blank

Dermatovenerologija

 • Opća i specifična dermatologija; infektivne bolesti kože, spolno prenosive bolesti, alergijske i autoimunske bolesti kože, fotodermatoze, oštećenje kože fizikalnim agensima, bulozne dermatoze, eritematoskvamozne dermatoze, eritemske bolesti, bolesti kože u djeteta, genodermatoze, prekanceroze i tumori kože, poremećaji pigmenatcije, bolesti lojnica, znojnica i dlake, bolesti sluznica i noktiju, bolesti krvnih žila.
 • P-1 Propedeutika, I. dio.
  1.Povijest dermatovenerologije. 2.Razvitak, građa i funkcije kože te poremećaji razvitka (aplasia cutis, branhiogene fistule i ciste, polythelia).
  3.Najčešće patološke promjene u epidermisu, dermisu i subkutisu.
  4.Eflorescencije: definicija, klasifikacija, histogeneza.
  5.Temeljna načela dermatološke dijagnostike: anamenza i dermatološki status. (P)

  V-1. Asistent (uvod)
  1. Dermatovenerološka anamneza;
  2. Dermatovenerološki status:
  - razlikovanje eflorescencija, dermografizma i pruritusa
  - pregled kože, vidljivih sluznica i vanjskog spolovila
  - pregled limfnih čvorova
  - pregled obraslih dijelova kože
  - pregled noktiju
  - uočavanje poremećaja limfotoka
  (izvodi se na hospitalnim i/ili ambulantnim bolesnicima). (PKL)

  P-2 Propedeutika, II. dio.
  1.Prikaz eflorescencija na češćim bolestima kože (dia-kazuistika).
  2.Specijalne dijagnostičke metode u dermatovenerologiji.
  3. Dermtološka terapija (lokalna, fizikalna, kirurška i sistemska).. (P)

  V-2. Anamneza i status (izvode studenti na najmanje dva bolesnika po vježbovnoj skupini, uz referiranje asistentu).
  Analiza anamneze i statusa (asistent).
  Fizikalno dijagnostički postupci: Perthes, Trendelenburg, palpacija pulsa art., dorsalis pedis i art. tibilais posterior, vitropresija (izvode studenti uz asistenta), pokus sondom (opis metode, dia prikaz), asistent;
  pregled kože povećalom i dermatoskopom (opis, izvođenje, dia prikaz: dermatoskop u pigmentnih promjena), asistent;
  fenomeni (Nikolsky, Darier, Auspitz - opis i izvođenje, dia prikaz, asistent, a nakon toga Auspitzov fenomen izvode studenti;
  pregled kože u Woodovome svjetlu (dermatomikoze, okolina pigmentih promjena, dia prikaz); izvode studenti uz asistenta;
  nativni preparat ( micelijski elementi, acarusa ili LCD prikaz; asistent);
  pregled povečalom (uši i gnjide), LCD prikaz, ; asistent). (PKL)

  V-3 Anamneza i status (izvode studenti na najmanje dva po vježbovnoj skupini, uz referiranje asistentu).
  Analiza anamneze i statusa (asistent).
  obrisak venskog ulkusa; izvode studenti uz asistenta;
  Obrisak uretre, vulve i vagine za dokaz N. gonnorhoae, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, LCD prikaz, asistent;
  biopsija kože (incizijska i ekscizijska, tehnike i indikacije, uputnica za histopatološku pretragu, fiksacija za svj. mikroskopiju); DIF pretraga: asistent.
  Tzanckov test (indikacije i uzimanje materijala); asistent;
  Alergološki testovi (epikutani test, intradermalni test, RIST, RAST, osnovno); asistent.
  Hitni postupak pri anafilaktoidnoj reakciji (tj. u anafilakatičkome šoku); asistent.
  Sistemska th u sljedećih indikacija: akne, pemfigus, DLE, SLE, piodermije, mikoze); asistent.
  Rp za magistralne pripravke ( tekući puder, mast i pastu); studenti. (PKL)

  V-4 Anamneza i status (izvode studenti na najmanje dva odjelna bolesnika, po vježbovnoj skupini, uz referiranje asistentu).
  Analiza anamneze i statusa (asistent).
  Krioterapija: izvode studenti, uz asistenta;
  Ekskohleacija elektrokoagulacija, termokauterizacija, fototerapija, indikacije postupak; izvodi asistent;
  terapija laserom, površinskom redioterapijom i fotodinamskom terapijom (indikacije, postupak, LCD prikaz; asistent. (PKL)

  V-5 Anamneza i status (izvode studenti na najmanje dva odjelna bolesnika, po vježbovnoj skupini, uz referiranje asistentu).
  Analiza anamneze i dermatol. statusa (asistent).
  Dermatokirurški postupci (tehnike-osnovno, najčešće indikacije): asistent;
  liječenje acne vulgaris (comedonica, papulopustulosa; lokalno i sistemski); asistent;
  njega kože dojenčeta i malog djeteta (primjer atopijskog dermatitisa, LCD prikaz, prezentacija uputa o atopijskome dermatitisu namijenjenih roditeljima): asistent.
  O kozmetici u dermatovenerološkoj praksi. Najčešće primjenjivani kozmetički pripravci, asistent. (PKL)

  P-3 Propedeutika, III. dio.
  1.Prikaz eflorecencija na češćim bolestima kože: dia kazuistika. 2.Lokalizacija eflorescencija: predilekcijska, inverzna, simetrična i asimetrična lokalizacija.
  3. Širenje eflorescencija (per contactum, limfogeno, hematogeno).
  4. Pojmovi: diseminacija eflorescencija, eruptivne pojave eflorescencija, egzantem.
  5. Izgled žarišta: girirani, serpiginozni, anularni, korimbiformni, circinarni, linearan.
  6. Fenomen izomorfnog podražaja.
  7.Specijalne dijagnostičke metode: "in vivo" alergološki testovi (epikutani test, "photopatch test, intradermalni test, "prick test", «scrath test», konjunktivalni test, «in vitro" alergološki testovi (TBTL, Schelleyev test, RIST, RAST, ostalo), mikološka, bakteriološka (uključ. i Treponema pallidum u t. polju), virusološka , serološka, patohistološka, imunofluorecentna, imunocitološka, imunohistokemijska i elektronskomikroskopska pretraga, "in-situ-hibridizacija" i PCR (sekvence DNA), sonografija, dermatoskopija, i fotografija.
  8.Dermatološka terapija, i to:
  lokalna terapija; a) klinička morfologija i izbor oblika topika; b) o podlogama; c) topici prema vrsti djelovanja; d) Rp za neke magistralne pripravke (mikstura agitanda, ulje, pasta, mast);e) lokalna terapija kortikosteroidima (stupnjevanje, željeni i neželjeni učinci kortikosteroida, taktika u lokalnoj terapiji kortikosteroidima); (P)

  P-4 Infektivne i parazitarne bolesti kože, I. dio
  1. Infekcije kože i sluznica humanim papiloma virusima: verrucae vulgares, verrucae planae juveniles, epidermodysplasia verruciformis. (Condylomata acuminata: vidi u Venerologija, Genitalne infekcije uzrokovane humanim papiloma virusom).
  2. Ostale virusne bolesti kože: molluscum contagiosum, tubercula mulgentium, herpes simplex, herpes zoster, HIV/AIDS.
  3. Bakterijske gnojne infekcije kože (piodermije);
  O različitim pristupima klasifikaciji piodermija (npr. primarne i sekundarne, prema dubini patološkog procesa, ili prema zahvaćenosti adnkesa kože; ova posljednja podjela čini nam se najprihvatljivijom, a prema takvoj podjeli piodermije se dijele na epidermalne, folikularne i piodermije znojnica).
  a)Epidermalne piodermije: impetigo, dermatitis exfoliativa neonatorum, angulus oris infectiosus (streptogenes).
  b)Folikularne piodermije: ostiofolliculitis, folliculitis (svi oblici), furunculus et carbunculus, chordeolum.
  c)Piodermije znojnica: hidradentis suppurativa (vidi i acne inversa).
  4. Bakterijske bolesti kože posebnoga tijeka i izgleda: erysipelas, ecthyma, phlegmone, erythrasma, actinomycosis.
  5. Bakterijske bolesti iz skupine zoonoza: erysipeloid, anthrax. ritematozne , eritematoskvamozne, papulozne, vazikulobulozne i pustulozne dermatoze. (P)

  P-5 Infektivne i parazitarne bolesti, II. dio
  1. Infektivne granulomatozne bolesti: tuberculosis cutis.
  2. Infekcije kože uzrokovane protozoima: leishmaniasis.
  3. Infekcije kože uzrokovane gljivama (dermatomikoze, svi oblici).
  4. Dermatomikoze uzrokovane kvascima i gljivičnesaprofitije: candidosis, pityriasis versicolor.
  5. Bolesti kože uzrokovane borelijama (Lyme borreliosis): erythema chr. migrans, acrodermatitis chr. atrophicans.
  6. Kronične piodermije: pojam.
  7. Parazitarne bolesti kože: pediculosis (corporis, capitis, pubis), scabies, larva migrans.
  8.Ictus inescti et reactio allergica post ictum insecti. (P)

  P-6 Eritematozne, eritematoskvamozne, papulozne i papulozne dermatoze
  1.Eritematozne dermatoze: erythema exsudativum multiforme, erythema nodosum, pityriasis rosea.
  2. Eritematoskvamozne dermatoze: psoriasis non pustulosa (psoriasis vulgaris, psoriasis erythrodermica); psoriasis pustulosa (psoriasis pustulosa generalisata, psoriasis pustulosa palmaris et plantaris, psoriasis cum pustulatione, impetigo herpetiformis, arthritis psoriatica. Pityriasis rubra pilaris. Eritrodermije (svi oblici).
  3. Papulozne dermatoze: lichen planus, medikamentozni lihenoidni egzantemi. (P)

  S-1 Oštećenja kože fizikalnim i kemijskim utjecajima. Poremećaji pigmentacije i diskromije. Avitaminoze i hipervitaminoze.
  Dranulomatozne bolesti nepoznate etiologije. Genodermatoze (neke).
  1.Oštećenja kože fizikalnim i kemijskim utjecajima.
  U obzir dolaze:
  mehanički utjecaji: callus, clavus, decubitus;
  temperaturni utjecaji: congelatio, perniones;
  kemijski utjecaji: corrosiones;iradijacijski utjecaji: radiodermatitis acuta et chronica;
  utjecaji UV svjetla na kožu (i etiopatogentska podjela
  fotodermatoza):
  Etiopatogentska podjela:
  primarne fotodermatoze (dermatitis solaris);
  fototoksične dermatoze (berloque dermatitis, phyto- photodermatitis);
  fotolaregijske dermatoze (dermatitis e contactu photoallergica);
  fotolaregijske dermatoze u kojih uzročni alergen nije
  poznat (urticaria solaris, prurigo aestivalis, hydroa vacciniforme).
  Dodatak: xeroderma pigmentosum (vidi: genodermatoze), lentigo maligna (melanosis circumscripta praeblastomatosa).
  2.Poremećaji pigmentacije i diskromije: o melanogenezi, ephelides, chloasma, melanodermitis toxica, lentigines, incontinentia pigmenti, ostale pigmentacije (uzrokovane fizikalnim i kemijskim utjecajima, medikamentima te endokrinološkim bolestima), depigmentacije (leukodermije), vitiligo te važnije diskromije (carotinosis, tetoaža).
  3. Avitaminoze i hipervitaminoze: avitaminoza B3 (pellagra) i C (scorbut). 4) Granulomatoz- ne bolesti nepoznate etiologije: sarcoidosis, necrobiosis lipoidica, granuloma anulare, noduli rehumatosi, granuloma corporis alieni.4. Granulomatozne bolesti nepoznate etiologije: sarcoidosis, necrobiosis lipoidica, granuloma anulare, noduli rehumatosi, granuloma corporis alieni.5. 5.Genodermatoze (neke): xeroderma pigmentosum; nasljedni poremećaji keratinizacije (difuzni): ichthyosis non congenita, nije prisutna kod rođenja (opisujemo Ichthyosis vulgaris dominans, sinonim: Ichthyosis simplex); ichthyosis congenita (prisutna kod rođenja); opisujemo Ichthyosis lamellosa (podoblik: "Collodion baby"), erythrodermia ichthyosiformis congenita bullosa; (S)

  S-2 Bolesti krvnih i limfnih žila.
  Hemoragijske bolesti i koža.
  1. Bolesti krvnih žila :
  a) sustav arterija i vena donjih udova i osobitosti venske cirkulacije donjih udova (kapilarni i (intersticij- ski tlak, zalisci, mišićna pumpa, otpor u venama, uredan tlak u des. atriju, intraabdominalni tlak); b) proširenja kapilara i malih krvnih žila (teleangiectasiae, naevus raneus,venectasiae);
  c) funkcijske angiopatije (acrocyanosis, syndroma et mb. Raynaud); vaskulitisi (vasculitis allergica); 4) peri-
  ferna okluzijska bolest (arteriosclerosis obliterans, thrombangiitis obliterans, angiopathia diabetica);
  d) bolesti vena donjih udova (varices cruris, thrombohle- bitis superficialis, thrombo-
  phlebitis superficialis migrans, thrombophlebitis profunda, kronična venska
  insuficijencija donjih udova, syndroma posthrombot.
  2. Bolesti limfnih žila:
  osnovno o limfotoku u koži, primarni i sekundarni limfedem, elefantiasis; Hemoragijske bolesti i koža: morfologija krvarenja u kožu (petehije, purpura, palpabilna purpura, sugilacije, ekhimoze, hematom); dijagnostički pristup 3. 3.Hemoragijske bolesti i koža: morfologija (petehije, sugilacije, sufuzije, ekhimoze, hematom, purpura; najvažnije dg metode u hemoragijskih promjena kože. (S)

  S-3 Bolesti lojnica i folikula dlaka (seborrhoea). Bolesti ekrinih žlijezda (znojnica i mirisnih žlijezda)
  1.Bolesti lojnica i folikula dlaka (seborrhoea). Uvod (dlačni folikul, lojnice, loj, seborejični predjeli kože); seborrhoea i sebostatis, dermatitis seborrhoica adultorum, erythrodermia seborrhoica, dermatitis seborrhoica infantum, erythrodermia desquamativa, acne vulgaris (a. comedonica, a. papulopustulosa, a. conglobata), rosacea i dermatitis perioralis.
  2. Bolesti ekrinih žlijezda (znojnica i mirisnih žlijezda):
  znojnice i mirisne žlijezde (građa, lokalizacija i funkcija),
  bromhidrosis, chromhidrosis,
  hyperhidrosis, hypohidrosis, anhidrosis, miliaria (cristallina, rubra, profunda), dyshidrosis (noviji termin: spongiotic dermatitis). (S)

  P-7 Vezikulo-bulozne dermatoze i pustulozne dermatoze
  1.Skupina hereditarnih buloznih epidermoliza (EBH): EBH simplex, EBH- «junctional type», EBH dystrophica. Prenatalna dijagnostika EBH.
  2.Skupina pemfigusa: pemphigus vulgaris te kratki podaci o ostalim oblicima pemfigusa.
  3.Skupina pemfigoida: pemphigoid bullosus, dermatitis herpetiformis, herpes gestationis;
  4.Pustulozne dermatoze:
  pustulosis palmoplantaris,
  pustulosis subcornealis. (P)

  P-8 Bolesti vezivnoga i potkožnoga s dermatološkog gledišta.
  1.Uvodne napomene o razvitku i strukturi vezivnog tkiva u koži, te o modelima oštećenja vezivnog tkiva (molekularni defekti, atrofije, solarna elastoza, fibrinoidna nekroza, fibriloneogeneza).
  2.Organizacija potkožnoga masnog tkiva.
  3.Hereditarni poremećaji vezivnog tkiva: Syndroma Ehlers-Danlos, cutis laxa (ima i stečenih oblika, npr. dermatochalasis);
  4.Atrofije kože (stečene):striae distensae, atrophia cutis senilis
  5.Poremećaji elastičnih vlakana:
  elastosis actinica (photoaging), cutis rhomboidalis nuchae,
  elastosis nodularis cystica et comedonica, milium colloidale,
  lichen sclerosus et atrophicus
  6.Kolagenoze:sclerodermia circumscripta, sclerodermia systemica, lupus erythematosus (discoides et systemicus),
  Dermatomyositis, syndroma Sharp
  7.Bolesti vezivnog tkiva posve nepoznate etiopatogeneze:
  Induratio penis plastica,
  contractura Dupuytren,
  noduli Heberden.
  8. Panikulitisi: Fakticijski i 2. pankreatitički panikulitis."Cellulitis, pojam i terminologija". (P)

  P-9 Bolesti kose, vlasišta i noktiju.
  Promjene kože u trudnoći.
  1.Bolesti kose i vlasišta
  Razvitak, građa, rast dlake, tipovi vlasi. Trihogram. Egzogena oštećenja vlasi (trichoptilosis i trichoclasia). Poremećaji u boji vlasi (heterochromia, poliosis, canities).
  2. Poremećaji u rastu kose: hypertrichois, hirsutismus.
  Alopecije: a) hipotrihoze i atrihije;
  b) ožiljkaste (cikatricijelne alopecije) i pseudopelde;
  c) progresivne neožiljkaste alopecije (alopecia androgenetica u muškaraca, alopecia androgenetica u žena);
  d) privremene (reverzibilne) neožiljkaste alopecije (alopecia areata, trichotillomania);
  e) efluvij i difuzne neožiljkaste alopecije.
  3.Bolesti noktiju: građa i funkcija noktiju, kongenitalni poremećaji noktiju (unguis dystopicus, pterygium unguis); promjene ploče nokta (onychoschisis, onychorrhexis, onycholysis, onychotillomania, onychodystrophia, leukonychia, onychogryphosis, koilonychia, platonychia, onychodystrophia canaliformis mediana, Beuove i Muehrckeove brazde)
  4.Promjene boje noktiju: samo smeđaste ili crnosmeđe diskoloracije.
  5. Promjene noktiju u: psoriais vulgaris, lichen planus, dermatitis e contactu chronica allergica et non allergica, necrolysis epidermalis toxica, pemphigus vulgaris, pempgigoid bullosus, EBH, SLE, dermatomyositisa, sy Raynaud, kronične pulmonalna bolest- Hipokratovi noktu te"half and half nails").
  6. Stečena oštećenja noktiju te subungvalni i periungvalni tumori (subungvalni hematom, unguis incarnatus, melanoma acrolentiginosum, carcinoma planocellulare, glomus tumor, Koenenovi tumori, mb. Bowen, verrucae vulg., keratoacanthoma).
  7. Promjene kože u trudnoći:
  a)tzv.fiziološke promjene (pigmentacije, promjene dlaka i vlasi, promjene veziv. tkiva, promjene krvnih žila);
  b)patološke promjene ili promjene specifične za trudnoću (cholestatis ili pruritus gravidarum; impetigo herpetiformis, vidi u Psoriasis pustulosa; herpes gestationis: vidi u Vezikulozne, bulozne i pustulozne dermatoze). (P)

  P-10 Dermatološka onkologija, I. dio
  1. Ciste i sinusi
  2. Nevusi (nemelanocitni i melanocitni)
  3. Benigni tumori: epidermisa, adneksa kože, vezivnoga, mišićnoga, živčanoga, hrskavičnog i masnog tkiva, nevoidne promjene (epidermalni i organoidni nevusi te nevusi masnoga i vezivnog tkiva)
  4. Benigni vaskularni tumori (haemangioma i lymphangioma-svi oblici, granuloma pyogenicum). (P)

  P-11 Dermatološka onkologija, II. dio
  1.Prekanceroze (svi oblici).
  2.Maligni epitelni tumori i nedovoljno jasne promjene koje se ponegdje klasificiraju kao verukozni karcinom (papillomatosis oralis florida-osnovno) i pseudokarcinomatozne hiperplazije (keratoacanthoma).
  3.Maligni tumori mekih tkiva i krvnih žila (sarcoma idiopathicum haemorrhagicum multiplex-sa Kaposi, fibrosarcoma-temeljno). (P)

  P-12 Reakcije intolerancije, I. dio
  1. Medikamentozne erupcije: exanthema medicamentosum, necrolysis epidermalis toxica - «medication related Lyell syndrome», medikamentozni lihenoidni egzantemi: vidi Lichen planus.
  2. Urtikarijska skupina bolesti: imunološki uvjetovane urtikarije, urticaria e contactu i neimunološki uvjetovane (fizikalne) urtikarije,angiooedama (Quincke seu angioneuroticum), angiooedema hereditarium. Preosjetjivost na ubode pčela i osa. Anafilaktički šok. O mogućnostima desenzibilizacije. (P)

  P-13 Bolesti koje se prenose spolnim kontaktom (STD).Promjene vanjskog spolovila u žena i muškaraca
  1.Uvod i definicija spolnih bolesti (sexually transmitted diseases, STD).
  2.Genitalne infekcije uzrokovane «human papilloma» virusom: (condylomata acuminata): papulosis bowenoides (vidi: 3.Syphilis (primarni, sekundarni stadij, sifilis latens, tercijarni stadij, konatalni sifilis-recens, tarda i latens, syphilis endemica); laboratorijjska dijagnostika sifilisa; indikacije za pretragu likvora; terapija sifilisa, serološke kontrole nakon završene terapije; kriteriji izlječenja sifilisa; Jarrisch -Herxheimerova reakcija.
  4. Gonoreja.
  5. Ulcus molle, lymphogranuloma venereum, granuloma
  inguinale: uzročnik, inkubacija, klinička slika (bitno), dg, th.
  6. Urethritis non specifica: neinfekcijski, infekcijski (uzrokovan klamidijama i mikoplazama), trichomoniasis.
  7. Mb. Reiter.
  Promjene vanjskog spolovila (muškog): osobitosti kože genitalnog područja u muškaraca;
  a)kongenitalni poremećaji: heterotopia glandularum sebacearum, papillae coronae glandis;
  b)promjene penisa: phimosis et paraphimosis, pojmovi - balanitis, posthitis, balanoposthitis; balanoposthitis acuta et chronica, posebni oblici balanopostitisa (b. circinata, b. chr. circumscripta benigna plasmacellularis - Zoon);
  balanoposthitis; balanoposthitis acuta et chronica, posebni oblici balanopostitisa (b. circinata, b. chr. circumscripta benigna plasmacellularis - Zoon);
  Premaligna i maligna stanja: papulae bowenoides, mb. Bowen, erythroplasia Queyrat, leukoplakia), pojam PIN (penile intraepithelial neoplasia), ca invasivum, mb. Paget – ekstramamarni oblik;
  Destrukcije: lichen sclerosus et atrophicus, gangrena Fournier;
  Promjene skrotuma; pruritus scroti, angiokeratoma scroti;
  Češće dermatoze: psoriasis vulgaris, lichen planus.
  Promjene vanjskog spolovila
  ( ženskog): osobitosti kože genitalnog područja u žena;
  kongenitalni poremećaji: heterotopia gl. sebac., papillae vestibulares;promjene vulve: vulvitis, vulvovaginits (neifektivni; infektivni; vaginitis non specifica, v. candidomycetica, vaginits e contactu; ulcus vulvae acutum (mb. Behcet), oedema vulvae, vulvodynia, pruritus vulvae.
  Destrukcije vulve: lichen sclerosus et atrophicus.
  Premaligna i maligna stanja: eryhroplasia Queyrat, mb. Bowen, papulae bowenoides leukoplakia), pojam VIN (vulvar intraepithelial neoplasia), ca invasivum, mb. Paget- ekstramamarni oblik;
  Češće dermatoze: psoriasis vulgaris, lichen planus. (P)

  S-4 Bolesti usnica, jezika i usne šupljine. Poremećaji metabolizma. Neurogene i psihogene manifestacije u koži. Dermatološka proktologija
  1.Bolesti usnica, jezika i usne šupljine. Osobitosti građe usnica, jezika i sluznice usne šupljine, status Fordyce
  Cheilitis angularis (perleche), cheilitis simplex, cheilitis actinica, cheilitis granulomatosa, lingua plicata, lingua geographica, lingua villosa nigra, «oral hairy leukoplakia»,
  macroglossia, epulis, leukoplakia, stomatitis (gingivostomatitis), xerostomia, syndroma Sjogren, aphthae, mb. Behcet, foetor ex ore et halitosis.
  1.Poremećaji metabolizma:
  lipida (hiperlipoproteinemija (xanthomata plana et eruptiva, xanthelasma); aminokiselina i purina (arthritis urica);
  mukopolisaharida (definicija mucinoza ili miksodermija, myxoedema diffusum, myxoedema circumscriptum preatibiale, EMO sindrom, mucinosis follicularis; metala (cink): acrodermatitis dermatopathica; porfirina (porphyria cutanea tarda).
  2. Amiloidoza kože (idiopatska sistemska amiloidoza, sekundarna sistemska amiloidoza, lichen amyloidosus).
  3.Kalcinoze kože (calcinosis cutis: dytrophica, metabolica seu idiopathica, metastatica).
  porfirina (porphyria cutanea tarda).
  4.Neurogene i psihogene manifest.: pruritus.
  prurigo (simplex acuta infantum, simplex subacuta, simplex chronica), malum perforans,
  dermatitis artefacta.
  5.Dermatološka proktologija:
  dermatitis perianalis,
  noduli haemorrhoidales (osnovno), pruritus ani,
  fissura ani, Mb. Chron,
  condylomata acuminata. (S)

  S-5 Reakcija transplantata protiv primatelja nakon transplantacije matičnih stanica (Graft-versus- host disease, GvHD). O kozmetici u dermatovenerološkoj praksi
  1.Etiopatogeneza, klinička sl.,dg, th i prognoza GvHD (ac., et chr.)
  2.Najvažnije skupine kozmetol. pripravaka i kritičnost u njihovoj primjeni.
  (S)

  S-6 Reakcije intolerancije, II. dio
  1.Kontaktni dermatitis i bolesti s nazivom ekcema:
  dermatitis e contactu non allergica (acuta et chronica);
  Posebni oblici akutnoga nealergijskog kontaktnog dermatitisa: dermatitis ammoniacalis i dermatitis intertriginosa. Dermatitis e contactu allergica (acuta et chronica), dermatitis e contactu professionalis, i
  dermatitis eczematoides nummularis.
  2. Atopija: pregled temeljnih podataka o atopiji,
  dermatitis atopica
  (adultorum, lactentium, infantum).
  3. Preosjetljivost prema peludu.
  4. Pregled temeljnjih podataka o pojmu alergija
  (S)

  S-7 Dermatološka onkologija, III. dio
  1.Melanoma malignum:
  a) vrlo česti oblici MM:
  MM nastao iz displast. nevusa, MM in situ, površinsko-šireći MM (SSM), melanoma nodulare (NM), lentigo maligna melanoma (LMM); b) česti oblici MM: melanoma acrolentiginosum (ALM), melanom sluznica, melanom nastao iz kong. nevusa; c) rijetki oblici MM:dezmoplastični MM; d) prekursori MM:kongenitalni melanocitni nevus, sindrom displastičnog nevusa (Clark).
  2.Limfomi i pseudolimfomi (Lymphocytoma, mycosis fungoides, sy Sezary).
  3.Paraneoplastične promjene kože (pojam).
  4.Mastocitoze (urticaria pigmentosa u djece i u odraslih).
  5.Histiocitarne bolesti kože
  (Hiytiocytoysis x)
  (S)

  V- 6 Rasprava s asistentom o svim nejasnoćama (klinička slika, terapija, prognoza) u najčešćih promjena kože: prekanceroze,karcinomi kože i vidljivih sluznica, pseudolimfomi i limfomi, naevus pigmentosus uključujući i sindrom displaastičkog nevus), acne vulgaris, psoriasis vulgaris (i ostali oblici psorijaze), dermatitis eczametoides numularis, dermatitis atopica, kronična venska insuficijencija donjih udova, impetigo contagiosa, folliculitis, furunculus, scabies, pediculosis, lupus erythematosus diiscoides, lokalna terapijia kortikosteroidima. (Ovu raspravu najavljuje asitent na prvoj vježbi). (S)

  S-8 Neobvezatan kolokvij (test): 2 šk. sata:
  1.Upute u pristupu kolokviju 2) 2.Rješavanje testa (75 pitanja), 1 šk. sat.
  Gradivo za kolokvij: seminari 1-5.
 • Obavezna literatura:

  1. Dobrić I, ur.: Dermatovenerologija, III. promijenjneo i dopunjeno izdanje, Grafoplast, Zagreb 2005. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu; udžbenik je prihvaćen od Fakultetskog vijeća našeg Fakulteta na sjednici Fak. vijeća 23. veljače 2009.

  Dopunska literatura:

  1. Hall JC, ur.: Sauer's Manual of Skin Diseases, IX. Izdanje, Lippincott Wiliams&Wilkins, Philadelphia 2006.
 • 13.11.2013. | 10.12.2013. | 28.01.2014. | 20.02.2014. | 01.04.2014. | 13.05.2014. | 09.06.2014. | 04.07.2014. | 01.09.2014. | 25.09.2014. |
  • prof.dr.sc.Ivan Dobrić
  • doc.dr.sc. Darko Biljan
  • Zlatica Jukić, dr.med.
  • Ivanka Muršić, dr.med.
  • Nela Šustić, dr.med.


  Vanjski suradnici:

  • Ala Ageel, dr. med.
  • Renata Vukadin, dr. med.
  • mr. sc. Melita Vukšić Polić, dr. med.
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE


   

  1.     Klasificirati, definirati, opisati i razlikovati pojedine kožne i spolne bolesti  

  2.     Opisati vodeće simptome i znakove kožnih i spolnih bolesti i povezati ih u specifične kliničke slike te protumačiti osnovne patofiziološke mehanizme razvoja najvažnijih kliničkih entiteta

  3.     Razlikovati simptome kožnih bolesti od kožnih manifestacija bolesti drugih organskih sustava

  4.     Prezentirati diferencijalno – dijagnostičke mogućnosti na osnovi kliničkih simptoma i znakova u bolesnika

  5.     Planirati i odabrati ispravne dijagnostičke postupke u pojedinim kožnim i spolnim bolestima te kritički prosuđivati rezultate dijagnostičkih pretraga

  6.     Integrirati spoznaje iz kliničke slike i dijagnostičkog postupka te kritički prosuditi o ispravnoj dijagnozi bolesti

  7.     Razlikovati i kritički prosuđivati osnovna načela liječenja, planirati optimalnu vrstu i slijed terapijskih postupaka te ih argumentirano prezentirati bolesniku

  8.     Predvidjeti i obrazložiti specifičnu lokalnu i sustavnu terapiju kožnih i spolnih bolesti

  9.     Prepoznati metode dijagnostike i liječenja u skladu s načelima „medicine utemeljene na dokazima“

   

  VJEŠTINE

   

  1.     Demonstrirati vještinu samostalnog uzimanja anamneze i izvođenja kliničkog pregleda te određivanja radne dijagnoze

  2.     Uočiti vodeće simptome kožnih i spolnih bolesti te povezanost tih simptoma s određenim kliničkim entitetima

  3.     Razviti vještinu raspravljanja o kliničkoj slici i tumačenja diferencijalne dijagnoze te rezultata nalaza dijagnostičke obrade bolesnika

  4.     Samostalno izvoditi određene kliničke vještine sukladno Knjižici kliničkih vještina

  5.     Izvesti uz nadzor odgovarajući broj različitih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno Knjižici kliničkih vještina

  6.     Prezentirati način upravljanja dijagnostičkim i terapijskim postupkom te nadzorom bolesnika u skladu s odgovarajućim postupnicima (algoritmima)

  7.     Voditi medicinsku dokumentaciju bolesnika

  8.     Sudjelovati u timskom, interdisciplinarnom i multidisciplinarnom kliničkom radu te demonstrirati dobre komunikacijske vještine s bolesnikom, njegovom pratnjom te osobljem
  O ovoj problematici posvećujemo osobitu pozornost. Cilj ishoda učenja jest postizanje gore navedenih znanja i vještina, odnosno kompetencija (na razinama navedenim u knjižici kliničkih vještina). Zbog toga molimo u obradi ove analize uzeti u obzir knjižicu kliničkih vještina, te kataloge znanja i vještina svih medicinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

webmail studomat  knjiznica alumni