blank

Engleski jezik

 • Obuhvaćena su područja biomedicinskih znanosti predviđena programom četvrte studijske godine: interna medicina, radiologija, nuklearna medicina, neurologija, infektologija, klinička mikrobiologija i parazitologija, klinička onkologija, dermatologija.
 • Krvožilni sustav-anatomija (S)

  Krvožilni sustav- fiziologija (S)

  Krvožilni sustav- patologija (S)

  Probavni sustav- anatomija (S)

  Probavni sustav- fiziologija (S)

  Probavni sustav-patologija (S)

  Onkologija: klasifikacija tumora, terapija (S)

  Onkologija- odabrane teme (S)

  Srce- izlaganja (S)

  Kolokvij
 • Obavezna literatura:

  1. Aleksandra Žmegač Horvat, Medical English- Reading+Vocabulary Exercises, Medicinska naklada Zagreb

  Dopunska literatura:

  1. Davi-Ellen Chabner, The Language of Medicine

   

 • Vanjski suradnici:

  • Margareta Krenus, predavač
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Razumjeti značenje i deskriptivno definirati medicinske izraze koji se odnose na krvožolni sustav, njegovi anatomiju i fiziologiju, njegovu građu, funkcije, te patološka stanja
  • Razumjeti značenje i deskriptivno definirati medicinske izraze koji se odnose na probavni sustav; njegovu građu, funkcije, te patološka stanja
  • Prepoznati i koristiti najfrekventnije osnove riječi, prefikse i sufikse vezane uz mišićno-koštani i pokrovni sustav (prepoznavanje ponuđenih i tvorba novih medicinskih izraza)
  • Učinkovito pretraživati podatke na internetu i u stručnoj literaturi, pronaći željene informacije, sažeti ih i prezentirati, pri tome vodeći računa o vizualnom identitetu prezentiranih materijala, korektnom pravopisu i izgovoru medicinske terminologije, te općeg engleskog jezika

webmail studomat  knjiznica alumni