blank

Kako živac živi?

 • Kako živac živi – što je živac, kako je građen, koliki je vijek donjih motoričkih neurona, specifičnosti živčane stanice. Proces mijelinizacije i remijelinizacje u fiziološkim uvjetima i u pojedinim bolestima perifernog živčanog sustava. Neuropatija- bolest svežnja aksona živčanih stanica. Podjela neuropatija. Simptomi bolesti perifernog živčanog sustava. Specifičnosti neuroanatomske osnove prijenosa različitih modali teta osjeta. Redukcija osjeta. Fascikulacije i miokimije. Istovremena hipoestezija i distezija. Bol kao simptom bolesti perifernog živčanog sustava. Slabost i pojačani zamor kao simptom bolesti živčanog sustava- Hitna stanja u bolestima perifernog živčanog sustava: znakovi, terapijski algoritmi.

  Paraneoplastički sindromi i periferni živčani sustav – aksonalne i demijelinizacijske neuropatije; bolesti motoričkih neurona; mijastenija gravis, Lambert Eaton sindrom i miopatija; Stiff person sindrom. Dijabetička neuropatija: Patogeneza, incidencija i prevencija;klinički zanci i ocjenjivačke ljestvice; liječenje simetrične distalne neuropatije; liječenje proksimalne motorne neuropatije; fokalne neuropatije i dijabetiče neuropatija. Fokalne neuropatije – sindrom karpalnog tunela; pleksopatije; oštećenja n. peroneusa; Bellova pareza (klinički zanci, patogeneza, nove terapijske smjernice). Elektromioneurografija (osnovni principi elektromioneurografije, građa motoričke jedinice, prostorna i vremenska kompenzacija; elektroneurografija u dijagnostici neuropatija; artefakti i ograničenja metode; neurografska analiza. Rehabilitacija i fizikalna terapija u bolestima perifernog živčanog sustava.
 • Kako živac živi ? (P)
  - što je živac, kako je građen, koliki je vijek donjih motoričkih neurona, kako se živčana stanica održava desetljećima,koje su njene specifičnosti
  - proces mijelinizacije i remijelinizacije u fiziološkim uvjetima i u pojedinim bolestima perifernog živčanog sustava
  -neuropatija-bolest svežnja aksona živlačnih stanica ?
  podjela neuropatija

  Simptomi bolesti perifernog živčanog sustava (S)
  - specifičnosti neuroanatomske osnove prijenosa različitih modaliteta osjeta
  Zašto je redukcija osjeta po distribuciji čarapa i rukavica i kada je tako?
  -kako nastaju fascikulacije, mikimije
  - istovremeno manjak osjeta (hipoestezija) i višak osjeta (dizestezije) – kako je to moguće ?
  - bol kao simptom bolesti perifernog živčanog sustava
  - slabost i pojačni zamor kao simptom bolesti perifernog živčanog sustava
  - hitna stanja u bolestima perifernog živčanog sustava: znakovi, terapijski algoritmi

  Paraneoplastički sindromi i periferni živčani sustav (S)
  - aksonalne i demijelinizacijeske neuropatije
  -bolesti motoričkih neurona
  - miastenija gravis, Lambert Eaton sindrom i miopatija
  -Stiff person sindrom

  Dijabetička neuropatija (S)
  -patogeneza, incidencija, prevencija
  -klinički znaci i ocjenske ljestvice
  - liječenje simetrične distalne uropatije
  liječenje proksimalne motorne neuropatije
  - fokalne neuropatije i dijabetička neuropatija

  Fokalne neuropatije (S)
  - sindrom karpalnog tunela
  - pleksopatije
  - oštećenja n. peroneusa
  - Bellova pareza: klinički znaci, patogeneza, nove terapijske smjernice

  Elektromioneurografija (S)
  - osnovni principi elektromiografije, građa motoričke jedinice, prostorna i vremenska kompenzacija
  -elektroneurografija u dijagnostici i neuropatija
  - artefakti i ograničenja metode
  - neurografska analiza uz nadzor voditelja vježbi

  Prikaz bolesnika i koordinirana rasprava (V)
  - Prikaz bolesnika s polineuropatijom, miastenijom gravis, bolesti motoričkih neurona
  - Analiza različitosti u anamnezi i kliničkom sustavu

  Rehabilitacija i fizikalna terapija u bolestima perifernog živčanog sustava (S)
  - postupci za poticanje remijelinizacije
  - poticanje povećanja veličine motornih jedinica
  - osobitosti vježbi za oboljele od miastenije gravis
  - učenje aktivnosti pomoćne respiracijske muskulature

  Miastenija gravis (S)
  - anamneza i klinički znaci patofiziološke osnove
  - mogućnosti liječenja i prognoza
  - preporuke za oboljele od miastenije gravis
  uloga liječnika opće medicine u liječenju miastenije gravis, kada konzultirati neurologa ?
  - miastenija gravis i trudnoća

  Bol kao simptom bolesti periernog živčanog sustava (S)
  - bol i neuropatija, poseban osvrt na bol u okviru kliničke slike dijabetičke neuropatije
  - radikulopatija: bolni sindrom-klinička slika, terapijski i dijagnostički algoritmi
  - utjecaj emocionalne dimenzije na liječenje kronične neuropatske boli

  Završni seminar ponavljanje gradiva i koordinacijski seminarski rad sa ciljem razriješenja eventualnih nejasnoća (V)
 • Obavezna literatura:

  1. Sveučilišni priručnik „Kako živac živi?" S. Butković-Soldo, E. Bilić
  2. Bilić E, Žagar M: Polineuropatije: klinička slika, dijagnostika i liječenje Skripta, 2006.
  3. Bilić E, Žagar M: Fokalne neuropatije, Medicinska naklada, 2007.

  Dopunska literatura:

  1. Viktor M, Ropper AH. Principels of Neurology, McGraw-Hill, 2005.
  2. Brinar V. Brzović Z, Zurak N. Neurološka propedeutika, Zrinski d.d. 1999.
  3. Kimura J.Electrodiagnosis in diseases of nerve and musle: Principles and practive, Oxford University Press, 2001.

   

   

  • Prof.dr.sc. Silva Butković Soldo

  Vanjski suradnici:

  • Doc.dr.sc. Ranka Baraban
  • Branka Marčinko, dr. med

   

webmail studomat  knjiznica alumni