blank

Cjeloviti pristup tjelesnom bolesniku (suradna psihijatrija)

 • Za vrijeme nastave iz ovog izbornog predmeta studentima će biti prezentirane: spoznaje iz područja suradne (liaison) psihijatrije; prožetost duševnog i tjelesnog u čovjeku te proširenost i kompleksnost tjelesnog i psihičkog komorbiditeta; potrebu za holističkim pristupom zdravlju i bolesti; načini pronalaženja i primjenu instrumenata za idenifikaciju psihosocijalnih poteškoća kod tjelesnih bolesnika; vještine promatranja bolesnika kao biološko, psihološko i socijalno jedinstvo te komuniciranja s istim, imajući u vidu njegovu biopsihosocijalnu cjelovitost; načini procjene potrebe za integralnim pristupom u liječenju bolesnika korištenjem znanja i vještina suradne psihijatrije.

  U pojedinim nastavnim jedinicama studenti će: upoznati polje djelovanja, sadržaj i načela psihijatrije; osposobiti se promatrati čovjeka u kontekstu hijerarhije prirodnih sustava; naučiti prepoznavati najčešće popratne (sekundarne) psihičke poremećaje kod tjelesnih bolesti i naučiti se razlikovati ih od primarnih psihičkih poremećaja;zbližiti se s pojmovima bolesti, radne nesposobnosti, bolovanja i invaliditeta te uočavati doprinos tjelesnog i psihičkog stanja subjektivnom osjećaju zdravlja i bolesti kod bolesnika; upoznati uobičajene psihološke reakcije čovjeka na pojavu simptoma tjelesne bolesti; upoznati se s mehanizmima prijenosa psihičkog stresa na tjelesnu razinu i njegovu razornu moć u nastanku nekih tjelesnih poremećaja te slijedom toga upoznati se i s mogućnostima prevencije nastanka psihosomatskih poremećaja; upoznati se s mogućim intrapsihičkim pomacima u ustroju obrana u okolnostima tjelesne bolesti te s ekspresijom kliničke slike bolesti vezano uz te psihičke promjene;naučiti imati na umu utjecaj tjelesne bolesti na razvoj psihičkog poremećaja;upoznati se s osnovnim psihičkim konfliktima tijekom razvoja čovjeka koje on mora prevladati na putu do zrele organizacije ličnosti; uvježbati prepoznavati regresivne psihičke fenomene kod tjelesnih bolesnika i naučiti upravljati njima na dobrobit njegovog izlječenja; upoznati se sa specifičnim ponašanjem skupina bolesnika oboljelih od pojedinih bolesti (zaraznih, kroničnih nezaraznih, malignih, tjelesno onesposobljavajućih, stigmatizirajućih itd) i uvježbati se u pomagačkim vještinama za te kategorije bolesnika; naučiti dijagnosticirati i tretirati bolesnike s kroničnim bolnim sindromom; naučiti kako pristupiti delirantnom bolesniku na odjelima za tjelesne bolesti; naučiti pristupiti i razumijevati bolesnike na odjelima za intenzivno liječenje, hemodijalizu i odjelima za terminalna maligna bolesna stanja; upoznati se s mogućim oblicima ponašanja inzulin ovisnih dijabetičara; uvježbati se u podršci bolesniku u preoperativnoj (terapijskoj ili transplantacijskoj pripremi); analizirati vlastita protuprijenosna sustezanja u pretpostavljenom liječenju bolesnika sa stigmatizirajućim i/ili po okolinu potencijalno opasnim bolesnim stanjima (zarazni hepatitis, AIDS, SARS i sl); naučiti prepoznavati sekundarne tjelesne poremećaje kod primarno psihijatrijskih poremećaja (alkoholizam, narkomanija); naučiti prepoznavati i pravilno interpretirati psihičke poremećaje koji prate određene hormonske bolesti (Cushingov sindrom, Hipertireoza i sl); upoznati se s mogućim psihičkim poremećajima uz primjenu određenih lijekova za tjelesne poremećaje (hormonskih, beta-blokatora, antihipertenziva, bronhodilatatora, kemoterapijskih sredstava za maligne bolesti i sl.); upoznati se načelima farmakoterapije kod određenih dobnih skupina (djeca, starci) te s mogućim psihičkim reakcijama djece i staraca na predoziranje ili polipragmaziju; upoznati se s konceptualnom mrežom suradne psihijatrije i psihijatrijskim intervencijama kod bolesnika koji leže na odjelima za tjelesne bolesti.
 • Uvod i modeli u konzultativno-suradnu psihijatriju (S)

  Sekundarni psihički poremećaji kod tjelesnih bolesnika (S)

  Lijekovi i psihijatrijski sindromi kod tjelesnih bolesnika (S)

  Sekundarni tjelesni poremećaji kod psihičkih bolesnika (shizofrenih, depresivnih, alkoholičara, narkomana) (S)

  Psihoonkologija, transplantacija organa, hemodijaliza, kronični bolni sindrom i suradna psihijatrija (S)

  Reakcije bolesnika na tjelesnu bolest i učinci tjelesne bolesti na psihičko stanje (S)

  Odnos bolesnik liječnik (S)

  Mehanizmi obrane u bolesti (S)

  Psihički konflikt s tjelesnim simptomima (S)

  Mentalni mehanizmi, anksioznost, struktura ličnosti, stres (S)

  Razvoj psihosomatskog poremećaja (S)

  Anksiozni poremećaji kod tjelesnih bolesnika (S)

  Somatoformni poremećaji (S)

  Pismeni ispit
 • Obavezna literatura:

  1. Gregurek R. Suradna I konzultativna psihijatrija. HTLM format. http://www.mef.hr/katedre/psihijat/liaison.doc. Kaplan HI, Sadock BJ. Priručnik kliničke psihijatrije, 17. poglavlje (Prijevod 2. izdanja) Naklada «Slap» 1998

  Dopunska literatura:

  1. Strain J J. Consultation-Liaison Psychiatry. In. Caplan and Sadock's comprehensive Textbook of Psychiatry, Seventh Edition on CD-ROM.
  2. The American Psychiatric Publishing Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry Psychiatry in the Medically Ill, Second Edition Edited by Michael G. Wise, M.D., and James R. Rundell, M.D.
  3. Greenhill M H. The development of liaison programs. In: Usdin G. (ed.) Psychiatric Medicine. New York, Bruner/Mazel. 1977;115-191.
 • prof.dr.sc. Zvonimir Sučić
  prof.dr.sc. Pavo Filaković
  prof.dr.sc .Željka Vukšić
  prof.dr.sc. Ivan Požgain

  Vanjski suradnici:

  • doc.dr.sc. Sanda Anton

webmail studomat  knjiznica alumni