blank

Prehrana i ulkusna bolest

 •  
 • Nutriciologija; (S)
  - Opće značajke; Pravilna prehrana, Posljedice i patogeneza nedovoljne i nepravilne prehrane
  - Prehrana u gastroenterologiji; Klinička prehrana: Peroralna prehrana, Dijetne modifikacije i pripravci,mEnteralna i Parenteralna prehrana
  - Procjena stanja uhranjenosti, Malnutricija,

  Fiziologija probave u želucu i dvanaesniku; (S)
  - Osnovne funkcije želuca; Motorna funkcija; Sekretorna funkcija;
  - Digestivne faze probave; Cefalična, Gastrična i Intestinalna faza.

  Etiopatogeneza ulkusne bolesti; (S)
  - Obrambeni čimbenici;
  - Agresivni čimbenici; unutarnji i vanjski
  - Terapija ulkusne bolesti; Medikamentna, Endoskopska, Kirurška, Dijetoterapija

  Dijetoterapija ulkusne bolesti; (S)
  - Osnovni principi dijetoterapije kod ulkusne bolesti;
  - Utjecaj hrane na fiziologiju probave
  - Namirnice i sredstva za uživanje u ulkusnoj dijeti; Meso, Mlijeko, Kruh, Voće, Povrće, Masnoće, Vitamini, Probiotici; Prebiotici; Prehrambena vlakna;
  - Higijensko mikrobiološka ispravnost namirnica, Tehnološki procesi pripremanja hrane

  Energetske i nutritivne potrebe ulkusne dijete; (S)
  - Sastavljanje dijetnih jelovnika za ulkusne bolesnike; Obrada jelovnika;
  - Organizacija tehnoloških procesa pripremanja hrane;
  - Porcioniranje, distribucija hrane od pripremnice do bolesnika.

  Savjetovanje i preporuke za dijetoterapiju bolesnika koji boluju od čira na želucu i dvanaesniku
 • Obavezna literatura:

  1. M. Lukić, A. Včev.: Prehrana i ulkusna bolest, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Osijek 1997, II izdanje 2005. III izdanje 2009.
  2. M. Lukić, A. Včev.: Prehrana i upalne bolesti crijeva, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Osijek. 2006. II izdanje 2011.
  3. R. Živković: Dijetoterapija, Medicinska dijetetika. Naprijed, Zagreb 1994.
  4. M.L. Mandić: Znanost o prehrani, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek, Osijek 2003.

  Dopunska literatura:

  1. Kaić-Rak, A; Antonić, K.: Tablice o sastavu namirnica i pića, Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske, Zagreb, 1990.
  2. Lukić M.: Prehrana i medicinska dijetetika, imterna skripta, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 2010.
  3. Živković, R.: Dijetetika. Zagreb: Medicinska naklada; 2002.
  4. Dakić B.: Prehrana bolesnika, Hrvatski farmer d.d., Zagreb, 1995.
  5. Lelas V.: Procesi pripreme hrane, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2008.
  6. Turčić V.: HACCP i higijena namirnica, Zagreb, VT 2000.
  7. Medić-Šarić M, Buhač I, Bradamante V.: Vitamini i minerali – istine i predrasude, F. Hoffmann – La Roche, predstavništvo Zagreb 2000.
  8. Kolaček S, Krznarić Ž.:Parenteralna i enteralna prehrana u kliničkoj praksi, 1. Kongres Hrvatskog društva za parenteralnu i enteralnu prehranu, Hvar, 6 – 9. 4. 2000. Znanje d.d. Zagreb, 2000.
  9. Živković R.: Hranom do zdravlja – Hrana nije lijek, ali liječi, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
  10. Hensurd, Donald D.: Mayo Clinic o zdravoj težini, Medicinska naklada, Zagreb, 2005.
 • Vanjski suradnici:

  • Doc.dr.sc. M. Lukić

webmail studomat  knjiznica alumni