blank

Pozitronska emisijska tomografija i imunoscintigrafske metode u nuklearnoj medicini

 • Sadržaj nastave obuhvaća slijedeće teme: Razvitak PET tehnologije. PET radionuklidi i radiofarmaci. Ciklotron, proizvodnja PET radionuklida i principi PET "scaning" sustava. Kamera za pozitronsku emisijsku tomografiju (PET). Kliničke indikacije i interpretacija nalaza PET-a. Primjena PET-a u onkologiji: Indikacije za 18FDG-PET "scan" u onkologiji. Ia indikacije za PET (dokazana učinkovita primjena) u onkologiji. Primjena PET-a kod karcinoma dojke. PET u prijeoperacijskoj procjeni stadija maligne bolesti. PET u procjeni učinka liječenja. PET u neurologiji: PET kod epilepsije, CVI, Parkinsonove bolesti, demencije i shizofrenije, Primjena PET-a u ispitivanju normalne fiziologije mozga. PET u endokrinologiji: PET cijelog tijela s 18FDG kod karcinoma štitnjače. PET u kardiologiji i pulmologiji. PET u gastroenterologiji. PET u ispitivanju hematopoetskog sustava. PET u ispitivanju koštanog sustava: PET u dijagnostici i liječenju upala i tumora koštanog sustava. Perspektive, novi PET radiofarmaci i nove indikacije za PET. Imunoscintigrafske metode u nuklearnoj medicini: Radioimunoterapija – radiofarmaci. Primjena imunoscintigrafije, Imunoscintigrafija kosti s 99mTc monoklonalnim antitijelima na vlastite granulocite (MAK).
 • P-1. Razvitak PET tehnologije i PET radionuklidi i radiofarmaci. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Fizičke osnove nuklearne medicine. Sadašnji smjerovi razvitka PET tehnologije. Principi PET-a. Vrste PET koincidentalnih događaja. Detekcija pogrešnih koincidencija. Novi scintilacijski materijali. Značajke sadašnjih i budućih scintilacijskih materijala u razvitku PET tehnologije. Načini akvizicije. Kombinirani PET/CT sustavi "multi-slice spiral scanning" (fuzioniranje snimki, poboljšanja i artefakti).
  Budući smjerovi razvitka PET tehnologije (PET/MR sustav, detektori i poboljšanja kristalnih elemenata i brzine scintilatora). Zašto postoji potreba za ciklotronskim radionuklidima? 18FDG, 13N-amonijak, 15O-voda, C15O, 11C-metionin, 18F-DOPA.

  S-1. Ciklotron, proizvodnja PET radionuklida i principi PET "scanning" sustava. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Građa i funkcija ciklotrona. Ciklotronski radionuklidi, proizvodnja, mete i reakcije. Svojstva pozitronskih emitera i fizikalne karakteristike 13N, 11C, 15O i 18F. Anihilacija, koincidentna registracija. 2D i 3D mod, scintilacijski kristali i građa detektorskog sustava.

  V-1. Kamera za pozitronsku emisijsku tomografiju (PET). (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Scintilacijski kristali. 2D/3D mod, detektorski sustav. Koincidentna registracija. Korekcija atenuacije. Rekonstrukcija slike, algoritmi i filteri.

  V-2. Kliničke indikacije i interpretacija nalaza PET-a. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Biokemijske osnove primjene 18FDG-PET u onkologiji, neurologiji i kardiologiji. Fiziološka distribucija, artefakti, priprema bolesnika, indikacije i kontraindikacije, interpretacija nalaza. Kvantifikacija tkivnog metabolizma i SUV.

  P-2. PET u onkologiji. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  PET radiofarmaci u onkologiji. Farmakokinetika i dinamika 18FDG. Uloga u dijagnostici, prognozi i praćenju terapijskih učinaka. Indikacijske skupine. Pregled IA indikacija. 18FDG-PET u neuroonkologiji. Karcinomi glave i vrata, bronhogeni karcinomi, karcinomi jednjaka, želuca, kolona, pankreasa i ovarija. Limfomi. Melanom. Karcinom nepoznatog primarnog sijela.

  S-2. Indikacije za 18FDG-PET u onkologiji. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Farmakodinamika 18FDG. Uloga 18FDG-PET u dijagnostici, prognozi, lokalizacijskoj dijagnostici recidiva i praćenju terapijskog odgovora malignih bolesti. Vijabilnost rezidualne mase.
  Dijagnostičke skupine indikacija.

  S-3. PET kod karcinoma dojke. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Značaj 18FDG-PET u prijeoperativnoj dijagnostici, evaluaciji aksile, dijagnostici biokemijskog recidiva, izboru terapijskog pristupa i praćenju učinaka liječenja.

  V-3. Ia indikacije za PET (dokazana učinkovita primjena) u onkologiji. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  OnkoPET III koncenzus i pregled IA skupina indikacija. Parametri dijagnostičke učinkovitosti.

  V-4. PET u prijeoperacijskoj procjeni stadija maligne bolesti. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Prijeoperacijski TNM staging i procjena resektabilnosti.

  P-3. PET u neurologiji. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Specifični PET radiofarmaci u neurologiji i oslikavanje cerebralnog protoka krvi, metabolizam kisika, glukoze i aminokiselina, pohrane dopamina, dopaminergičkih i benzodiazepinskih receptora (18FDG, 18F-DOPA, 18F- dopamin, 15O-H2O, 11C- racloprid, 11C-Met, 18F-FET, 11C-flumazenil). Posebnosti pripreme, akvizicije i instrumentacije. Pregled kliničkih indikacija. Izbor i uloga PET radiofarmaka u dijagnostici poremećaja pokreta, epileptogenih fokusa, cerebralnih infekcija u imunokompromitiranih, demencija, cerebrovaskularne bolesti, inzulta i neuronalnog plasticiteta, te tumora mozga (s osvrtom na grading, prognozu, praćenje terapijskog odgovora i dif. dg. recidiva prema poslijeterapijskim promjenama). Alternativni SPECT radiofarmaci, oslikavanje dopaminskih transportera, D2R, protoka i metabolizma aminokiselina (123I-FP/-CIT, 123I-IBZM, 99mTc-HMPAO, 123I-epideprid i 123I-IMT).

  S-4. PET kod epilepsije, CVI-a, Parkinsonove bolesti, demencije i shizofrenije. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Primarni PET radiofarmaci u kliničkom neurološkom oslikavanju. Kortikalna anatomija. Blagi kognitivni poremećaj i diferencijalna dijagnoza demencija. Alzheimerova bolest, frontotemporalna i Lewy-body demencija: selekcija bolesnika i karakteristike nalaza.
  Refrakterna epilepsija, anatomska lokalizacija epileptogenih fokusa i izbor bolesnika za kirurško liječenje. Regionalni protok i metabolizam u iktalnom i interiktalnom razdoblju.
  Parkinsonov sindrom i dif. dg. Parkinsonove bolesti, multisistemske atrofije, kortikobazalne degeneracije i progresivne supranuklearne paralize. Testiranje funkcijskog integriteta nigrostrijatalnih dopaminergičkih sinapsi. 18F-DOPA, 18F-faliprid, 11C- racloprid i 18FDG, karakteristike i prikaz nalaza.
  D2R blokada i neuroleptici. Iatrogeni parkinsonizam.
  Protok i neuroreceptorske studije u shizofreniji. D2R ligandi, neuroleptici i nuspojave.
  Protok, metabolizam, ishemija. Ishemijska penumbra. Indikacije u cerebro-vaskularnim bolestima, uloga u prijeoperacijskoj evaluaciji za endarterektomiju.

  S-5. PET u kardiologiji i pulmologiji. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  18FDG-PET: Stunning i hibernacija miokarda u ishemijskoj bolesti srca: koncept i metaboličke prilagodbe. Ocjena vijabilnosti miokarda, stratifikacija rizika i učinci revaskularizacije. Perfuzija miokarda: 15O-H2O i 13N-NH3. 18FDG-PET u pulmologiji: granulomatozne bolesti i bolesti pleure.
  Maligne bolesti: metabolička diferencijacija malignih i benignih bolesti, solitarni plućni čvor, prijeoperativni TNM-staging NSCLC i dijagnostika recidiva.

  V-5. Buduće kliničke PET/CT aplikacije (aminokiseline i nukleozidi). (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Snimanje s aminokiselinama i nukleozidima (uvod). Radioobilježene aminokiseline i transport. Mjerenje brzine sinteze proteina. PET/CT snimanje pomoću metionina, tirozina, fenilalanina, prolina i sintetičkih aminokiselina. Predviđanje i procjena učinkovitosti terapije. Diferencijacija između upale i maligniteta. Nukleozidi, transport, metabolizam i hvatanje. Mjerenje proliferacije za tumorsku dijagnozu. Kliničke PET studije s nukleozidima. Mjerenje proliferacije za monitoring terapije. Drugi obilježivači. Genska terapija.

  V-6. PET u procjeni učinka liječenja. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Vijabilnost rezidualne mase. Procjena terapijskog odgovora i prisutnost rezidualne bolesti. Diferencijacija fibroze i ožiljka prema rezidualnog bolesti.

  P-4. PET u endokrinologiji. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Podjela hormona, biokemijske specifičnosti endokrino-aktivnih neoplazmi.
  Izbor radiofarmaka. Pregled najčešće korištenih PET radiofarmaka. Karcinomi štitnjače: podjela, principi liječenja. Indikacije za 18FDG- PET i diferencirani karcinomi štitnjače. Flip-flop fenomen, I-neavidni karcinomi. Medularni karcinom štitnjače i 18F-DOPA.
  Neuroendokrini tumori: karcinoid, feokromocitom i pankreatički tumori. Evaluacija adrenalnih incidentaloma.

  S-6 PET u gastroenterologiji. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  IA indikacije. Karcinom jednjaka, želuca, kolona i rektuma i pankreasa. GIST. Procjena resektabilnosti jetrenih metastaza.

  S-7. PET u ispitivanju hematopoetskog sustava. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Limfoproliferativne bolesti i IA skupina indikacija. Hodgkinova bolest i NHL. Prijeterapijski staging, praćenje učinka terapije, vijabilnost rezidualne mase i detekcija relapsa.

  V-7. PET cijelog tijela s 18FDG kod karcinoma štitnjače. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  I-neavidni diferencirani karcinomi štitnjače i dijagnostika biokemijskog recidiva. Flip-flop fenomen kod diferenciranih karcinoma štitnjače i uloga 18FDG- PET/CT u poslijeoperacijskom/
  poslijeablacijskom praćenju recidiva, prognozi i izboru terapije.

  P-5. PET u ispitivanju koštanog sustava. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Primjena 18FDG-PET kod granulomatoznih i infektivnih bolesti. Pojačano nakupljanje 18FDG u upalnim stanicama (neutrofili i aktivirani makrofazi). Dijagnostika osteomijelitisa i infekcije protetstkih materijala.
  Primjena i u evaluaciji nestabilnosti endoproteza i pojavi periprotetičke infekcije.
  Postupak snimanja infekcije/ upale s 18FDG-PET/CT. 18F- fluorid i detekcija koštanih metastaza. Uloga 18FDG-PET u dijagnostici primarnih tumora koštanog sustava.

  P-6. PET u genito-urinarnom sustavu. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Primjena 18FDG-PET kod karcinoma prostate. Liječenje i TNM "staging" sustav primarnog karcinoma prostate. "Gleason score". Konvencionalna snimanja. Koštane metastaze karcinoma prostate. PET/CT u procjeni lokalnog tumora i proširenosti tumora. Radiofarmaci za PET karcinoma prostate. Usporedba18FDG-PET i 11C-metionin PET kod progresije.
  Primjena 18FDG-PET kod karcinoma mokraćnog mjehura, 11C-kolin-PET i 11C-metionin-PET. Primjena 18FDG-PET kod karcinoma
  testisa. Primjena 18FDG-PET kod karcinoma bubrega.

  P-7. Imunoscintigrafske metode u nuklearnoj medicini. (P)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Scintigrafija obilježenim protutijelima – radioimunoscintigrafija (RIS). Otkrivanje antigena tumorskih stanica specifičnim monoklonalnim protutijelima (obilježenim radionuklidima).
  Obilježavanje antigen-specifičnih monoklonalnih protutijela radionuklidima i koncept ciljane dostave radioobilježivača u patološke procese. Kliničko značenje imunoscintigrafije u dijagnostici raka debelog crijeva i seroznog raka jajnika, protutijela za CEA, TAG 72 (tumor asocirani glikoprotein 72), CA 125 i HMFG (human milk factor globulin). Preduvjeti za radioimunoscintigrafiju: antigeni, tumorsko "okružje", monoklonalna prozutijela i radionuklidni signal. Klasifikacija antigena. Onkofetalni Ag, monoklonalna protutijela anti-CEA (C46, BW 431/26, FOC 23C5), anti-HCG i anti-FP. Kliničke indikacije: kolorektalni karcinom, karcinomi pluća, dojke, mokraćnog mjehura, crijeva, medularni karcinom štitnjače, koriokarcinom i
  hepatom. Tumor producirani Ag, monoklonalna protutijela B 72.3, MOv18 i 225-28S. Kliničke indikacije: neki kolorektalni i ginekološki karcinomi, karcinom jajnika i melanom. Limfocitni Ag, monoklonalna protutijela CD3, CD4, CD19, 20 i 22. Kliničke indikacije: leukemija (anti-T st.) i limfomi (anti-B st.).
  Imunokonjugati. Primjena imunoscintigrafije u detektiranju subkliničke (subradiološke) bolesti, upalnih žarišta, bolesti s destrukcijom kardiomiocita i tromboze. Imunoscintigrafija s vlastitim leukocitima obilježenim antigranulocitnim 99mTc-monoklonalnim protutijelima u dijagnostici upalnih bolesti koštano-zglobnog sustava, upalnih bolesti crijeva i kod vrućice nepoznatog uzroka. Radioimunoterapija, značajke, radiofarmaci, klinička primjena (sistemska, intratekalna, intraperitonealna i intravezikalna) i problemi.

  S-8. Radioimunoterapija i radiofarmaci. (S)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Terapijski radionuklidi i fizikalna svojstva.
  Palijativna aplikacija: koštane metastaze - 89Sr-Cl, 153Sm-lexidronat i 186Re-HEDP.
  Radiosinoviorteza i koloidni makroagregati 166Ho i 90Y.
  131I u terapiji bolesti štitnjače.
  32P i terapija PRV.
  Imunoterapija i principi ciljane dostave radionuklida u terapijski volumen: 90Y-anti CD20 Mab.

  V-8. PET kod upala i tumora koštanog sustava. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  18FDG-PET u granulomatoznim i infektivnim bolestima, te infekcijama protetstkih materijala. 18F- fluorid i detekcija koštanih metastaza.Uloga 18FDG-PET u primarnim tumorima koštanog sustava.

  V-9. Primjena imunoscintigrafije. (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Obilježavanje antigen-specifičnih monoklonskih protutijela radionuklidima i koncept ciljane dostave radioobilježivača u patološke procese. Scintigrafija upalnih i malignih bolesti: primjeri, učinkovitost i kliničke indikacije. Obilježavanje terapijskim radionuklidima i radioimunoterapija.

  V-10. Imunoscintigrafija kosti s 99mTc-monoklonalnim protutijelima na vlastite granulocite (MAK). (V)
  Sažetak nastavne jedinice:
  Obilježavanje vlastitih leukocita antigranulocitnim 99mTc-monoklonskim protutijelima. Uloga u scintigrafiji upalnih bolesti koštano-zglobnog sustava, upalnim bolestima crijeva i vrućici nepoznatog uzroka. Usporedba s alternativama, 111In/99mTc-HMPAO obilježeni leukociti, 67Ga i 18FDG.
 • Obavezna literatura:

  1. Ell PJ, Gambhir SS, editors. Nuclear medicine in clinical diagnosis and treatment. 3rd ed. Edinburgh London New York Oxford Philadelphia San Francisco Sydney: Churchill Livingstone; 2004. (odabrana poglavlja o PET-u i imunoscintigrafskim metodama)

  Dopunska literatura:

  1. Christian PE, Waterstram-Rich K, editors. Nuclear medicine and PET/CT: Technology and Techniques, 6nd ed. Bibliographic & ordering Information, 2007. Preslike publikacija
  • prof.dr.sc. Ivan Mihaljević
  • prof.dr.sc. Silva Butković-Soldo
  • doc.dr.sc. Mario Štefanić
  • prim.mr.sc. Nedeljko Topuzović
  • Vlado Wagenhofer, dr.
  Vanjski suradnici:
  • Tatjana Kralj, dr.med

webmail studomat  knjiznica alumni