blank

Kronično zatajenje bubrega

 • Kronično zatajenje bubrega jedan je od vodećih javno-zdravstvenih problema. Rano prepoznavanje i liječenje bolesnika s kroničnim zatajivanjem bubrega može zaustaviti ili usporiti napredovanje bolesti prema završnom stadiju kroničnog zatajenja bubrega koji zahtijeva nadomještanje bubrežne funkcije. Liječenje bolesnika sa završnim stadijem kroničnog zatajenja bubrega je izuzetno složeno, te uključuje hemodijalizu, peritonejsku dijalizu ili transplantaciju bubrega. Ovim predmetom će studenti biti detaljno upoznati s mogućnostim prepoznavanja, dijagnostike i liječenja bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega i to putem predavanja, seminara i vježbi koje će obraditi sljedeće nastavne cjeline: Kronične progresivne bolesti bubrega; Komplikacije kroničnog zatajenja bubrega; Hemodijaliza; Peritonejska dijaliza; Transplantacija bubrega.
 • Kronične progresivne bolesti bubrega (P,S,V)

  Komplikacije kroničnog zatajenja bubrega (P,S,V)

  Hemodijaliza (P,S,V)

  Peritonejska dijaliza (P,S,V)

  Transplantacija bubrega (P,S,V)


 • Obavezna literatura:

  1. „Interna medicina" B. Vrhovac i sur., Naprijed, Zagreb

  Dopunska literatura:

  1. Skripte uz predavanja i seminare – izbor tema iz područja kroničnog zatajenja bubrega
  2. GM Danovitch „Handbook of Kidney Transplantation", III Edition, Lippincott, Williams & Wilkins 2001.
  3. JT Daugirdas, PG Blake, TS Ing „Handbook of Dialysis", IV Edition, Wolters Kluwer, Lippincott, Williams & Wilkins 2007.

   

   

 • doc.dr.sc.Nikolina Bašić-Jukić
  prof.dr.sc. Petar Kes
  prof.dr.sc. Jerko Barbić
  doc.dr.sc. Dubravka Mihaljević
  doc.dr.sc. Lada Zibar
  prim.dr.sc. Marko Jakić
  mr.sc. Goran Samardžija

webmail studomat  knjiznica alumni