrojati nekoliko tipičnih oblika u određenim tkivima
  - nabrojati glavne funkcionalne i morfološke oblike starenja
  - objasniti smrt, znakove smrti te povezati obdukcijske nalaze s kliničkim nalazima
  Masna metamorfoza jetre.
  Kazeozna nekroza u limfnom čvoru.
  Enzimska nekroza masnog tkiva pankreasa.

  Hemosiderin u jetri. (V)
  - Preparat je tkivo jetre. U citoplazmi većine jetrenih stanica nalaze se velike svijetle vakuole, koje potiskuju jezgru na periferiju stanice. Jezgre su bez patoloških promjena. Na pojedinim mjestima se vide i očuvane gredice sa pravilnim hepatocitima.
  - Preparat je povećani limfni čvor. Veći dio čvora zauzima bestrukturno područje kazeozne nekroze unutar kojeg se vidi zrnati, eozinofilni raspadnuti materijal. Uz rub nekroze nalazi tkivo limfnog čvora unutar kojeg se vide brojni granulomi koji su građeni od nakupina epiteloidnih stanica, sa nakupinama multinuklearnih orijaških stanica tipa Langhans.
  - Preparat je tkivo pankreasa. Vide se manji dijelovi očuvanog tkiva pankreasa, dok je masno tkivo pretvoreno u bezstrukturnu plavkasto i crveno obojenu masu u kojoj se vide sjene masnih stanica. Na granici prema očuvanom tkivu pankreasa vidi se široka zona leukocitarne infiltracije i krvarenje.
  - Preparat je tkivo jetre. Jetreno tkivo je vezivnim tračcima podijeljeno u brojne, različito velike otočiće. U jetrenim stanicama, epitelnim stanicama žučnih vodova i vezivu, vide se velike količine pigmenta koji je reakcijom Berlinskog modrila obojen plavozeleno. U vezivu se još vide umnoženi žučni vodovi i infiltracija limfocitima.

  Uvod. Vrste upala. Stanice u upalnoj reakciji. Kemijski posrednici upale. (P)
  - definirati upalu i navesti moguće podjele upale
  - definirati karakteristike akutnog i kroničnog upalnog procesa
  - objasniti klasične znakove upalnog procesa
  - navesti sastavnice upalnog procesa, a posebice stanice, te objasniti ulogu krvnih žila i okolnog tkiva
  - objasniti funkciju medijatora odnosno kemijskih posrednika upale (npr. histamini, citokini, faktori rasta, sustav zgrušavanja i sl.)

  Akutna upala. Poremećaji funkcije leukocita. Ishod akutne upale. (S)
  - objasniti vaskularnu i celularnu fazu upale
  - navesti i opisati morfološke oblike upale na temelju svojstava eksudata, te objasniti razliku između eksudata i transudata (serozna, fibrinozna, gnojna upala, vrijed (ulkus), apsces)

  Akutna upala pluća. Fibrinoidna upala stjenke arterije u bubregu. Apsces miokarda. Granulacije. (V)
  - Preparat je tkivo pluća. Alveole su široke, ispunjene eksudatom koji se sastoji pretežno od neutrofila. Mjestimice se nađe malo fibrina i alveolarnih makrofaga sa saćastom citoplazmom. U krvnim žilama izražena je zastojna punokrvnost. U grupama alveola se također, na nekoliko mjesta, vidi i edemska tekućina.
  - Preparat je tkivo bubrega. Glavna se promjena nalazi arterijama srednjeg kalibra, koje imaju sužene lumene i zadebljane stijenke. U stijenkama se vidi nakupljanje grudastog, izrazito crvenog materijala (tzv. fibrinoid) koji prožima cijelu stijenku ili samo dio. Osim toga vide se glomeruli s klupkom podijeljenim u režnjiće, zatim prošireni kanalići ispunjeni crvenkastim homogenim sadržajem (bjelančevine), a u intersticiju obilna upalna infiltracija limfocitima i plazma stanicama. Arteriole ne pokazuju značajnijih promjena, a male i veće arterije, koje nisu zahvaćene opisanom promjenom, imaju zadebljane stijenke s proširenom intimom i sužene lumene.
  - Materijal je srčani mišić. Na više mjesta se nalaze nakupine neutrofila, od kojih su pojedini i raspadnuti, između kojih se (u pojedinim preparatima) nalaze nakupine mikroorganizama. Mišićna vlakna na tom mjestu nedostaju. U rubu nakupina se vide razmaknuta, nekrotična i pokidana mišićna vlakna između kojih se nalazi leukocitarni infiltrat.
  - Materijal su komadići granulacionog tkiva koje sadržava brojne mlade krvne kapilare. Između kapilara je upalni eksudat koji se sastoji od neutrofilnih granulocita, limfocita, plazma stanica, makrofaga, te malobrojnih fibroblasta.

  Kronična upala. Morfološki oblici akutne i kronične upale. Sustavni znakovi upale. (S)
  - opisati granulom i objasniti kako se razvija
  - definirati lokalne upale, te sustavne upale
  - objasniti pojam reparacije i cijeljenja rane
  - navesti podjelu stanica s obzirom na sposobnost regeneracije (labilne, stabilne, permanentne stanice)
  - navesti čimbenike koji imaju utjecaj na cijeljenje i reparaciju
  - moguće komplikacije cijeljenja rane

  Inflamatorni polip nosa. Granulomatozna upala u plućima. Kronična upala slinovnice. Nespecifični folikularni limfadenitis. (V)
  - Polipoidni fragmenti koji su obloženi cilindričnim epitelom respiratornog tipa, ispod kojeg se nalazi zadebljana bazalna membrana. Lamina proprija je edematozna prožeta obilnijim upalnim infiltratima limfocita, plazma stanica sa nešto neutrofila i obiljem eozinofilnih granulocita.
  - Preparat je tkivo pluća. Na više mjesta se vide različito veliki čvorići - tuberkuli građeni od središnje kazeozne nekroze okružene epiteloidnim stanicama i pojedinačnim orijaškim stanicama tipa Langhans. Periferno od zone epiteloidnih stanica nalaze se limfociti.
  - Preparat je tkivo slinovnice. Žljezdani parenhim je reduciran. Intersticijsko vezivo je umnoženo i gusto infiltrirano mononuklearnim upalnim stanicama, uglavnom plazma stanicama i limfocitima, a ima i nešto makrofaga. Izvodni kanali su prošireni. Negdje se u njihovim lumenima nalazi homogeni eozinofilni sadržaj, a u lumenima nekih kanala leukociti.
  - Preparat je limfni čvor. Vide se različito veliki limfni folikuli prominentnih germinativnih centara, unutar kojih se vide B limfociti u različitom stadiju blast transformacije. Sinusi medule su prošireni i sadrže povećan broj histiocita

  Osnove imunosnog sustava. Imunosni mehanizmi oštećenja tkiva. Transplantacijska reakcija. (P)
  - definiranje i razlikovanje prirodnog od stečenog imuniteta
  - navesti glavne organe i stanice te mehanizme koji su odgovorni za imunogeni odgovor
  - izložiti mehanizme autoimunih bolesti
  - definirati glavne bolesti u imunopatologiji (sustavni eritematoidni lupus, reumatoid-ni artritis, nodozni poliarteritis, Wegene-rova granulomatoza, sklerodermija, dermatomiozitis, polimiozitis, kronični tireoiditis, glomerulonefritis i dr.)
  - navesti i objasniti četiri mehanizma hipersenzitivne reakcije
  - objasniti transplantacijsku reakciju i različite oblike odbacivanja
  - reakcija presatka protiv primatelja (GVHD - engl. graft-versus-host disease)
  - prodiskutirati temeljne principe transfuzije krvi
  - mehanizmi Rh inkompatibilnosti između majke i ploda, te moguće komplikacije koje se uočavaju na plodu

  Autoimunosne bolesti. Imunodeficijentna stanja. Amiloidoza. (S)
  - objasni patogenezu SIDA-e i nabroji najčešće bitne komplikacije ove bolesti
  - objasniti nasljedne i stečene imunodeficijentne sindrome
  - nabrojiti barem tri urođene imunodeficijencijske bolesti i tri stečena imunodeficijentna stanja
  - što je amiloidoza, te razlikovanje primarne od sekundarne
  - objasniti pojavu amiloidoze u procesu starenja

  Reumatoidni čvorić Sistemni eritematozni lupus. Amiloidoza bubrega. Kaposijev sarkom. (V)
  - Preparat je dio mekog tkiva oko zgloba, unutar kojih se vide različito veliki čvorići sa nekrotičnim centrom prožetim fibrinom, koji je okružen predominantno histiocitnom upalnom reakcijom, većinom palisadnog izgleda.
  - Materijal je isječak kože, na čijoj površini se nalazi izražena hiperkeratoza, ispod koje je nalazi stanjeni epidermis sa izraženom atrofijom stratum Malpighii. U bazalnom sloju epidermisa se na više mjesta nalaze fokusi likvefakcijske degeneracije stanica. Unutar dermisa se nalaze mrljasti, otočasti, obilniji upalni infiltrati pretežno limfocita, koji se nalaze oko krvnih žila i oko kutanih adneksa. U dermisu se također uočava vazodilatacija i ekstravazacija eritrocita.
  - Preparat je tkivo bubrega. Ova metoda bojenja nam omogućava prepoznavanje amiloida kao ciglasto obojenog depozita u svim bubrežnim strukturama. Glomeruli su najviše promijenjeni. Zahvaćeni su svi glomeruli. Amiloid se vidi u obliku konfluirajućih masa ili širokih isprepletenih traka. Kapilare glomerula su sužene i stisnute u obilnom amiloidu. Stjenke arterija i arteriola su odebljane odloženim amiloidom, a lumeni suženi. Amiloida ima i u stjenkama kanalića subepitelno u bazalnim membranama i s njihove vanjske strane u vezivu intersticija. U lumenima nekih kanalića nalaze se bjelančevinasti cilindri.
  - Materijal je komadić kože. Histološki se u čitavom materijalu nalazi tumorsko tkivo građeno od brojnih, različito oblikovanih i različito širokih krvnih prostora tanke stijenke, obloženih većinom jednim redom krupnijih endotelnih stanica sa hiperkromatskom jezgrom. U stromi se nalaze snopići vretenastih stanica sa krupnim, hiperkromatskim jezgrama. Stroma je edematozna i negdje prožeta krvlju. Mjestimice se vide nakupine mononuklearnih upalnih stanica, a ima i dosta stanica masnog tkiva.

  Embolija. Infarkt. Šok. (P)
  - što je embolija i nabrojati vrste embolija
  - posebno objasniti plućnu emboliju i moguće posljedice
  - definicija infarkta, patogeneza i morfološke promjene
  - što je šok, njegova patogeneza i klasifikacija šoka, te klinička obilježja

  Edem. Dehidracija. Hiperemija i kongestija. Krvarenja. Hemostaza i tromboza. (S)
  - definirati raspored tjelesnih tekućina i odrediti čimbenike koji uvjetuju njihov tjelesni raspored
  - objasniti patogenezu edema, njegove moguće morfološke promjene i kliničke značajke
  - što je dehidracija, mehanizmi nastanka i moguće posljedice
  - objasniti pojam hiperemije i kongestije, njihovu patogenezu, morfologiju i klinička obilježja
  - definirati krvarenja i njegovu podjelu po načinu nastanku, kao i po kliničkim obilježjima (izvori krvarenja)
  - objasniti normalnu homeostazu, kao i ulogu endotelnih stanica, trombocita, te načina krvotoka, te ulogu čimbenika zgrušavanja
  - definirati trombozu, etiopatogenezu kao i opisati morfologiju pojedinih tromba
  - nabrojati i objasniti moguću sudbinu tromba, te njegove moguće posljedice
  - definirati diseminiranu intravaskularnu koagulopatiju (DIK), morfološke promjene

  Edem pluća. Tromboza. Hemoragični infarkt pluća. Akutna tubularna nekroza. (V)
  - Preparat je plućno tkivo. Alveole su ispunjene ružičastim homogenim ili zrnastim sadržajem. Kapilare u alveolarnim pregradama su proširene, punokrvne. Mjestimice se vidi nešto tekućine i u alveolarnim pregradama, a vide se i alveolarni makrofagi čija je citoplazma ispunjena zrncima hemosiderina ("stanice srčane greške").
  - Preparat je dio plućnog tkiva sa limfnim čvorom ispunjen antrakotičnim pigmentom. Veći dio preparata je krvna žila (ogranak arterije pulomonalis), na čijoj je intimi priljubljen tromb s širokom bazom, građen od fibrina i krvnih stanica.
  - Preparat je tkivo pluća. U većem dijelu preparata vidi se koagulacijska nekroza plućnog parenhima prožeta krvlju, eritrociti su blijedo obojeni i dijelom razoreni. Ima i infiltrata leukocita. Nekrotična su alveolarna septa, bronhioli i krvne žile, kao i sadržaj u njima. U očuvanoj plućevini se u alveolama nalaze brojni siderofagi i nešto edemske tekućine.
  - Preparat tkivo bubrega. Kanalići kore su prošireni, epitel kanalića pokazuje degenerativne promjene, a mnoge stanice su nekrotične. Na mnogo mjesta su bazalne membrane kanalića razorene (tubulorrheexis). U lumenima kanalića nalazi se zrnati detritus a mjestimice hemoglobinski cilindri. Kanalići su razmaknuti zbog edema intersticija. U glomerulima se vidi krvni zastoj. Epitel pojedinih kanalića je nepromijenjen.

  Podjela novotvorina. Patohistološka obilježja novotvorina. (P)
  - definicija novotvorina i njihova terminologija, kao što su tumor, neoplazija, karcinom (rak) i onkologija
  - navesti principe nomenklature i podjele novotvorina, a na temelju makroskopske i histopatološke slike
  - opisati tipična obilježja dobroćudnih i zloćudnih novotvorina
  - način rasta i vrste metastaziranja tumora
  - objasniti principe na kojima se temelji kliničko i histološko stupnjevanje novotvorina

  Biologija tumorskog rasta. Epidemiologija novotvorina. (S)
  - navesti različite teorije o etiologiji i patogenezi prekanceroza i karcinoma (kancerogeneza)
  - navesti nekoliko primjera genskog nasljeđa
  - utjecaj okoliša na nastanak malignih procesa
  - utjecaj spola, dobi i prehrane na razvoj novotvorina
  - kako se objašnjava evidentan uticaj virusa, a posebice Epstein-Barrova virusa, hepatitis B virusa i HPV-a

  Metaplazija. Displazija. Carcinoma in situ. Invazivni karcinom. (V)
  - Preparat je isječak tkiva vrata maternice sa dijelom endocerviksa. Na vanjskoj površini je pravilni višeslojni pločasti epitel, dok se na endocervikalnoj površini nalazi cilindrični epitel. Ispod cilindričnog epitela površine i dijela žlijezda dobro su izražene pričuvne (rezervne) stanice koje se umnažaju. Na više mjesta iznad ovog epitela izražena je metaplazija cilindričnog u višeslojni pločasti epitel. Pločasti epitel potiskuje cilindrični na samu površinu. U stromi endocerviksa ima i dosta mononuklearnih upalnih infiltrata, vezivo je umnoženo, a cervikalne žlijezde dijelom proširene, ispunjene sa sluzi.
  - Preparat je dio vrata maternice sa područja zone transformacije epitela. Na egzocervikalnom dijelu površine je pravilni višeslojni pločasti epitel. Pravilan je i epitel žlijezda endocerviksa. Na dijelu endocervikalne površine je višeslojni pločasti epitel sa poremećenom stratifikacijom i rasporedom stanica u donjoj polovini epitelnog pokrova, gdje stanice osim toga pokazuju anizonukleozu, polikromaziju, a prisutne su i mitoze. Površni slojevi epitela su održani, uz parakeratozu.
  - Materijal je komadić vrata maternice. Površina vrata maternice dijelom je pokrivena cilindričnim epitelom, a dijelom pravilnim višeslojnim pločastim epitelom. Dio površine vrata maternice pokriva zadebljani pločasti epitel poremećene stratifikacije (slojevitosti), jezgre sadrže više kromatina, ima mitoza u svim slojevima. Promjena se vidi u svim slojevima epitelnog pokrova, a isti atipični epitel ispunjava i neke površno smještene cervikalne žlijezde. Bazalna membrana epitela je očuvana.
  - Materijal je komadić vrata maternice. Na dijelu površine nalazi se pravilan višeslojni pločasti epitel, a dijelom je površina kao i stroma prožeta tumorskim tkivom, jer je tumor probio bazalnu membranu. Tumorsko tkivo je građeno od nepravilnih nakupina i polja atipičnih epitelnih pločastih stanica. Stanice pokazuju umjerenu polimorfiju, te hiperkromaziju jezgara, a u središtima nakupina nalaze se roževinske perle (koncentrične nakupine intenzivno eozinofilno obojene roževine).

  Karcinogeneza i karcinogeni. Tumorska imunost. Klinička obilježja. Laboratorijsko dijagnosticiranje novotvorina. (S)
  - definirati onkogene i tumor supresore gene te njihovo kliničko značenje
  - važnost molekularne patologije i principi na kojima se molekularna patologija temelji
  - tumorska imunost
  - objasniti funkcionalna i klinička obilježja novotvorina
  - laboratorijsko dijagnosticiranje novotvo-rina, objasniti tumorske antigene

  Dobro diferencirani karcinom. Slabo diferencirani karcinom. Limfogeno širenje tumora. Metastaza u limfni čvor. (V)
  - Materijal je dio tkiva jezika u kojem se na dijelu površine nalazi zadebljani višeslojni pločasti epitel sa orožavanjem, a dijelom se nalazi tumorsko tkivo. Tumorsko tkivo infiltrira stromu, a građeno je od žarišta i tračaka pretežno dobro diferenciranih, atipičnih pločastih epitelnih stanica. Vidi se i umjeren broj patoloških mitoza. Na više mjesta se u tumoru vide područja orožnjavanja koja negdje imaju izgled lukovice. Oko tumorskih nakupina nalazi se srednje obilna vezivna stroma prožeta upalnim infiltratima.
  - Materijal je tkivo pluća gotovo u cijelosti prožet tumorskim tkivom. Tumor razara plućni parenhim, a građen je od nakupina i tračaka atipičnih epitelnih stanica, koje na više mjesta imaju izgled atipičnog pločastog epitela. Tumorske stanice pokazuju znatnu polimorfiju, od sitnih i okruglastih, poligonalnih, do krupnih, sa jednom velikom ili dvije jezgre. Jezgre tumorskih stanica su hiperkromatske i neke sadrže krupan nukleol. Nema stvaranja rožeivene. Vidi se i dosta patoloških mitoza. Tumorske stanice se nalaze i u alveolama, a na više mjesta infiltriraju stjenke krvnih žila.
  - Materijal je djelić plućevine. Limfni prostori u plućima i pleuri su jako prošireni i ispunjeni atipičnim epitelnim stanicama. U nakupinama tumorskih stanica se mjestimice vide područja nekroze. Tumorske stanice imaju ekscentrično smještenu hiperkromatsku jezgru, a u citoplazmi nekih stanica se vide sitne vakuole sluzi (stanice prstena pečatnjaka).
  - Preparat je limfni čvor prožet nakupinama tumorskog tkiva. Tumorsko tkivo je građeno od gustih nakupina srednje velikih tumorskih stanica koji na pojedinim mjestima formiraju manje tubularne nakupine. Jezgre su krupne, hiperkromatične, umjereno polimorfne. Vide se i patološke mitoze.

  Osnove teratologije. Pogreške morfogeneze. Kromosomske anomalije. Genski poremećaji. (S)
  - definirati razvojne (urođene) greške te njihovu važnost prilikom poroda
  - temelji teratologije i pogreške morfogeneze
  - definirati strukturu kromosomalnih abnormalnosti na temelju translokacije, delecije i inverzije kromosoma
  - objasniti abnormalnosti broja kromosoma i navesti bitne sindrome
  - navesti sindrome kao posljedice poremećaja spolnih kromosoma
  - genski poremećaji i objasniti autosomno dominantno nasljedne bolesti, te navesti određene primjere
  - definirati i navesti primjere autosomno recesivno nasljedne bolesti
  - objasniti poremećaje vezane na X-kromosom

  Obdukcijska tehnika. (S)
  - osnovne tehnike provođenja obdukcije
  - obdukcijski instrumenti
  - najvažnije promjene na tijelu pokojnika
  - tehnike provođenja obdukcije pojedinih organskih sustava

  Poremećaji s multifaktorijalnim nasljeđivanjem. Bolesti novorođenačke i dječje dobi. (S)
  - što je multifaktorijalno (poligeno) nasljeđivanje
  - bolesti novorođenačke i rane dječje dobi
  - objasniti intrauterini zastoj rasta i nezrelost organa
  - definirati bolest hijalinskih membrana novorođenačke dobi, te uzroke porođajne asfiksije
  - definicija fetalne eritroblastoze
  - navesti uzroke porođajne traume
  - objasniti pojam sindroma iznenadne djetetove smrti
  - navesti novotvorine dječje dobi i njihova učestalost

  Obdukcija 1. (V)
  - osnovne tehnike provođenja obdukcije
  - obdukcijski instrumenti
  - najvažnije promjene na tijelu pokojnika
  - tehnike provođenja obdukcije pojedinih organskih sustava
  - prepoznavanje morfoloških promjena
  - integracija prepoznatih dijagnoza u obdukcijsko izvješće

  Bolesti ovisnosti. Otrovanje metalima. Prirodni otrovi. Hrana i bolesti nepravilne prehrane. (S)
  - objasniti djelovanje okoliša i prehrane na zdravlje
  - navesti bolesti ovisnosti kao što su pušenje i uzimanje različitih droga
  - koji su organi najčešće pogođeni uslijed pušenja i koje se najčešće bolesti razvijaju
  - navesti moguće štetno djelovanje alkohola na različitim organima i koje se kliničke slike razvijaju
  - objasniti zloupotrebu različitih droga, te pojedinačno njihovo kliničko obilježje
  - objasniti štetno djelovanje uzimanje lijekova
  - navesti primjere posljedica uslijed udisanja zagađenog zraka (primjeri pneumokonioza)
  - objasniti pojam onečišćenja zatvorenog prostora (npr. toksične tvari u industriji, organska otapala i sl.)

  Neurofibrom. Cistična fibroza pankreasa. Giht. Hijaline membrane pluća. (V)
  - Preparat je isječak kože. Unutar dermisa se nalazi tumorsko tkivo građeno od snopića bipolarnih i vretenastih stanica razdvojenih istaloženim kolagenom. Tumorsko tkivo je neočahureno, a u okolini se nalaze nakupine poprečno prugaste muskulature.
  - Preparat je tkivo pankreasa. Izvodni kanali su gotovo svi prošireni i većina ih u lumenu sadrži gusti eozinofilni sekret. Egzokrini dio parenhima žlijezde je atrofičan, a između acinusa se nalazi umnoženo vezivo infiltrirano mononuk-learnim upalnim stanicama.
  - Preparat je dio sinovije i periartikularnih ligamenata, unutar koji se nalaze različito veliki agregati uratnih kristala okruženi jakom upalnom reakcijom makrofaga, limfocita i multinuklearnih gigantskih stanica tipa stranog tijela, od kojih neke sadrže dijelove kristala.
  - Preparat je plućno tkivo novorođenčeta. Mnoge alveole nisu otvorene i imju priljubljene stjenke, što odgovara slici fetalne atelektaze. Mnoge alveole i alveolarni vodovi su prošireni, a unutarnja površina im je obložena naslagama eozinofilnog homogenog materijala. U krvnim žilama septa izražena je zastojna punokrvnost.

  Vitamini. Minerali. Oštećenja fizikalnim agensima. (S)
  - objasniti pojavu bolesti uslijed neadekvatne prehrane (manjak hrane, pretilost, poremećaj vitamina i minerala)
  - navesti primjere tjelesnih oštećenja uslijed djelovanja fizikalnih čimbenika kao što su npr. hipertermija, hipotermija, mehaničke traume, zračenje, djelovanje električne struje, politraume
  - objasniti temeljne postulate razvoja bolesti uslijed djelovanja mikroorgani-zama

  Aktinomikoza bubrega. Pneumocistoza pluća. Monilijaza jednjaka. Bolest mačjeg ogreba. (V)
  - Preparat je tkivo bubrega. Tkivo bubrega je dijelom razoreno, vide se granulomi u čijim se središtima nalaze gnojno nekrotični sadržaj sa druzama aktinomicesa. Žarišta su okružena makrofagima i fibroblastima među kojima ima mnogo kapilara.
  - Preparat je tkivo dječjeg pluća. U alveolama se nalaze citoplazmatske mase uzročnika koje imaju saćasti izgled. Posebnim metodama bojenja može se dokazati uzročnik Pneumocystis carinii. Alveolarna septa su zadebljana infiltrirana mononuklearnim upalnim stanicama, a mase uzročnika okružuju brojni krupni makrofagi.
  - Preparat je presjek kroz stijenku jednjaka bojena PAS-om. Epitel sluznice je dijelom potpuno, a dijelom samo površno odljušten, a površina je pokrivena debelom naslagom, građenom od hifa i spora candidae albicans, te nekrotičnog epitela. U submukozi se vidi mononuklearna upalna infiltracija.
  - Preparat je limfni čvor, u kojem se nalaze brojni granulomi različite veličine građeni od epiteloidnih stanica sa nepravilnim i, na pojedinim mjestima, zvjezdolikim nekrotičnim zagnojenim centrima (apscesima).

  Metode u patologiji (poglavlje iz starog udžbenika Opća patologija!). (S)
  - objasniti temeljne odrednice normalne stanice kao uvod u citopatologiju
  - objasniti mikroskopsku sliku degenerativne i upalno promijenjene stanice u odnosu na normalne i reparatorno reaktivne stanice
  - objasniti displastično promijenjene i neoplastične stanice
  - objasniti što je to PAPA razmaz i njegovo kliničko značenje u ranoj detekciji premalignih i malignih procesa
  - protumačiti što je to citomorfologija tjelesnih tekućina
  - definirati aspiracijsku citopatologiju
  - objasniti značaj histokemije i imunohisto-kemije, te navesti određene primjere
  - koji su dijagnostički postulati molekularne patologije i protočne citometrije
  - značaj elektronske mikroskopije i koje se substanične strukture mogu dokazati ovom metodom

  Obdukcija 2. (V)
  - osnovne tehnike provođenja obdukcije
  - obdukcijski instrumenti
  - najvažnije promjene na tijelu pokojnika
  - tehnike provođenja obdukcije pojedinih organskih sustava
  - prepoznavanje morfoloških promjena
  - integracija prepoznatih dijagnoza u obdukcijsko izvješće

  Specijalna patologija Arterioskleroza. Hipertenzija i hipertenzivna vaskularna bolest. Upalne bolesti krvnih žila. (P)
  - Ateroskleroza
  - Klacificirajuća skleroza medije i arteriolo-skleroza
  - Hipertonija i hipertonična vaskularna bolest
  - Vaskulitisi

  Aneurizme. Bolesti vena. Bolesti limfnih žila. Tumori krvnih i limfnih žila. Angioplastika i zamjena krvnih žila. (S)
  - Aneurizme i mehanizmi nastajanja
  - Bolesti vena (varikoziteti, flebotromboza, tromboflebitis,
  - sindrom gornje ili donje šuplje vene i tromboza hepati nih vena)
  - Bolesti limfnih žila
  - Tumori krvnih i limfnih žila
  - Patološke promjene koje nastaju zbog terapijskih postupaka u bolestima krvnih žila

  Rana ateroskleroza. Kasna ateroskleroza. Hemangiom. Limfangiom. (V)
  - Preparat je stijenka krvne žile (aorta). Materijal je bojen Sudanom III. Promjena se vidi u intimi, koja je odebljana i pokazuje narančasto obojene nakupine lipida, kako u subendotelnom podučju tako i dublje u intimi. Lipidi se nalaze u citoplazmi mioepitelnih stanica u obliku kapljica i sitnih prašinastih depozita. Intima je djelomice zadebljana umnoženim vezivom. U mediji se vide ljubičasto obojene nakupine vapna.
  - Preparat je prerez kroz stijenku aneurizmatski proširene arterije. Intima je nejednako odebljana, a medija stanjena. U jednom dijelu intime se vidi umnoženo vezivo, a većim dijelom je prožeta homogenom eozinofilnom masom u kojoj se nalaze brojne pukotine koje odgovaraju holesterinskim kristalima (aterom). Ima i većih nakupina vapna. Na jednom mjestu se na unutrašnjoj površini vidi trombotska naslaga. Na nekoliko mjesta na stijenci se vidi granulaciono tkivo s mononuklearnim stanicama kako urašta u naslagu.
  - Preparat je neočahureno tumorsko tkivo koje se nalazi u koži. Tumor je građen od brojnih, različito širokih kapilarih obloženih endotelom pravilnog izgleda. Tumor ima lobuliran izgled. Lobuli su odijeljeni različito širokim tračcima pretežno rahlog veziva.
  - Preparat je neoštro ograničeno, neočahureno tumorsko tkivo smješteno u dubljim dijelovima kože. Tumor se nalazi i u bazi isječka kože. Histološki je tumorsko tkivo građeno od širokih nepravilnih kavernoznih prostora obloženih pravilnim endotelnim stanicama. Između njih se nalazi vezivo sa obilnim masnim tkivom.

  Zatajenje srca. Urođene srčane pogreške. Hipertenzivna srčana bolest. Plućna bolest srca. (S)
  -Zatajenja lijevog i desnog srca - etiologija, patogeneza, patologija i klinička slika
  - Urođene srčane greške – definicija, epidemiologija, etiologija, patološka klasifikacija srčanih grešaka te usporedba s kliničkom slikom
  - Srčane greške – VSD, ASD, ductus arteriosus persistens, Tetralogija Fallot, transpozicija velikih krvnih žila, koarktacija aorte
  - Hipertonična bolest srca (etiopatogeneza, patologija)
  - „Cor pulmonale" (definicija, patogeneza, patologija)

  Svježi infarkt miokarda. Ožiljak miokarda. Akutni reumatski endokarditis. Bakterijski endokarditis. (V)
  - Preparat je srčani mišić. U većem dijelu preparata vidi se neoštro ograničeno područje koagulacijske nekroze s mutnim obrisima eozinofilnije obojenih mišićnih vlakana. U većem dijelu nekrotičnog područja vidi se infiltracija pretežno razorenim neutrofilnim leukocitima. Uz ovako promijenjenu srčanu muskulaturu u preparatu se vide i neoštro ograničena žarišta gdje je mišić nadomješten mladim vezivom infiltrira-nim mononuklearima u kojem su hiperemične krvne žile. U tom području ima skupina nekrotičnih mišićnih vlakana.
  - Preparat je srčani mišić. Velika područja muskulature nadomještena su mladim vezivom sa infiltratima plazma stanica, limfocita, nešto makrofaga i mnogo hiperemičnih mladih kapilara. U dijelu preparata ima i skupina nekrotičnih mišićnih vlakana infiltriranih leukocitima.
  - Preparat je srčani zalistak. Na dijelu slobodne površine zaliska nalazi se bradavičasta naslaga građena od fibrina ispod koje nedostaje endotel zaliska. U podlozi naslage se u zalisku vidi infiltracija pretežno limfocita, ima fibroblasta, kao i stanica poput Aničkovljevih miocita.
  - Preparat je dijelić stijenke srca i srčani zalistak. Zalistak je odebljan i obilno prožet granulacionim tkivom sa brojnim krvnim kapilarima, limfocitima, plazma stanicama uz dosta makrofaga i zdepastih fibroblasta. Granulaciono tkivo urašta u površno smještenu trombotičnu naslagu djelimice prožetu neutrofilnim leukociti-ma. U površnom dijelu naslage vide se nakupine mikroorganizama. U većini preprata je trombotična naslaga odvojena od podloge. U zalisku se na nekoliko mjesta vide nakupine vapna.

  Ishemijska bolest srca. Bolesti endokarda i zalistaka. (S)
  - Ishemijska bolest srca (definicija, patogeneza, patologija)
  - Infarkt miokarda – patogeneza i morfološka slika razvoja infarkta, komplikacije i korelirati patološke promjene s kliničkom slikom
  - Etiopatogeneza i glavni oblici bolesti endokarda
  - Etiopatogeneza i glavne morfološke promjene reumatske bolesti srca, korelirati patološki nalaz s kliničkom slikom
  - Patologija i klinička slika infektivnog endokarditisa, nebakterijskog endokardi-tisa i endokarditisa u sistemnom eritematosnom lupusu (Libman – Sacks)
  - Karcinoidna bolest srca (definicija, patogeneza, patologija, korelacija s klinikom)

  Fibrinoproduktivni perikarditis. Fibroelastoza srca. Miokarditis. Miksom srca. (V)
  - Preparat je stijenka srca. Površina je pokrivena slojem mutnog amorfnog fibrinskog eksudata u koji iz područja epikarda urašta granulaciono tkivo sa brojnim mladim kapilarama, fibrobla-stima, makrofagima te bijelim krvnim stanicama, pretežno limfocitima i plazma stanicama (organizacija eksudata).
  - Preparat je djelić stijenke srca. Endokard je izrazito zadebljan, negdje i desetak puta. Posebnim metodama bojenja Orcein i po Mallory-u, može se vidjeti da su umnožena vezivna i elastična vlakna endokarda. U mišićnom dijelu stijenke nema promjena.
  - Preparat je srčani mišić. Posvuda se vide segmentalne nekroze mišićnih vlakana koja su međusobno razmaknuta, a između njih se nalazi obilni eksudat koji se sastoji od tekućine te brojnih limfocita, plazma stanica i makrofaga.
  - Preparat je tumorsko tkivo dobro ograničeno prema okolini. Na više se mjesta na površini tumora nalazi endotel. Tumor je građen od obilne blijedo plavičasto obojene sluzave međustanične tvari u kojoj se nalaze široko razmaknute male vretenaste i zvjezdolike stanice slične fibroblastima sa krupnijim tamnim jezgrama i dobro izraženom eozinofilnom citoplazmom. U tumoru ima i dosta sitnih kapilarnih krvnih prostora.

  Primarne bolesti miokarda. Bolesti perikarda. Tumori srca. Transplantacija srca. (S)
  - Etiopatogeneza i opis osnovnih oblika miokarditisa (virusni, Chagasova bolest, eozinofilni miokarditis, miokardijalni apscesi, Fiedlerov miokarditis divovskih stanica, granulomatozni i kronični miokarditis)
  - Etiologija i klasifikacija kardiomiopatija, korelacija patološkog nalaza s kliničkom slikom
  - Promjene u srcu kod amiloidoze, hemokromatoze, hipertireoidizma i hipotireoidizma
  - Perikarditis (definicija, patogeneza, patologija, podjela)
  - Hydropericardium, haematopericardium, chylopericardium (definicija, patogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Tumori srca – podjela, navesti primarne
  - Transplantacija srca, najčešći uzroci i morfološki promjene u transplantiranom srcu

  Obdukcija 3. (V)
  - osnovne tehnike provođenja obdukcije
  - obdukcijski instrumenti
  - najvažnije promjene na tijelu pokojnika
  - tehnike provođenja obdukcije pojedinih organskih sustava
  - prepoznavanje morfoloških promjena
  - integracija prepoznatih dijagnoza u obdukcijsko izvješće

  Plućna atelektaza. Vaskularne i cirkulacijske plućne bolesti. Opstruktivne plućne bolesti. (P)
  - Nabrojiti i opisati urođene anomalije pluća
  - Upale gornjih dišnih putova (podjela, definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Atelektaza - definicija, vrste i osobine atelektaza
  - Vaskularne i cirkulatorne bolesti pluća (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Plućni edem (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Difuzno alveolarno oštećenje (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Plućna embolija (definicija, etiopatoge-neza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Razlika u nastanku i izgledu postmortalnog ugruška i tromba
  - Plućna hipertonzija (definicija, etiopatoge-neza, podjela, patologija, korelacija s klinikom)
  - Opstrukcijske bolesti pluća (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom, komplikacije)
  - Emfizem (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Kronični bronhitis (definicija, etiopatoge-neza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Bronhiektazije (definicija, etiopatogeneza, patologija)

  Upale pluća. Restriktivne plućne bolesti. Autoimunosne bolesti. (S)
  - Pneumonije – definicija, klasifikacija korelacija s klinikom
  - Akutna bakterijska pneumonija (definicija, etiopatogeneza, patologija, komplikacije)
  - Uzroci kronične pneumonije
  - Atipične pneumonije (definicija, etiopato-geneza, patologija, podjela)
  - Plućni apsces (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Plućna tuberkuloza (etiopatogeneza, patologija, osobine primarne i sekundarne tuberkuloze te razlike među njima, komplikacije)
  - Restrikcijske bolesti pluća (definicija, podjela, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Plućne bolesti autoimunog porijekla

  Bronhalna astma. Kronični bronhitis. Bronhiektazije. Apscedirajuća bronhopneumonija. (V)
  - Preparat je plućno tkivo. U lumenima bronha nalazi se gusti bazofilni sekret u kojem se vidi odljušteni bronhalni epitel i eozinofili. Stijenke bronha su odebljane. Sluznica je edematozna, gusto upalno infiltrirana uglavnom limfocita i eozinofilima. Bazalna membrana je zadebljana, glatka muskulatura koja leži ispod nje je hipertrofična. Mukozne žljezde u stijenci bronha su umnožene. U ostalim dijelovima plućevine izražena je punokrvnost a mjestimice se vide i manji ekstravazati eritrocita u alveole.
  - Preparat je djelić plućevine. U ovom komadiću plućnog parenhima vidi se presjek kroz nekoliko bronhalnih ogranaka čije su stijenke odebljane. Mukozne žljezde u stijenci bronha su povećane i umnožene. U vezivu ispod epitela vide se gusti infiltrati limfocita i plazma stanica. Bazalna membrana epitela je odebljana. U lumenu bronha nalazi se dosta sluzavog sekreta pomješanog sa odljuštenim epitelom. U ostalom dijelu plućevine, vide se proširene alveole sa stanjenim i popucanim septima.
  - Preparat je djelić plućevine u kojem se vide prošireni bronhalni ogranci čiji su lumeni ispunjeni leukocitima i gnojnim tjelešcima, ima negdje i eritrocita te odljuštenog bronhalnog epitela. Bronhalni epitel je većinom očuvan, no na nekoliko mjesta nedostaje i vide se ulceracije sluznice. Stijenka je dosta gusto infiltrirana limfocitima i plazma stanicama, i neutrofilima, a peribronhalno je umnoženo vezivo. U ovom su komadiću plućevine grupe alveola ispunjene edemskom tekućinom u kojoj ima makrofaga i malo leukocita, a dio alveola je prožet granulacionim tkivom i mladim vezivom (pneumonija u organizaciji).
  - Preparat je plućno tkivo. Gotovo sve alveole su ispunjene upalnim eksudatom koji se sastoji od leukocita, fibrina i nešto makrofaga. Na više mjesta septa su razorena, te se vide različito velike slobodne nakupine leukocita i gnojnih tjelašaca.

  Tumori pluća. Bolesti poplućnice. Bolesti medijastinuma. Bolesti nosa i paranazalnih sinusa. Bolesti ždrijela, grkljana i dušnika. (S)
  - Rak pluća (definicija, etiopatogeneza, patologija, podjela, korelacija s klinikom)
  - Novotvorine gornjeg dišnog sustava prema lokalizaciji (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Sekundarni tumori pluća - porijeklo, morfologija, korelacija s klinikom
  - Neuroendokrini tumori pluća (definicija, podjela, patologija, korelacija s klinikom)
  - Pleuralni izljev (definicija, etiopatogeneza, podjela, patologija, korelacija s klinikom)
  - Pneumotoraks (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Tumori poplućnice (definicija, etiopatogeneza, patologija, podjela, korelacija s klinikom)
  - Patološke promjene medijastinuma (diferencijalna dijagnostika)
  - Timomi (definicija, podjela)

  Intersticijska pneumonija. Planocelularni karcinom bronha. Mikrocelularni karcinom bronha. Karcinoid. (V)
  - Preparat je tkivo pluća. Alveolarna septa su zadebljana, u njima se nalaze hiperemične krvne žile i upalne stanice. Upalne stanice pretežno su limfociti i makrofagi, ali se vidi i manji broj plazma stanica te histiocita. U alveolama se nalazi edemska tekućina kao i upalni infiltrat limfocita, ali i neutrofila te niti fibrina (superponirana bakterijska upala), te makrofaga, a u dosta alveola se nalazi i krv. Stijenke bronha su također infiltrirane mononuklearima.
  - Preparat je tkivo pluća u kojem se vidi stjenka bronha djelomice prožeta tumorom. Tumorsko tkivo infiltrira i veći dio plućevine, a građeno je od žarišta i tračaka pretežno dobro diferenciranih, atipičnih pločastih epitelnih stanica, sa umjerenim brojem patoloških mitoza. Na više mjesta se u tumoru vide područja orožnjavanja koja negdje imaju izgled lukovice.
  - Preparat je djelić plućevine sa tumorom. Tumorsko tkivo infiltrira i okolnu plućevinu, a građeno je od velikih konfluirajućih žarišta i tračaka sitnih, atipičnih epitelnih stanica okruglastog i ovalnog izgleda. Citoplazma im je vrlo oskudna, a jezgre u odnosu na veličini stanica krupne, hiperkromatske i pokazuju umjerenu polimorfiju. Vidi se i umjeren broj patoloških mitoza. Nakupine tumorskog tkiva se nalaze i unutar krvnih žila.
  - Preparat je tumorsko tkivo građeno od gotovo jednoličnih, monotonih stanica, sa okruglim do ovalnim jezgrama srednje obilne zrnate citoplazme, u kojoj se specijalnim metodama bojanja i imunohistokemijom mogu dokazati kromogranin A, sinaptofizin i katkad specifični peptidni hormoni. Tumorske stanice stvaraju otočiće, tračke, žlijezdama slične strukture i manje solidne nakupine.

  Normalni krvotvorni i limfni sustav. Ne-Hodgkinovi limfomi. Hodgkinov limfom. Langerhansova histiocitoza. (P)
  - Ne-Hodgkinovi limfomi - klasifikacija, patologija, klinička korelacija
  - Hodgkinova bolest - klasifikacija, patologija, klinička korelacija
  - Histiocitoza Langerhansovih stanica

  Anemije. Policitemija. Bolesti krvarenja. (S)
  - Anemije - definicija, podjela i osnovne morfološke karakteristike
  - Policitemije - definicija, etiopatogeneza
  - Bolesti krvarenja - etiopatogeneza i bitne značajke
  - Trombocitopenije i koagulopatije

  Kronična mijeloična leukemija. NHL – B stanični, folikularni, gradus II. NHL – B stanični, difuzni, velikostanični. Hodgkinov limfom – nodularna skleroza. (V)
  - Tkivo jetre, sa na pojedinim mjestima, umjereno proširenim portalnim prostorima. U grupama hepatocita nalaze se nakupine masti, koja potiskuje jezgru hepatocita na periferiju (blaža masna promjena jetre). Unutar portalnih prostora kao i između hepatocita, unutar sinusoidnih prostora, nalaze se obilnije nakupine nezrelih stanica mijeloične loze. U jetrenim stanicama također se vide i raspršena zrnca žućkastog pigmenta.
  - Preparat je limfni čvor, čija je histološka građa poremećena. Vidi se nodularna građa koja prožima sve slojeve limfnog čvora. Opažaju se različito veliki čvorovi građeni od nakupina sitnijih atipičnih limfocita sa nepravilanom „zarezanom" jezgrom (centrociti) i srednje velikih atipičnih limfocita s velikim svijetlim pravilnim „nezarezanim" jezgrama istaknutih nukleola, kojih često ima po dva i smješteni su uz nuklearnu membranu (centroblasti).
  - Preparat je limfni čvor, čija je histološka građa izbrisana. Vidi se difuzna infiltracija atipičnih velikih stanica izgleda centroblasta s velikim svijetlim jezgrama istaknutih nukleola, kojih često ima po dva i smješteni su uz nuklearnu membranu.
  - Preparat je limfni čvor, čija je histološka građa poremećena. Vide se vezivni tračci koji pregrađuju strukturu limfnog čvora u različito velike i nepravilne čvorove, unutar koji se vide nakupine lakunarnih stanica kao i drugih oblika Reed-Sternbergovih stanica, oko kojih se nalaze gušće nakupine limfocita, eozinofila te neutrofila.

  Poremećaji broja stanica bijele krvne loze. Zloćudne bolesti bijelih krvnih stanica. Limfadenitisi. Limfadenopatije. Splenomegalija. (S)
  - Poremećaj broja stanica bijele krvne loze
  - Maligne bolesti bijelih krvnih stanica mijelodisplati ni sindrom
  - Kronične mijeloproliferativne bolesti
  - Leukemije
  - Limfadenitis - etiopatogeneza, morfolo-gija, podjela
  - Splenomegalija, hipersplenizam

  Usta i ždrijelo. Žlijezde slinovnice. Jednjak. (P)
  - Poremećaji razvoja usnice, čeljusti i ždrijela
  - Upale usta i ždrijela - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Novotvorine usta i ždrijela
  - Karcinom usta i ždrijela - klasifikacija, patologija, klinička korelacija
  - Upale slinovnica - etiopatogeneza, klasifikacija, patologija, klinička korelacija
  - Novotvorine slinovnica - klasifikacija, patologija, klinička korelacija
  - Kongenitalne anomalije jednjaka (atrezije i fistule)
  - Stenoze, opne i prstenovi jednjaka
  - Ahalazija, hernije i divertikuli
  - Krvarenje i laceracije jednjaka
  - Upala jednjaka (refluksni ezofagitis, Barrettov ezofagus, infektivni i korozivni ezofagitis)
  - Varikoziteti jednjaka
  - Ozljede jednjaka
  - Planocelularni karcinom jednjaka, adeno-karcinom jednjaka, karcinom ezofagogas-tričnog spoja - etiopatogeneza, klasifika-cija, patologija, klinička korelacija

  Epulis. Mukokela. Pleomorfni adenom. Tumor Warthin. (V)
  - Preparat je dio sluznice sa tumorom. Tumor građen od strome s jednoličnim vretenastim stanicama, brojnih orijaških multinuklearnih stanica sa mnogo krvnih prostora. Na površini tumora se nalazi višeslojni pločasti epitel.
  - Preparat je dio sluznice. Uz tkivo slinovnice nalazi se cistična promjena ispunjena sluzavim sekretom. Dio cistične promjene čija je unutrašnja površina ogoljela, a stijenku čini granulaciono tkivo sa dosta krvnih žila i upalnog infiltrata limfocita i neutrofilnih garnulocita. Unutar ciste nalazi se sluzavi sekret sa upalnim infiltratima neutrofila.
  - Preparat je pljuvačna žlijezda sa tumorskim tkivom. Radi se o benignom mješovitom tumoru slinovnice čija je karakteristika heterogena histološka slika - tumor je građen od epitelnih elemenata koji formiraju kanaliće, acinuse, tubule, tračke ili žarišta stanica koje su izmiješane s rahlom i često miksoidnom stromom. Stroma tumora mjestimice je oskudna, a mjestimice vrlo obilna, građena od isprepletenih snopova dugoljastih, vretenastih vezivnih stanica ili od miksoidnog veziva sa zvjezdolikim stanicama ili stanica sličnih hondrocitima uz obilnu međustaničnu tvar nalik hrskavici.
  - Preparat je tumorsko tkivo građen od papilarnih formacija obloženih visokim cilindričnim epitelom eozinofilnih citoplazmi, ispod kojeg se opaža sloj rezervnih stanica. Ispod opisanog epitela se nalazi obilno limfatično tkivo sa vidljivim limfnim folikulima izraženih germinativnih centara.

  Želudac i dvanaesnik. Crvuljak. (S)
  - Poremećaji razvoja probavnog sustava
  - Dijafragmalna hernija, stenoza pilorusa
  - Gastritis - etiopatogeneza, klasifikacija, patologija, klinička korelacija
  - Hiperplastične gastropatije
  - Akutne ulceracije želuca
  - Kronični vrijed želuca - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, komplika-cije
  - Novotvorine želuca te sindromi u čijem sklopu dolaze polipoze želuca
  - Karcinom želuca - epidemiologija, etiopatogeneza, klasifikacija, patologija, klinička korelacija, prognoza
  - Primarni limfomi želuca
  - Mezenhimalni tumori želuca - podjela, morfološke karakteristike
  - Upala crvuljka - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplika-cije
  - Novotvorine crvuljka - klasifikacija, patologija, klinička korelacija

  Kronični atrofični gastritis. Peptički vrijed. Rani karcinom želuca. Akutni gnojni apendicitis. (V)
  - Preparat je stijenka želuca. Radi se o sluznici antruma želuca sa jače izraženom atrofijom. U dnu sluznice vidi se par žljezda antralnog tipa. Na površini se nalazi pravilni i dijelom hiperplastični epitel a dijelom i epitel koji pokazuje znakove kompletne intestinalne metaplazije. Foveole su izvijugane, dijelom dilatirane, obložene dijelom pravilnim epitelom a dijelom epitelom koji pokazuje znakove kompletne intestinalne metaplazije. Lamina proprija je prožeta srednje obilnim nakupinama limfocita i plazma stanica.
  - Preparat je dio stijenke želuca. Dno peptičkog ulkusa je prekriveno upalnim eksudatom neutrofila, a čini ga granulaciono tkivo sa brojnim krvnim žilama nabubrelog endotela i obilnim upalnim infiltratima neutrofila, limfocita i plazma stanica. U lateralnim rubovima ulkusa nalazi se stjenka antruma želuca sa jače izraženom atrofijom i znakovima kroničnog aktivnog gastritisa. Foveole su razgranate obložene pravilnim i hiperplastičnim epitelom, te fokalno epitelom koji pokazuje znakove blage displazije. U lamini propriji se nalaze umjereni do srednje obilni upalni infiltrati limfocita, plazma stanioca te neutrofila sa nešto eozinofila. Neutrofili na par mjesta infiltriraju i epitel foveola. Opisane epitelne promjene (displazija) moguće je vidjeti u rubovima ulceracija.
  - Preparat je stijenka želuca. Nalazi se sluznica antruma želuca sa histološkom slikom atrofičnog gastritisa i fokusima intestinalne metaplazije (IM). Unutar stijenke želuca nalazi se tumor. Tumorsko tkivo je građeno od gustih nakupina nakupina atipičnih epitelnih stanica, krupnih hiperkromatskih jezgara sa par stanica prstena pečatnjaka. Tumorsko tkivo je ograničeno na sluznicu i u ovom preparatu nije probilo laminu muscularis mucosae. Radi se o adenokarcinomu – difuzni tip.
  - Preparat je crvuljak. Lumen crvuljka ispunjen gnojnim eksudatom sa obiljem neutrofila koji prožimaju čitavu debljinu stijenke crijeva. Fokalno se vide i dijelovi očuvane sluznice. Upalni infiltrat neutrofila prožima i serozu crvuljka.

  Tanko i debelo crijevo. Potrbušnica. (S)
  - Poremećaji smještaja crijeva
  - Meckelov divertikul te drugi divertikuli, obliteracije, stenoze i duplikacije
  - Kongenitalne žilne malformacije
  - Urođeni i stečeni megakolon - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija
  - Stečene vaskularne bolesti crijeva, uključujui neonatalni nekrotizirajući enterokolitis
  - Mehaničke dilatacije i opstrukcije crijeva - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Infektivne bolesti crijeva - etiopatogeneza, patologija, podjela, klinička korelacija
  - Sindrom malapsorpcije s posebnim naglaskom na celijakiju - etiopatogeneza, epidemiologija, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Idiopatska upalna bolest crijeva - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Novotvorine tankog crijeva
  - Benigni tumori i slične promjene debelog crijeva - klasifikacija, patologija, klinička korelacija, uloga prekancerozne lezije, nasljedne polipoze crijeva
  - Karcinom debelog crijeva - morfologija, klasifikacija, prognoza, molekularne osnove
  - Neuroendokrine novotvorine crijeva, karcinoidni sindrom
  - Mezenhimalne novotvorine crijeva
  - Peritonitis - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplika-cije
  - Nenovotvorinske promjene i implatacije u peritoneumu
  - Primarne i sekundarne novotvorine peritoneuma

  Crohnova bolest. Tubularni adenom. Vilozni adenom. Kolorektalni karcinom. (V)
  - Preparat je sluznica tankog crijeva sa sa transmuralnom upalom - sa obilnom upalnom infiltracijom čitave debljine stjenke crijeva. U području sluznice nalaze se fisure koje se spuštaju do submukoze, unutar kojih se nalazi obilni upalni infiltrat limfocita i neutrofila. Na dijelu površine nalazi se ulceracija prekrivena eksudatom neutrofila. Unutar sluznice nalazi se smanjeni broj nepravilno raspoređenih kripti obloženih crijevnim epitelom sa smanjenim brojem ili bez vrčastih stanica oko kojih se nalazi obilni upalni infiltrat. Upalni infiltrati zahvaćaju sluznicu, submukozu, tunicu muskularis i serozu (transmuralna upala), a građeni su od limfocita, plazma stanica te eozinofila. Nađu se i neutrofili koji se nalaze u području fisure, lamine proprije sluznice te ulceracije. Na više mjesta unutar submukoze te u području seroze vidi se dosta limfnih folikula.
  - Preparat je polipoidni tumor na peteljci. Građen je većinom od žlijezda tubularnog oblika koje su obložene pseudostratificiranim cilindričnim blago do srednje displastičnim epitelom, vaskularizirane strome prožete nakupinama limfocita, plazma stanica te neutrofilnih i eozinofilnih granulocita.
  - Preparat je polipoidni tumor. Građen je većinom od žlijezda resičastog izgleda koje su obložene pseudostratificiranim cilindričnim blago do srednje displastičnim epitelom, vaskularizirane strome prožete nakupinama limfocita, plazma stanica i neutrofilnih i eozinofilnih granulocita.
  - Preparat je stijenka debelog crijeva sa tumorskim tkivom koje prožima stjenku crijeva zahvaćajući unutrašnji dio tunicae muscularis. Tumorsko tkivo je građeno od žljezdanih formacija obloženih sa jednim, dva i više redova atipičnog cilindričnog epitela, sa krupnim hiperkromatskim jezgrama izraženih nuleolusa. Vidi se i srednji broj patoloških mitoza. Između nakupina tumorskog tkiva nalazi se srednje obilna vezivna stroma prožeta upalnim infiltratima

  Klinička evaluacija jetre i jetrenih bolesti. Vaskularne jetrene bolesti. Upalne jetrene bolesti i hepatitisi. Toksična oštećenja jetre. (P)
  - Patogeneza i klinički znakovi jetrenih bolesti
  - Morofološke promjene koje nastaju pri oštećenju jetara
  - Vaskularne bolesti jetara - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Virusni hepatitis - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Kronični hepatitisa - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Alkoholna bolest jetara - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Lijekovima uzrokovano oštećenje jetara - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija

  Imunosne jetrene bolesti. Ciroza jetre. Tumori jetre. Bolesti žučnjaka i žučnih vodova. (S)
  - Imunološke jetrene bolesti - etiopatogeneza, podjela, patologija, komplikacije, usporedba primarne bilijarne ciroze s primarnim sklerozirajućim kolangitisom
  - Ciroza jetara - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Upale intrahepatičnih žučnih vodova - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Hiperplazija i dobroćudni tumori jetara
  - Hepatocelularni i holangicelularni karcinom - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, usporedba s metastatskim tumorom jetara
  - Žučni kamenci - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Akutni i kronični kolecistitis - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Karcinom žučnjaka i karcinom ekstrahepatalnih žučnih vodova - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija

  Kronični perzistentni hepatitis. Kronični aktivni hepatitis. Ciroza jetre. Hepatocelularni karcinom. (V)
  - Preparat je tkivo jetre. Portalni prostori su prošireni, infiltrirani obilnim infiltratima limfocita. Lamina limitans je očuvana. Pojedinačni hepatociti sadrže masne vakuole koje potiskuju jezgru na periferiju. U pojedinačnima se također nalazio i nešto smeđkastog pigmenta najvjerojatnije lipofuscina (pigment trošenja).
  - Preparat je tkivo jetre narušenog lobularnog crteža. Portalni prostori su izrazito prošireni i gusto infiltrirani limfocitima uz pokoju plazma stanicu. Lamina limitans je narušena, tako da upalni infiltrati prodiru u parenhim gdje okružuju pojedine hepatocite koji pokazuju različite stupnjeve propadanja do nekroze tzv. piece meal nekroze. Vide se i premoštavajuće nekroze porto-portalnog i porto-centralnog tipa u obliku nježnih tračaka veziva koji su obilno infiltrirani limfocitima. Hepatociti pokazuju različite patološke promjene: pojedini su nabubreni, hidropski promjenjenih svijetlih citoplazmi, a neki u svojoj citoplazmi imaju svijetlu vakuolu masti, a jezgre su blago do umjereno polimorfne, hiperkromatske.
  - Preparat je tkivo jetre. Jetreni crtež je narušen – uočava se pregradnja jetrenog parenhima tračcima umnoženog veziva koji okružuje različito velike regeneratorne čvoriće hepatocita. Vezivo je prožeto upalnim infiltratima pretežno limfocita, a unutar veziva vide se i umnoženi žučni vodovi. Dosta hepatocita sadrži masne vakuole koje potiskuju jezgru na periferiju.
  - Tkivo jetre. Tumorsko tkivo je građeno od gušćih nakupina i tračaka atipičnih hepatocita s hiperkromatskim jezgrama i obilnim eozinofilnim citoplazmama. Vidi se oskudnija vezivna stroma prožeta umjerenim nakupinama limfocita. Između tumorskih stipičnih hepatocita vide se i pojedinačne krupne tumorske stanice sa krupnim hiperkromatskim jezgrama kao i pojedinačne multinuklearne tumorske stanice. U istom preparatu gdje se nalazi hepatocelularni karcinom vidi se i ciroza jetre. Prošireni portalni prostori sa umnoženim vezivom koje u obliku tračaka urasta u parenhim i pregrađuje ga u različito velike otočiće jetrenih stanica.

  Upalne bolesti gušterače. Šećerna bolest. Novotvorine egzokrinog i endokrinog dijela. (S)
  - Akutni pankreatitis - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, komplika-cije
  - Kronični pankreatitis - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, komplika-cije
  - Novotvorine egzokrinog i endokrinog dijela gušterače - podjela, patologija, klinička korelacija

  Kolangiocelularni karcinom jetre. Kronična upala žučnog mjehura. Karcinom žučnog mjehura. Karcinom gušterače. (V)
  - Preparat je tkivo jetre sa tumorom. Tumor je građen od tubularnih žljezdanih formacija obloženih sa atipičnim epitelnim stanicama krupnih hiperkromatskih jezgara, oko kojih se nalazi gusta hijalinizirana stroma. Oko tumorskih nakupina nalazi se i tkivo jetre.
  - Preparat je stijenka žučnog mjehura. Vide se zdepasti razgranati sluznički nabori obloženi pravilnim cilindričnim epitelom koji se na nekoliko mjesta spušta duboko u mišićni sloj. Stjenka je zadebljana umnoženim vezivom i u cijelosti prožeta limfocitima i plazma stanicama.
  - Preparat je stijenka žučnog mjehura sa tumorom. Na površini se nalazi razgranati epitel, dijelom papilarnog izgleda, sa žlijezdama obloženim dijelom srednje do izrazito displastičnim epitelom, a dijelom sa 1-2 reda atipičnog cilindričnog do kubičnog epitela, krupnih hiperkromatskih jezgara, izraženih nukleolusa, sa manjim brojem mitoza. Tumorsko tkivo građeno od žlijezda obloženih sa 1-2 reda atipičnog cilindričnog do kubičnog epitela, krupnih hiperkromatskih jezgara, izraženih nukleolusa infiltriraju čitavu debljinu stjenke žučnog mjehura, a oko njih se nalazi srednje obilna do obilnija vezivna stroma prožeta upalnim infiltratima limfocita, plazma stanica sa nešto neutrofila. Radi se o dobro diferenciranom adenokarcinomu.
  - Preparat je tkivo gušterače sa tumorkim tkivom. Tumorsko tkivo je građeno od žljezdanih struktura obloženih sa 1 - 2 i više redova atipičnog cilindričnog do kubičnog epitela, krupnih hiperkromatskih jezgara, izraženih nukleolusa, sa srednjim brojem mitoza. Radi se o dobro diferenciranom adenokarcinomu. Vidi se i perineuralna invazija tumorskim tkivom. Oko tumorkih nakupina nalazi se obilnija vezivna stroma prožeta srednje obilnom količinom upalnog infiltrata limfocita, plazma stanica.

  Normalni bubreg. Bolesti glomerula. (P)
  - Glomerularne bolesti - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Glomerulonefritisi - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Patološke promjene zahvaćanja bubrega u sklopu dijabetesa i amiloidoze, klinička korelacija

  Brzoprogresivni glomerulonefritis. Membranoproliferativni glomerulonefritis. Gnojni apscedirajući pijelonefritis. Kronični pijelonefritis. (V)
  - Preparat je tkivo bubrega u kojem se vide povećani hipercelularni glomeruli sa proliferacijom endotelnih i mezangijskih stanica sa izraženom proliferacijom parijetalnih stanica koje u dosta glomerula stvaraju polumjesece. Mjestimice polumjeseci pritišću i deformiraju kapilarno klupko glomerula. U intersticiju se na nekoliko mjesta vidi infiltracija mononuklearnim upalnim stanicama.
  - Preparat je tkivo bubrega u kojem se vidi povećano hipercelularno glomerularno klupko sa jako izraženom lobulacijom. Hipercelularnost je posljedica umnažanja mezangijalnih i endotelnih stanica, a povećan je i mezangijalni matriks. U lumenima pojedinih kapilara vide se hijalini trombi. U intersticiju se uočava oskudna infiltracija limfocita.
  - Preparat je tkivo bubrega. Intersticij je infiltriran leukocitima i gnojnim tjelešcima. Na više mjesta se nalaze područja nekroze te apscesi. Upalni eksudat se nalazi i u mnogim kanalićima, gdje je epitel djelomice ili u potpunosti razoren. Nakupine upalnih stanica nalaze se i unutar glomerula.
  - Preparat je tkivo bubrega, u kojem nalazimo umnoženo vezivo intersticija infiltrirano srednje obilnim do obilnijim nakupinama limfocita i plazma stanica. U području jačeg umnažanja veziva bubrežni tubuli su reducirani, a napojedinim mjestima vide se i atrofični tubuli. Vide se i nakupine tubula, dijelom proširenog lumena ispunjenih eozinofilnim, koloidu sličnom materijalu – tireoidizacija. Vide se pojedinačni hijalinizirani glomeruli kao i periglomerularna fibroza, te krvne žile zadebljanih stjenki.

  Razvojni poremećaji bubrega. Tubulointersti-cijske bubrežne bolesti i upale bubrega. Bolesti bubrežnih krvnih žila. Tumori bubrega. (S)
  - Razvojni poremećaji bubrega
  - Cistične bolesti bubrega - etiopatogeneza, podjela, patologija Akutna tubularna nekroza - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Akutni i kronični pijelonefritis - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Intersticijski nefritis uzrokovan lijekovima - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Bubreg u hipertoniji i učinci hipertonije na bubrežni parenhim
  - Druge bolesti krvnih žila bubrega (stenoza bubrežne arterije, infarkt bubrega, difuzna nekroza kore bubrega) - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Karcinom bubrega i Wilmsov tumor - etiologija, patologija, klinička korelacija

  Nodularna i difuzna glomeruloskleroza. Karcinom bubrežnih stanica. Papilom mokraćnog mjehura. Invazivni karcinom mokraćnog mjehura. (V)
  - Preparat je tkivo bubrega. U mnogim glomerulima se vide jajolike i kuglaste hijaline mase smještene većinom na periferiji glomerularnog klupka. Promjena se nalazi unutar mezangijske srži često okružene periferno postavljenim kapilarnim petljama. U mnogim glomerulima se vidi i difuzna glomeruloskleroza sa difuznim umnožavanjem mezangijskog matriksa uz proliferaciju stanica mezangija. Vide se i u potpunosti hijalinizirani glomeruli, a na nekoliko mjesta se vidi i nejednolično zadebljanje parijetalnog sloja Bowmanove čahure. U stijenkama eferentnih i eferentnih arteriola izražena je hijalina arterioloskleroza. Na nekoliko mjesta vide se i nakupine limfocita u intersticiju.
  - Preparat je tkivo bubrega sa tumorom. Unutar bubrežnog parenhima vide se pojedinačni očuvani glomeruli oko kojih se nalazi obilno vezivo prožeto upalnim infiltratima limfocita i plazma stanica. Tumorsko tkivo je ograničeno od bubrežnog tkiva, a građeno je od gusto zbijenih krupnih, poligonalnih atipičnih epitelnih stanica sa sijetlom vakuoliziranom citoplazmom u kojoj je jezgra smještena većinom bazalno. Jezgre su okruglaste do nepravilnog oblika. Vezivna stroma tumora je vrlo oskudna dobro vaskularizirana.
  - Preparat je tumor resičaste građe. Resice su građene od središnje fibrovaskularne strome, obložene prijelaznim epitelom. Epitel je normalan do blago zadebljan, a stratifikacija, orijentacija jezgara i njihov izgled su uredne građe.
  - Preparat je mokraćni mjehur sa tumorskim tkivom. Tumorsko tkivo je resičastog oblika. Resice su građene od fibrovaskularne strome i prekrivene nejednako debelim slojem atipičnog prijelaznog epitelsa. Tumorske stanice pokazuju srednje do jaku polimorfiju i hiperkromaziju jezgara, a stratifikacija im je u potpunosti poremećena. Vidi se i nešto mitoza. Mjestimice se nalazi infiltracija nakupina tumorskih stanica u vezivnu stromu.

  Urolitijaza. Bolesti mokraćovoda, mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi. (S)
  - Bubrežni kamenci - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Opstrukcije mokraćnih putova - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Upale mokraćnih putova - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Karcinom mokraćnog sustava - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije

  Bolesti muškog spolnog sustava. (P)
  - Kriptorhizam – mehanizmi nastanka, patološke promjene u kriptorhičnom testisu i kliničke posljedice
  - Poremećaji koji mogu dovesti do stvaranja masa unutar skrotuma
  - Poremećaji razvoja penisa i njihove posljedice
  - Orhitis, epididimitis, prostatistis i balanitis – definicija, morfološke karakteristike i najčešći uzroci
  - Najčešći cirkulatorni poremećaji skrotuma
  - Uzroci neplodnosti u muškaraca i patološke promjene u testisu kod različitih oblika neplodnosti
  - Histogeneza i klasifikacija tumora testisa
  - Seminomski i neseminomski tumori zametnih stanica testisa – definicija, podjela, patologija, usporedba, klinička korelacija
  - Tumori Leyding-Sertolijevih stanica – podjela, patologija, klinička korelacija
  - Benigna hiperplazija prostate - definicija, epidemiologija, etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Karcinom prostate - epidemiologija, etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija

  Seminom. Teratokarcinom. Hiperplazija prostate. Karcinom prostate. (V)
  -Preparat je tkivo tumora. Tumorsko tkivo je građeno od gustih nakupina jednoličnih atipičnih epitelnih stanica između kojih se nalaze tračci vezivne strome infiltrirane limfocita. Tumorske stanice su krupne, okruglaste do poligonalne sa dobro ograničenom svijetlom citoplazmom, u središtu koje je smještena velika jezgra sa istaknutim nukleolom (seminomske stanice). Vidi se i pokoja mitoza. Između nakupina seminomskih stanica nalaze se i pojedinačne orijaške mukltinuklearne tumorske stanica, sa mnoštvom krupnih jezgara izraženog nukleolusa.
  - Preparat je tkivo tumora. U jednom dijelu preparata nalazi se cistična promjena čiju stijenku čini spljošteni epidermis, ispunjena roževinom. U neposrednoj okolini opisane ciste nalaze se i nakupine žlijezda obloženih pravilnim cilindričnim epitelom. Također se unutar tumora nalaze i cistični prostori obloženi pravilnim jednorednim mucinoznim epitelom. U jednom dijelu preparata nalazi se i nakupina malignog tumorskog tkiva (žarište embrionalnog karcinoma), koje se sastoji od dijelom gušćih nakupina velikih, nediferenciranih embrionalnih stanica sa slabo ograničenom citoplazmom i srednje polimorfnim hiperkromatskim ili svijetlim jezgrama, sa vidljivim patološkim mitozama. Na pojedinim mjestima nakupine tumorskih stanica formiraju žljezdama slične formacije.
  - Preparat je tkivo prostate. Žlijezde su umnožene, proširene, dijelom cistično, obložene pravilnim cilindričnim epitelom, koji se mjestimično resičasto izbočuje u lumen. Oko umnoženih i proširenih žlijezda se nalazi umnožena fibrovaskularna stroma prožeta umjerenim količinama limfocita.
  - Preparat je tkivo prostate gotovo u cijelosti prožeto tumorskim tkivom. Tumorsko tkivo je građeno od gusto smještenih nepravilnih, pretežno sitnijih žljezdanih formacija, obloženih atipičnim kubičnim ili cilindričnim epitelom, mjestimice u više redova. Stanice su dosta jednoličnog izgleda, sa svijetlim citoplazmama i pretežno hiperkro-matskim, dosta jednoličnim jezgrama. Vezivna stroma tumora je umjerena do oskudna.

  Obdukcija 4. (V)
  - osnovne tehnike provođenja obdukcije
  - obdukcijski instrumenti
  - najvažnije promjene na tijelu pokojnika
  - tehnike provođenja obdukcije pojedinih organskih sustava
  - prepoznavanje morfoloških promjena
  - integracija prepoznatih dijagnoza u obdukcijsko izvješće

  Bolesti stidnice, rodnice i materničnog vrata. (P)
  - Urođeni i razvojni poremećaji ženskog spolnog sustava – podjela, klinička korelacija
  - Upalne bolesti ženskog spolnog sustava - epidemiologija, etiopatogeneza, patolo-gija, klinička korelacija
  - Atrofične i hiperplastične bolesti endometrija - epidemiologija, etiopatoge-neza, patologija, klinička korelacija
  - Intraepitelne novotvorine vulve (stidnice), vagine (rodnice) i cerviksa (vrata maternice) - epidemiologija, etiopatoge-neza, patologija, klinička korelacija, značaj prekanceroza
  -Zloćudne novotvorine vulve, vagine i cerviksa - epidemiologija, etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija

  Bolesti materničnog trupa i jajovoda. Endometrioza. (S)
  - Mogući uzroci vaginalnog krvarenja, disfunkcijsko krvarenje
  - Endometrioza i adenomioza - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Hiperplazije endometrija - epidemiologija, etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, povezanost s adenokarci-nomom endometrija
  - Karcinom endometrija - epidemiologija, etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija
  - Lejomiom i leiomiosarkom maternice - epidemiologija, etiopatogeneza, patolo-gija, klinička korelacija
  - Stromalni tumori endometrija i maligni mješoviti mezodermalni tumori – epide-miologija, patologija

  CIN III. Karcinom endometrija. Graviditas tubaria. Adenomioza. (V)
  - Preparat je dio vrata maternice iz područja prijelaza epitela sa promjenama CIN III. Histološki se vidi višeslojni pločasti epitel poremećenog rasporeda i sazrijevanja stanica, krupnijih umjereno polimorfnih hiperkromatskih jezgara s pokojom mitozom. Promjena zahvaća cijelu debljinu epitela. Bazalna membrana epitela je očuvana.
  - Preparat je stijenka uterusa sa tumorom. Tumorsko tkivo tijela maternice građeno od gusto zbijenih atipičnih žlijezda, koje infiltriraju miometrij do 2/3 debljine stijenke. Žljezde su obložene atipičnim cilindričnim epitelom endometralnog tipa, sa umjereno polimorfnim, dijelom vezikularnim a dijelom hiperkromatskim jezgrama naglašenih nukleolusa, sa umjerenim brojem patoloških mitoza.
  - Preparat je jajovod. Stijenka i lumen jajovoda su prožeti krvlju i tkivom posteljice. Tkivo posteljice je građeno od nezrelih korijalnih resica obloženih spljoštenim trofoblastom.
  - Preparat je stijenka uterusa sa endometrijem u proliferaciji. U dubljim dijelovima endometrija nalaze se žarišta žlijezda i strome tipa endometrija.

  Bolesti i tumori jajnika. Gestacijska trofoblastična bolest. (S)
  - Nenovotvorinske i funkcionalne ciste jajnika – podjela, patologija, klinička korelacija
  - Novotvorine jajnika - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Histološke razlike između tzv. granično zloćudnih i zloćudnih novotvorina jajnika, klinička korelacija
  - Morfološke promjene u posteljici u slučaju komplikacija trudnoće, klinička korelacija
  - Gestacijska trofoblastička bolest - epidemiologija, etiopatogeneza, patolo-gija, klinička korelacija

  Cystadenocarcinoma papillare serosum ovarii. Cystadenocarcinoma mucinosum ovarii. Tumor Krukenberg. Mola hydatidosa. (V)
  - Preparat je tkivo jajnika sa tumorom. Tumorsko tkivo je građeno od brojnih papila, koje su obložene sa 1,2 i mjestimično više redova atipičnog cilindričnog epitela seroznog tipa. Jezgre su krupne polimorfne uz pokoju patološku mitozu. Na pojedinim mjestima vidi se da tumorsko tkivo invadira stromu.
  - Preparat je tumorsko tkivo građeno od resica i žlijezda. Resice i žljezde su obložene s više redova atipičnog cilindričnog epitela mucinoznog tipa. Jezgre su krupne, okrugle do ovalne, hiperkromatske, sa umjerenim polimorfizmom, uz vidljivu pokoju patološku mitozu. Na više mjesta vide se i mucinozne stanice poput vrčastih stanica debelog crijeva, sa obilnijim stvaranjem ekstracelularne sluzi. Vezivna stroma tumora je obilna, prožeta srednje obilnim upalnim infiltratima, u kojoj se na nekoliko mjesta nalaze invazivne nakupine žljezdanih formacija obloženih atipičnim cilindričnim epitelom mucinoznog tipa.
  - Preparat je tkivo jajnika. Stroma jajnika je prožeta tumorskim tkivom. Tumorsko tkivo je dijelom građeno od raspršenih pojedinačnih, i u manjim grupama, stanica izgleda prstena pečatnjaka, a dijelom od atipičnih žljezdanih struktura.
  - Preparat je tkivo Mole hydatidose. Histološki se nalaze vrlo krupne, edematozne, zdepaste korijalne resice većim dijelom hidropski ili sluzavo promijenjene, avaskularne strome, a resice su obložene trofoblastom. Na pojedinim mjestima se vidi proliferacija sinciciotrofoblasta i citotrofoblasta.

  Bolesti dojke. (P)
  - Osnovni razvojni poremećaji dojke
  - Mastitis, apsces, duktektazija i nekroza masnog tkiva dojke – definicija, epidemiologija, podjela, etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija
  - Fibrocistične promjene i proliferacije epitela dojke - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Molekularna patologija u razvoju zloćudnih novotvorina dojke – dijagnostičke i terapijske implikacije
  - Dobroćudni tumori dojke – podjela, patologija, klinička korelacija
  - Karcinom dojke - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, prognostički čimbenici
  - Ginekomastija - definicija, patologija, klinička korelacija, komplikacije

  Fibroadenom. Fibrocistična promjena dojke. Invazivni duktalni karcinom dojke. Invazivni lobularni karcinom dojke. (V)
  - Preparat je tumorsko tkivo, okruženo tankom vezivnom kapsulom, koje je građeno od neujednačene proliferacije veziva, dijelom hijaliniziranog, koji se utiskuje između kanalića, koji u vidu nepravilnih zvjezdolikih i račvastih formacija separiraju vezivo. Kanalići su većim dijelom obloženi niskim spljoštenim do kubičnim epitelom, a na pojedinim mjestima obloženi su sa blago hiperplastičnim epitelom.
  - Preparat je tkivo dojke unutar kojeg se nalaze prošireni, brojni cistično, izvodni kanalići obloženi jednoslojnim niskim spljoštenim do kubičnim epitelom, oko kojih se nalazi umnožena i kompaktna vezivna stroma. Vide se i grupa kanalića obloženih apokrinim epitelom.
  - Preparat je tumorsko tkivo dojke. Vide se prošireni kanalići ispunjeni tumorskim tkivom građenim od atipičnih epitelnih stanica umjerenog pleomorfizma sa manjim brojem uočljivih mitoza. U središnjem dijelu kanalića nalazi se nekrotični materijal. Oko opisanih kanalića nalazi se tumorsko tkivo građeno od nakupine tumorskih atipičnih epitelnih stanica izraženog pleomorfizma koje formiraju većim dijelom manja solidna žarišta i tračke atipičnih epitelnih stanica sa krupnim hiperkromatskim jezgrama. Vidi se i srednji broj patoloških mitoza. Između tumorskih nakupina nalazi se dezmoplastična stroma prožeta umjerenim količinama limfocita.
  - Preparat je tkivo dojke prožeto tumorom. Vidi se nekoliko blago proširenih kanalića obloženih niskim kubičnim epitelom, oko kojih se nalaze nakupine tumorskog tkiva građenog od tračaka sitnijih atipičnih epitelnih stanica, blagog pleomorfizma koje su utopljene u gustu fibroznu stromu sa malobrojnim mitozama. Na par mjesta tumorske stanice su poredane u koncentrične prstenove oko normalnih kanalića.

  Bolesti hipofize i štitnjače. (S)
  - Moguće morfološke promjene prednjeg režnja hipofize
  - Najvažniji poremećaji funkcije hipofize i najvažniji sindromi koji se mogu razviti u tim stanjima (na temelju promjena prednjeg i stražnjeg režnja)
  - Hipertireoza i hipotireoza – definicija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Tiroiditis – definicija, podjela, epidemiologija, etiopatogeneza, patolo-gija, klinička korelacija
  - Tumori štitne žlijezde - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Morfološka diferencijalna dijagnostika čvora u štitnjači

  Papilarni karcinom štitnjače. Folikularni karcinom štitnjače. Neuroblastom. Feokromocitom. (V)
  - Preparat je tkivo štitnjače s tumorom. Tumor je građen od razgranatih resica sa dobro izraženom fibrovaskularnom stromom. Resice su obložene atipičnim pretežno jednoličnim kubičnim do cilindričnim stanicama, sa krupnom svijetlom jezgrom čiji kromatin daje izgled mutnog (mliječnoga) stakla (»ground glaMEFOS-P-18«). Na pojedinim mjestima vide se i nakupine kalcifikata - psamozna tjelešca
  - Preparat je tkivo štitnjače s tumorom. Tumorsko tkivo je ograničeno vezivnom kapsulom, a građeno je od malih folikula obloženih niskim do kubičnim atipičnim epitelnim stanicama umjerenog pleomorfizma, ispunjenih dijelom koloidom, oko kojih se nalazi oskudna do umjerena vaskularna stroma. Nakupine tumorskog tkiva probijaju kapsulu tumora, a nalaze se i unutar krvnih žila. U preparatu se rubno nalazi i tkivo paratireoidne žlijezde.
  - Preparat je nadbubrežna žlijezda sa tumorskim tkivom. Tumorsko tkivo je građeno od gustih nakupina i tračaka okruglih do ovalnih stanica umjerenog do izraženijeg pleomorfizma, oskudne citoplazme sa krupnom hiperkromatskom jezgrom, oko kojih senalazi umjerena vezivna stroma. Vide se i pojedinačne krupnije stanice sa velikim jezgrama, a vidi se i umjeren broj mitoza. Na više mjesta vide se i Homer – Wrightove pseudorozete – formacije kod kojih su tumorske stanice smještene periferno oko centralnog prostora ispunjena fibrilarnim produžecima stanica.
  -Preparat je nadbubrežna žlijezda sa tumorskim tkivom. Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja gusto zbijenih tumorskih stanica, na pojedinim mjestima rapoređenih u "gnijezda", između kojih se nalazi vrlo oskudna vezivna stroma u kojoj se nalaze brojne krvne žile. Tumorske stanice su poligonalna oblika, obilne citoplazme zrnata izgleda, hiperkromatskih jezgara, različite veličine i oblika sa izraženim nuklearnim polimorfizmom. Mjestimice se nalaze osobito krupne tumorske stanice s jednom ili više velikih jezgara.

  Bolesti doštitnjačne i nadbubrežne žlijezde. Multipla endokrina neoplazija. (S)
  - Hiperparatiroidizam – definicija, etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija•
  - Hiperfunkcija triju zona kore nadbubrežne žlijezde – patologija, klinička korelacija
  - Hipoadrenalizam - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija
  - Tumori kore i srži nadbubrežne žlijezde - patologija, klinička korelacija
  - Sindromi multiplih endokrinih novotvo-rina (MEN) - definicija

  Osnovne patološke promjene kože. Urođene, infekcijske, imunosne i idiopatske kožne bolesti. Novotvorine kože i kožnih adneksa. (S)
  - Osnovne patološke promjene kože - podjela
  - Osnovne urođene kožne bolesti - podjela
  - Osnovne infekcijske bolesti kože prouzročene bakterijama, virusima, gljivicama i parazitima - podjela
  - Kožne bolesti prouzročene imunološkim mehanizmima – definicija, podjela
  - Psorijaza i seboroični dermatitis - morfologija i patogeneza
  - Poremećaji pigmentacije – definicija, podjela, etiopatogeneza, rizični čimbenici, prekanceroze, klinička korelacija
  - Nevus (madež) – definicija, morfološka slika i klasifikacija
  - Dobroćudne i zloćudne novotvorine kožnih adneksa - podjela i patologija
  - Zloćudne novotvorine kože - definicija, etiopatogeneza, epidemiologija, podjela, patologija, klinička korelacija

  Bradavica. Bazocelularni karcinom. Nevus. Maligni melanom. (V)
  - Materijal je sitna izraslina kože. Histološki se nalazi verukozna tvorba sa izraženom hiperkeratozom i parakeratozom te pailomatozom i umjerenom akantozom epidermisa unutar kojeg se u granularnom sloju nalaze nakupine koilocita.
  - Materijal je isječak kože sa tumorom. Na površini se nalazi ulceracija ispod koje se nalazi tumor. Tumor je građen od nakupina i otoka atipičnih keratinocita bazaloidnog izgleda, krupnih hiperkromatskih jezgara, sa dosta patoloških mitoza. Tumorske stanice na periferiji tumorskih nakupina stvaraju palisade. Oko nakupina tumorskih stanica nalazi se obilniji upalni infiltrate limfocita i plazma stanica, a unutar dermisa oko tumorskih nakupina se uočava izražena solarna degeneracija kolagenih vlakana.
  - Materijal je isječak kože na čijoj površini se nalazi verukozna tvorba građena od intradermalno smješenih gnijezda uniformnih, poligonalnih i okruglastih nevus stanica, od kojih neke sadrže melaninski pigment.
  - Materijal je isječak kože sa tumorom. Na površini se nalazi ulceracija prekrivena upalnim eksudatom, ispod koje se nalazi neoštro ograničeni tumor. Nakupine tumorskih stanica nalaze se unutar epidermisa, te infiltriraju čitavu debljinu dermisa, ali ne prodiru u subkutano masno tkivo. Tumorsko tkivo je građeno od zbijenih nakupina atipičnih, većim dijelom ovalnih i poligonalnih stanica, a dijelom i od vretenastih stanica koje pokazuju znatnu polimorfiju. Jezgre su krupne, okrugle do ovaloidne sa izraženim eozinofilnim nukleolusom. Vidi se i srednji broj mitoza. Brojne stanice sadrže u citoplazmi obilan melaninski pigment.

  Bolesti kostiju i zglobova. (S)
  - Poremećaji razvoja kosti
  - Osteomijelitis – definicija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Osteoporoza - definicija, etiopatogeneza, epidemiologija, patologija, klinička korelacija
  - Rahitis i osteomalacija - etiopatogeneza, epidemiologija, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Renalna osteodistrofija i utjecaj hiperparatireoidizma na koštani sustav
  - Pagetova bolest kostiju – definicija, epidemiologija, patologija, klinička korelacija
  - Nastanak kalusa i poremeaji cijeljenja prijeloma kostiju
  - Novotvorine koje stvaraju kost – definicija, podjela, patologija, klinička korelacija, diferencijalna dijagnostika prema nenovotvorinskim promjenama
  - Novotvorine koje stvaraju hrskavicu - definicija, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Tumori građeni od fibroblasta, makrofaga i osteoklasta, Ewingov sarkom, metastatski tumori, tumorima slična stanja definicija, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Osteoartritis - patogeneza i morfologija
  - Reumatoidni artritis - definicija, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Ulozi (giht) - patogeneza i patologija
  - Tumorima slična stanja i tumori zglobova – podjela, klinička korelacija

  Osteohondrom. Osteosarkom. Ewingov sarkom. Metastaza u kosti. (V)
  - Preparat je tumor polipoidnog izgleda na čijoj površini se nalazi "kapa" građena od benigne hijaline hrskavice prekrivena na periferiji perihondriumom. Ispod hrskavce se nalaze sklerotične koštane gredice.
  - Preparat je dio koštanog tkiva koje je gotovo u cijelosti prožeto tumorskim tkivom. Tumor je građen od nakupina i tračaka gušće zbijenih većim dijelom vretenastih tumorskih stanica izražene polimorfije sa krupnim hiperkromatskim izduženim jezgrama. Nađu se i ovaloidne stanice krupnih hiperkromatskih jezgara, kao i pojedinačne krupne stanice sa krupnim bizarnim jezgrama. Vidi se i dosta mitoza od kojih su pojedinačne bizarnog izgleda. Karakteristika osteosarcoma je da tumorske stanice produciraju košatni matrix, pa se na nekoliko mjesta oko tumorskih stanica nalaze nakupine osteoida. Između tumorskih stanica nalazi se oskudnija do srednje obilna vezivna stroma.
  - Preparat je dio koštanog tkiva koje je gotovo u cijelosti prožeto tumorskim tkivom, građenim od otoka i gustih nakupina uniformnih malih okruglih stanica, oskudne citoplazme, koje su tek nešto veće od limfocita, sa relativno malim brojem mitoza, oko kojih se nalazi oskudna do umjereno izražena vezivna stroma. Nakupine tumorskog tkiva infiltriraju kost te okolnu poprečno prugastu muskulaturu.
  - Preparat je dio koštanog tkiva koje je prožeto tumorskim tkivom. Tumor je građen od gušćih nakupina zadebljanog prijelaznog epitela, umjerene do srednje izražene polimorfije, koje se protežu između dijelom raskidanih i degenerativno promijenjenih koštanih gredica.

  Tumori mekih tkiva. Bolesti perifernog živca i skeletnoga mišića. (S)
  - Dobroćudni tumori mekih tkiva - podjela
  - Zloćudni tumori mekih tkiva - podjela
  - Neuropatije - definicija s obzirom na etiologiju
  - Miopatije - definicija s obzirom na etiologiju
  - Mišićne distrofije - podjela
  - Upalne miopatije – definicija, podjela
  - Bolesti neuromuskularne spojnice – definicija
  - Tumori perifernih živaca

  Uvod i opća patologija središnjega živčanoga sustava. Cerebrovaskularne bolesti. (P)
  - Povećani intrakranijalni tlak - definicija i morfološke promjene
  - Hidrocefalus – definicija i moguća morfološka slika
  - Ishemijska bolest mozga – definicija, morfološke promjene
  - Hipertonična bolest mozga – definicija, patologija

  Encefalomalacija. Akutni gnojni meningitis. Meningeom. Glioblastom. (V)
  - Preparat je tkivo mozga, unutar kojeg uočavamo područje infarkcije. U području infarkcije uočava se destrukcija moždanog parenhima sa obilnijim nakupinama makrofaga. Oko infarkcije nalazi se rektivnom gliozom moždanog tkiva. U okolnom moždanom tkivu vidi se izražena kongestija krvnih žila sa umjerenim do srednje izraženim edemom.
  - Preparat je tkivo mozga, na čijoj površini se nalaze zadebljane meke moždane ovojnice prožete gustim upalnim infiltratima neutrofilnih granulocita. Unutar moždanog tkiva vide se znaci zastoja u krvnim žilama te edem.
  - Preparat je tumorsko tkivo koje je građeno od snopova i otočića vretenastih stanica endotelijalnog tipa, između kojih se nalaze psamozna tjelešaca.
  - Preparat je tumorsko tkivo u kojem se vide se različito velika područja nekroze, oko kojih se tumorske stanice često namještaju u palisadne redove. Vide se i brojne umnožene krvne žile, u kojima se uočava endotelna proliferacija. Također se vide i područja sa nakupinama stanica izraženog pleomorfizma, okruglih, te vretenastih hiperkromatskih jezgara, sa vidljivim krupnim stanicama, krupnih i dijelom bizarnih jezgara, a vide se i multinuklearne tumorske stanice sa krupnim nepravilnim jezgrama.

  Poremećaji razvoja, Trauma, Novotvorine središnjega živčanoga sustava. (S)
  - Malformacije središnjega živčanog sustava – podjela
  - Objasniti biomehaničke uvjete zatvorene traume mozga
  - Traumatske ozljede mozga – podjela, klinička korelacija
  - Neuroepitelne novotvorine središnjega živčanoga sustava – podjela
  - Neurokutani sindromi središnjega živčanoga sustava – definicija

  Obdukcija 5. (V)
  - osnovne tehnike provođenja obdukcije
  - obdukcijski instrumenti
  - najvažnije promjene na tijelu pokojnika
  - tehnike provođenja obdukcije pojedinih organskih sustava
  - prepoznavanje morfoloških promjena
  - integracija prepoznatih dijagnoza u obdukcijsko izvješće
  Zarazne bolesti. Demijelinizacijske bolesti. Neurodegenerativne bolesti. Toksičke i metaboličke bolesti. (S)
  - Infektivne bolesti mozga prouzročene bakterijama, virusima, gljivicama i parazitima – podjela, patologija
  - Prionske bolesti mozga – patogeneza, patologija
  - Demijelinizacijske bolesti mozga i multipla skleroza – definicija
  - Degenerativne bolesti moždane kore - patogeneza i patologija
  - Degenerativne bolesti bazalnih ganglija i moždanoga stabla - definicija, patoge-neza, patologija

 • Obavezna literatura:
  1. I, Seiwerth S, Jukić S, Nola M. Patologija 4. 4. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2014.
  2. Belicza M. Obdukcijska dijagnostika. Zagreb: Liber, 1987.
  Dopunska literatura:
  1. Nola M, Damjanov I i sur. Patologija – priručnik za pripremu ispita. Zagreb: Medicinska naklada, 2009.
  2. Robbins SL, Cotran RS. Robbins Pathologic Basis of Disease. 8th ed. Saunders Company, Philadelphia, 2010.
  3. Damjanov I, Jukić S. Atlas opće patologije. Zagreb: Medicinska naklada, 2002.
  4. Jukić S, Damjanov I. Opća patologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2002.
  5. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Osnove patologije. Zagreb: Školska knjiga, 1994.
 • 26.11.2013. | 18.12.2013. | 29.01.2014. | 19.02.2014. | 16.04.2014. | 21.05.2014. | 10.06.2014. | 01.07.2014. | 09.09.2014. | 23.09.2014. |
  • prof.dr.sc.Branko Dmitrović
  • prof.dr.sc.Milanka Mrčela
  • doc.dr.sc. Dražen Švagelj
  • Valerija Blažićević, asistent
  • Ksenija Marjanović, asistent
  • Ana Šegec, asistent

  Vanjski suradnici:

  • Jasmina Rajc, asistent
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1.    Nabrojati skupine patoloških procesa, opisati njihove etiopatogenetske mehanizme, navesti njihove najvažnije morfološke značajke te ih povezati s elementima kliničke slike
  2.    U okviru pojedinih organskih sustava nabrojati najvažnije patološke entitete, povezati ih s općenitim značajkama patoloških procesa, opisati njihove morfološke značajke specifične za pojedini organski sustav te biti sposoban primijeniti ta saznanja na pojedinačnim kliničkim primjerima
  3.    Nabrojati i opisati pojedine metode morfološke dijagnostike te njihovu kliničku uporabu
  4.    Nabrojati i opisati znakove smrti
  5.    Opisati najznačajnije značajke pojedinih faza autopsije

  VJEŠTINE

  1.    Prepoznati i opisati makroskopske promjene pojedinih tkiva i organa i na temelju toga odrediti diferencijalnu dijagnozu mogućih bolesti
  2.    Prikazati usvojenu tehniku mikroskopiranja patohistoloških preparata
  3.    Raspoznati pojedine osnovne tehnike bojenja (HE, PAS, Mallory, Giemsa, Sudan III, imunohistokemija)
  4.    Postaviti dijagnozu na tipičnim primjerima patoloških procesa iz područja opće i organske patologije temeljem praktične uporabe teorijskog znanja

  Na kraju kolegija student bi trebao biti u mogućnosti:
  • Definirati pojam patologija, etiologija, ishod bolesti i komplikacije.
  • Navesti uzroke i mehanizme staničnog oštećenja.
  • Opisati reverzibilne promjene vidljive na staničnom nivou.
  • Definirati atrofiju, hipertrofiju, hiperplaziju, metaplaziju i displaziju s navođenjem primjera.
  • Definirati vrste i uzroke nekroze.
  • Navesti tkivne pigmente.
  • Definirati kalcifikacije i navesti osnovne tipove.
  • Definirati upalu i usporediti tipove upale.
  • Navesti različite uzročnike upale.
  • Opisati glavne kemijske medijatore upalnog procesa.
  • Opisati nastanak, sastav i funkciju upalnog eksudata.
  • Opisati sistemske i lokalne znakove upale.
  • Objasniti osobitosti akutne i kronične upale.
  • Definirati granulomsku upalu i bolesti koje su karakterizirane razvojem granuloma.
  • Opisati proces reparacije i cijeljenja rane.
  • Definirati embolus i vrste embolije.
  • Definirati pojmove ishemije i infarkta.
  • Navesti uzroke i patološke osobitosti infarkta različitih organa.
  • Definirati gangrenu i navesti uzroke i osobitosti svakog tipa.
  • Definirati krvarenje i navesti uzroke, tipove i posljedice.
  • Definirati šok i navesti uzroke i tipove.
  • Definirati imunost.
  • Opisati urođenu i stečenu imunost.
  • Usporediti stanice imunog sustava i njihovu ulogu u imunosti.
  • Navesti tipove reakcija preosjetljivosti.
  • Definirati transplantacijsku reakciju, mehanizme i morfološke oblike.
  • Definirati autoimune bolesti i njihove mehanizme nastanka.
  • Opisati patogenezu sistemnog eritematoznog lupusa.
  • Definirati reumatoidni artritis i opisati njegovu patogenezu.
  • Navesti uzroke nastanka imunodeficijentnih stanja.
  • Navesti mehanizme nastanka tuberkuloma.
  • Definirati AIDS, patogenezu i kliničke stanije bolesti.
  • Definirati pojmove karcinoma in situ.
  • Definirati neoplaziju, anaplaziju i diferencijaciju.
  • Navesti metode klasifikacije neoplazmi.
  • Opisati karakteristike dobroćudnih i zloćudnih tumora.
  • Definirati pojam metastaze i opisati načine metastaziranja.
  • Definirati pojmove karcinom, sarkom, limfom, teratom.
  • Navesti karcinogene.
  • Definirati pojmove onkogen, proto-onkogen i tumor supresorni gen.
  • Definirati i navesti prekanceroze.
  • Navesti primjere laboratorijskih metoda u dijagnostici tumora.
  • Definirati aterosklerozu i navesti rizične čimbenike.
  • Opisati morfološke promjene ateroskleroze u krvnim žilama.
  • Analizirati komplikacije ateroma.
  • Definirati sistemnu hipertenziju i navesti uzroke nastanka.
  • Defniniraj aneurizmu i navesti komplikacije.
  • Opisati tumore limfnih i krvnih žila.
  • Definirati reumatsku groznicu i analizirati etiologiju, patogenezu, patologiju i komplikacije.
  • Navesti tipove i uzroke perikarditisa.
  • Usporedi osnovne tipove endokarditisa i morfološkog izgleda vegetacija.
  • Definirati miokarditis i usporedi oblike kardiomiopatija.
  • Navesti uzroke i oblike urođene bolesti srca.
  • Navesti čimbenike rizika nastanka ishemijske bolesti srca.
  • Analizirati mjesta opstrukcije koronarnih žila s makroskopskim promjenama i histoploškim nalazom.
  • Navesti komplikacije infarkta srca.
  • Navesti uzroke zatajenja lijevog i desnog srca.
  • Definirati plućno srce i navesti uzroke nastanka.
  • Opisati makroskopske i histološke promjene u plućima i jetri u zatajenju srca.
  • Definirati limfadenitis i navesti oblike.
  • Klasificirati tumore limfnih čvorova i slezene.
  • Klasificirati non Hodgkinove limfome.
  • Analizirati Hodgkinov limfom s naglaskom na histološku klasifikaciju.
  • Definirati hiperplenizam i uzroke.
  • Navesti klasifikaciju tumora nosa, nosnih sinusa i ždrijela.
  • Opisati tumore grkljana.
  • Navesti uzroke akutnog i kroničnog bronhitisa.
  • Definirati bronhalnu astmu i opisati mehanizme nastanka i morfologiju.
  • Definirati pojam kronične opstruktivne plućne bolesti.
  • Definirati bronhiektazije, uzroke nastanka, morfološke promjene i komplikacije.
  • Definirati emfizem i navesti tipove, analizirati razlike i komplikacije.
  • Navesti tipove upale pluća, morfoloških promjena i komplikacija.
  • Definirati pojmove kolapsa i atelektaze i navesti uzroke.
  • Definirati pneumokonioze.
  • Navesti tipove i osobitosti karcinoma bronha/pluća.
  • Navesti uzroke povećanja parotidne žlijezde.
  • Navesti klasifikaciju tumora žlijezda slinovnica.
  • Definirati Barrettov jednjak i komplikacije.
  • Klasificirati tumore jednjaka s navođenjem čimbenika rizika.
  • Opisati etiologiju akutnog i kroničnog gastritisa.
  • Navesti uzroke akutnih ulkusa želuca.
  • Definirati peptički ulkus želica i navesti komplikacije.
  • Navesti klasifikaciju tumora želuca.
  • Opisati etiologiju i osobitosti akutne upale crvuljka.
  • Navesti uzroke nastanka divertikuloze debelog crijeva s komplikacijama.
  • Klasificirati kolorektalni karcinom i opisati makroskopske osobitosti.
  • Navesti tipove polipa debelog crijeva.
  • Definirati hemoroide i navesti etiologiju i komplikacije.
  • Definirati virusni hepatitis i navesti osnovne uzroke.
  • Definirati kronični hepatitis, navesti osnovne oblike.
  • Definirati cirozu jetre i navesti uzroke nastanka.
  • Navesti morfološke osobitosti ciroze.
  • Navesti uzroke nastanka osnovnih tipova žučnih kamenaca.
  • Opisati komplikacije akutnog i kroničnog kolecistitisa.
  • Opisati etiologiju, patologiju i posljedice akutnog pankreatitisa.
  • Opisati simptome i patologiju karcinoma pankreasa.
  • Navesti uzroke i tipove peritonitisa.
  • Nabrojiti urođene anomalije bubrega i analizirati policistične bubrege.
  • Definirati glomerulonefritis i mehanizme glomerularnog oštećenja.
  • Definirati nefrotski sindrom i navesti uzroke.
  • Navesti uzroke i oblike akutne tubularne nekroze.
  • Definirati pijelonefritis i opisati rizične čimbenike i morfologiju.
  • Definirati hidronefrozu, uzroke i komplikacije.
  • Navesti uzroke akutnog zatajenja bubrega.
  • Navesti posljedice šećerne bolesti na bubregu.
  • Definirati cistitis, uzroke i komplikacije.
  • Klasificirati tumore mokraćnog mjehura i mokraćnih putova.
  • Objasniti nastanak, morfologiju i komplikacije hiperplazije prostate.
  • Navesti tumore testisa.
  • Definirati endometriozu.
  • Klasificirati tumore maternice.
  • Navesti osobitosti i patologiju karcinoma grlića maternice.
  • Navesti ciste jajnika.
  • Klasificirati tumore jajnika.
  • Definirati trofoblastičnu bolest posteljice s komplikacijama.
  • Definirati oblike i značaj fibrocistične promjene dojke.
  • Analizirati razlike fibrocistične promjene i proliferacije u tkivu dojke.
  • Navesti mogućnosti dijagnostike promjene u dojci.
  • Opisati klasifikaciju i patologiju raka dojke.
  • Definirati gušavost i navesti uzroke.
  • Navesti osobitosti hipotiroidizma i hipertiroidizma.
  • Klasificirati i opisati tumore štitne žlijezde.
  • Analizirati tireoiditise.
  • Klasificirati tumore nadbubrežne žlijezde.
  • Navesti etiologiju, morfološke osobiotosti i komplikacije osteomijelitisa.
  • Klasificirati novotvorine kosti.
  • Navesti neoplazme koje često metastaziraju u kosti.
  • Definirati osteodistrofije.
  • Opisati etiologiju i morfologiju osteoartritisa.
  • Navesti oblike i uzroke meningitisa.
  • Analizirati etiologiju i komplikacije abscesa mozga.
  • Definirati moždani infarkt s mogućim uzrocima.
  • Navesti oblike encefalitisa.
  • Definirati prionske bolesti mozga.

webmail studomat  knjiznica alumni