blank

Neinvazivna kardiovaskularna dijagnostika

 • Elektrokardiografija. Kontinuirano praćenje EKGa. Ergometrija. Procijena rizika nastupa maligne aritmije. Ehokardiografija - osnovne i napredne tehnike. Vaskularna dijagnostika perifernih arterija i vena. Radiologija, kompjuterizirana tomografija, magnetska rezonanca i scintigrafija srca.
 • P-1 Elektrokardiografija (P)
  Uvod, reevaluacija osnova analize ritma i osnova analize promjena spojnice stečenih na kolegiju Interna medicina

  S-1 Elektrokardiografija (S)
  Analiza i rasprava o EKG prezentaciji raznih aritmija, ishemijskih i drugih patoloških EKG poremećaja, u okviru klasičnog EKG zapisa, Holtera, ergometrijskih i drugih EKG zapisa, te metoda detekcije potencijala za nastup maligne aritmije

  PKL-1 Elektrokardiografija (PKL)
  Samostalno snimanje EKGa, artefakti, rješavanje EKG primjera određivanja izoelektrične osi, te osnovnih aritmija i ishemijskih promjena miokarda

  P-2 Ehokardiografija i 'ultrazvuk periferije' (P)
  Uvod, reevaluacija osnova UZ tehnike, principa analize i dijagnostičkih zadataka metode stečenih na kolegiju Interna medicina

  S-2 Ehokardiografija i 'ultrazvuk periferije' (S)
  Analiza sistoličke i dijastolčke funkcije miokarda, patologije zalistaka i hemodinamike, intrakardijalnih masa, bolesti perikarda, te bolesti aorte i perifernih vaskularnih bolesti

  PKL-2 Ehokardiografija i 'ultrazvuk periferije' (PKL)
  Rad sa sondom uz asistenciju i traženje UZ 'prozora', iz različitih projekcija i vrsta ehokardiografskog prikaza

  P-3 Radiološke metode kardiovaskularne dijagnostike (P)
  Uvod: RTG, MSCT, MR, scintigrafija i PET - kardiološke indikacije i ilustracije nalaza

  S-3 Radiološke metode kardiovaskularne dijagnostike (S)
  Analiza RTG snimke i osnovnih primjera patoloških nalaza u kardiovaskularnoj dijagnostici

 • Obavezna literatura:

  1. Vrhovac B. i sur: Interna medicina, 2007 g., Školska knjiga Zagreb.

  Dopunska literatura:

  1. Harrison. Principi interne medicine
 • Vanjski suradnici:

  • prof.dr.sc. Goran Miličević
  • Dean Strinić, asistent
  • Nikola Udiljak, asistent

webmail studomat  knjiznica alumni