blank

Osteoporoza i druge koštano metaboličke bolesti

 •  
 • P1 Osteoporoza- tiha epidemija (P)
  1. Epidemiologija osteoporoze
  2. Demografski problemi

  P2 Patofiziologija osteoporoze (P)
  1. Građa i funkcija kosti
  2. Mehamizam signalizacije i regulacije koštane pregradnje
  3. Mehanostatski mehanizam koštane pregradnje

  P3 Dijagnostika osteoporoze (P)
  1. Rizične skupine
  2. Brzi testovi za dijagnostiku osteoporoze: FRAX, jednominutni ...
  3. Radiološka dijagnostika

  P4 Klinička slika osteoporoze (P)
  1. Laboratorijski nalazi
  2. Klinički status

  P5 Terapija osteoporoze (P)
  1. HNT
  2. SERM-s
  3. BIsfosfonati
  4. Anabolici
  5. Novi lijekovi

  S1 Problemi starenja (S)
  1. Udio staračke populacije u razvijenom i nerazvijenom svijetu
  2. Tranzicijski problemi najmnogoljudnijih zemalja
  3. Ekonomski troškovi liječenja

  S2 Hormoni i koštani regulatori pregradnje (S)
  1. Kost kao aktivno tkivo
  2. Koštane stanice
  3. Proteini kosti: unutar stanična regulacija
  4. Osteoprotegerin
  5. Interleukini
  6. Katepsin K

  S3 Dijagnostika osteoporoze (S)
  1. brza procjena rizika
  2. uzv dijagnostika
  3. Rtg snimke kralješnice
  4. Denzitometrija
  5. Ct i MR micro Ct

  S4 Osteoporoza- kl slika (S)
  1. lijekovi koji mogu inducirati nastanak osteoporoze
  2. koštani rast i razvoj
  3. gubitak kosti
  4. sekundarne osteoporoze

  S5 Terapija osteoporoze (S)
  1. prevencija osteoporoze, prehrana, tjelesna aktivnost
  2. osnovni principi izora adekvatnog lijeka
  3. druge koštano metaboličke bolesti: Morbus Paget , Osteopoetroza , Osteogenesis imperfecta
 • Obavezna literatura:

  1. B.Vrhovac B. Jakšić, Ž. Reiner, B. Vucelić ; Interna medicina, Ljevak 2008;
  2. Hrvatski konsenzus o osteoporozi, 5 Hrvatski kongres o osteoporozi, Rovinj 21.23.ožujka 2009. Smjernice za dijagnostiku, prevenciju i liječenje osteoporoze.

  Dopunska literatura:

  1. Clifford J. Rosen, Juliet E. Compston, Jane B. Lian; Primer on the Metabolic Bone Disease and Disorders of Mineral Metabolism, 7th Edition 2008 Wiley
 • Vanjski suradnici:
  • doc.dr.sc.Blaženka Miškić

webmail studomat  knjiznica alumni