blank

Krvlju prenosive bolesti

 • Studenti će se upoznati s bolestima koje se prenose transfuzijama krvi, krvnih pripravaka i derivata plazme, kao i s drugim načinima njihova prijenosa i mogućim načinima sprječavanja zaraze. U evaluiranju laboratorijskih testova obradit će se dijagnostičke metode i definirati pojmovi kao osjetljivost, specifičnost Poseban osvrt na zakonodavstvo i etiku vezanu uz AIDS., reaktivnost, reproducibilnost, prediktivna vrijednost i „window" fenomen.
 • POVIJEST TRANSFUZIJSKE MEDICINE (S)
  (usmjerena rasprava)
  (istraživanja i znanstveni pokušaji transfuzijskog liječenja: najvažnije spoznaje za razvoj transfuzijske medicine – osnove imunoloških reakcija protutijela i antigena, otkriće krvnih grupa, uvođenje križne probe, antikoagulantne otopine, tehnološka rješenja za uzimanje, skladištenje i čuvanje krvi, otkriće uzročnika krvlju prenosivih bolesti – hepatitisa A, B, C, D, E, G, HIV-a, sifilisa, razvoj dijagnostičkih metoda, razvoj transfuzijske medicine u Hrvatskoj, metode inaktivacije uzročnika).

  KRVLJU PRENOSIVE BOLESTI (KPB) (S)
  (usmjerena rasprava)
  (značajke samih uzročnika: hepatitisa A, B, C, D, E, G, HIV-a, sifilisa – biologija, imunopatogeneza, klinička slika bolesti, epidemiologija, bakterijske zaraze, rijetke KPB – zaraza citomegalovirusom, Epstein-Barrovim virusom, humanim herpes virusom 6, humanim herpes virusom 8, SARSOM, West Nile virusom, parvovirusom B19, prionske zaraze).

  LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA (S)
  (usmjerena rasprava)
  (serološke metode, metode molekularne biologije u testiranju krvi dobrovoljnih davatelja, testovi pretraživanja, potvrdni testovi – principi i njihove značajke, window period, osjetljivost, specifičnost, reaktivnost, reproducibilnost, prediktivna vrijednost, vođenje dokumentacije - sljedivost, loock back, trace back, kontrola kvalitete, primjena principa dobre laboratorijske prakse).

  V-1 Asistent (uvod)

  1. vađenje uzoraka i identifikacija davatelja i bolesnika
  2. priprema uzoraka za testiranje (centrifugiranje)
  3. priprema reagensa
  4. slaganje uzoraka u aparat
  5. zadavanje izvođenja testova (ELISA) za HBs Ag, anti-HBs, anti-HBc IgM, anti-HBc, HBe Ag, anti-HBe, HIV Ag/At, anti-HCV, HCV Ag/At, anti-TP
  6. očitavanje rezultata (cut off)
  7. interpretacija rezultata i vođenje dokumentacije
  8. mjere sigurnosti u laboratorijskom radu
  9. zbrinjavanje zaraznog materijala
  (izvodi se na uzorcima bolesnika i davatelja krvi)

  PREVENCIJA I LIJEČENJE KPB (S)
  (usmjerena rasprava)
  (rizici transfuzijskog liječenja, uzroci nuspojava transfuzijskog liječenja, promjena percepcije rizika transfuzijskog liječenja tijekom vremena, učestalost zaraza uzročnicima krvlju prenosivih bolesti, klinička i laboratorijska selekcija dobrovoljnih davatelja krvi, mjere prevencije kod trudnica i drugih skupina u populaciji, mjere i postupci za daljnje unaprjeđenje sigurnosti transfuzijskog liječenja, suradnja s kliničarima).

  ZAKONODAVSTVO I ETIKA VEZANI UZ HIV BOLEST (S)
  (problemski seminar)
  Različitosti i podudarnosti interesa, prava i obveza svih sudionika u pojavnosti AIDS-a (zaraženi, zdravstveni djelatnici, šira zajednica), najvažnija stajališta i odluke Svjetske zdravstvene organizacije o pravima i obvezama pacijenata, zdravstvenih djelatnika i šire zajednice u svezi s pandemijom AIDS-a.
 • Obavezna literatura:

  1. Samardžija M. Krvlju prenosive bolesti. Medicinski fakultet Osijek; 2011.
  2. Balen S. Osnove transfuzijske medicine. Medicinski fakultet Osijek; 2010.
  3. Grgičević D. Transfuzijska medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 1995.
  4. Grgičević D i sur. Transfuzijska medicina u kliničkoj praksi. Zagreb: Medicinska naklada; 2006.
  5. Grgičević D, Vuk T. Imunohematologija i transfuzijska medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000.
  6. Vuk T. Upravljanje kvalitetom u transfuzijskoj djelatnosti. Zagreb: HZTM; 2002.
  7. Vrhovac B i sur. Interna medicina. Zagreb: Naprijed; 2003.

  Dopunska literatura:

  1. Harmening DM. Modern blood-banking and transfusion practice. 4 th edition. F. A. Davis; 1999.
  2. Harrison TR. Principles of internal medicine. 13 th International edition. Mc Graw Hill; 1994.
  3. Mintz PD. Transfusion therapy. Clinical Principles and Practice. AABB Press; 2005.
  4. Grupa autora. Virusni hepatitisi. Hrvatska konsenzus konferencija. Acta med. Croat. 2005; 59(5): 359-498
  • Prof.dr.sc. Marina Samardžija
  • Bahrija Lenz, viši asistent

   

webmail studomat  knjiznica alumni