blank

Neurokirurgija

 • Uvod u neurokirurugiju i kraniocerebralne ozljede. Kirurško liječenje degenerativnih bolesti kralješnice. Kirurško liječenje tumora središnjeg i perifernog živčanog sustava. Kirurško liječenje cerebrovaskularnih bolesti. Pedijatrijska neurokirurgija. Hitna stanja u neurokirurgiji. Minimalno invazivni zahvati u neurokirurgiji. JIL, neurotraumatiziranih bolesnika. Klinički prikaz bolesnika sa tumorom mozga. Klinički prikaz bolesnika s neurovaskularnom bolesti. Neurokirurške operacijske dvorane i prikaz kirurškog instrumentarija i pomagala.
 • Uvod. Kraniocerebralna ozljeda (P)
  Kratko uvodno izlaganje o povijesnom razvoju neurokirurgije i o tehnološkim aspektima kir. liječenja neuroloških bolesti.
  Kraniocerebralna ozljeda- objasnit će se epidemiološke značajnosti, klasifikacija ozljeda, mogućnosti suvremenog kirurškog i nekirurškog liječenja te prognoza.

  Degenerativne bolesti kralježnice- dijagnostika i liječenje (P)

  Epidemiološke značajnosti degenerativnh promjena kralježnice, patofiziologija nastanka degenerativih promjena, mogućnosti kirurškog liječenja, procjena kliničkih pokazatelja koji sugeriraju kir. liječenje, rezultati kir.liječenja u komparaciji s nekirurškim metodama

  Kirurško liječenje tumora središnjeg i perifernog živčanog sustava (P)

  Kliničke i radiološke osobine tumora središnjeg i perifernog živčanog sustava.
  Mogućnosti kirurškog liječenja, prirodna prognoza gliomskih tumora, vrste kirurških pristupa, osnove neuroonkologije i radiokirurgije

  Infekcije u neurokirurgiji (S)


  Kirurško i endovaskularno liječenje cerebrovaskualrnih bolesti (S)

  Epidemiološke karakteristike i rizični faktori netraumatskih intrakranijskih krvarenja, vrste intrakranijskih krvarenja, urođene i stečene vaskualrne malformacije, mogućnosti kirurškog liječenja, procjena hitnoće kir.liječenja kod krvarenja, mogućnosti nekirurškog liječenja krvožilnih anomalija (embolizacija, radiokirurgija.)

  Hitna stanja u neurokirurgiji (S)

  Procjena kliničkih pokazatelja koji određuju potrebu hitnog neuurokiruškog zahvata,
  Hitna stanja u vaskularnoj kirurgiji, hitna stanja u neuroonkologiji, hitna stanja u spinalnoj i dječjoj neurokirurgiji, hitna stanja povezana uz stariju životnu dob...

  Pedijatrijska i endoskopska neurokirurgija (S)

  Osobitosti kir.liječenja u djece, urođene anomalije kralježnice i mozga, patofiziologija likvora i vrste hidrocefalusa, vrste drenažnih operacija kod djece, primjena i tehničke osobine endoskopa u neurokirrugiji, treća ventrikulostomija, biopsije..., komplikacije endoskopskih zahvata

  Kirurška stabilizacija kralježnice (S)

  VJEŽBE (V)

  Klinika za neurokirurgiju
  podjela u 6 skupina
  Pregled bolesnika u komi,
  Pregled bolesnika sa degenerativnim bolestima kralježnice, pregled bolesnika s vaskualrnim anomalijama, postupak s bolesnikom nakon neurokirurškog zahvata, rana rehabilitacija, prevencija upalnih komplikacija, lumbalna punkcija, previjanja rana...
  Upoznavanje s uređajima za mehaničku ventilaciju, posjet kirurškoj dvorani, upoznavanje s mjerama antisepse...
 • Obavezna literatura:

  1. Josip Paladino: Kompendij neurokirurgije, Naklada Ljevak, Zagreb, 2005.
  2. Velebit Iveković, Ivan Jeličić i suradnici: Dijagnostika i liječenje kraniocerebralnih ozljeda, Udžbenici Med. fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1993.
  Dopunska literatura:
  1. Anto Matković, Ivan Jeličić: Neurokirurgija, Grafički Zavod Hrvatske, 1988.
  2. «Hands-out» predavanja
 • 25.11.2013. |16.12.2013. |27.01.2014. |24.02.2014. |
 • prof. dr.sc. Miroslav Vukić
  prof.dr.sc. Bruno Splavski
  prof.dr.sc. Dinko Štimac
  doc.dr.sc. Ivan Hećimović

 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:


  ZNANJE


   

  1.     Opisati načela prijeoperacijske pripreme neurokirurškog bolesnika te navesti temeljne neurokirurške tehnike

  2.     Opisati klinička obilježja i načela liječenja infekcija u neurokirurgiji te navesti moguće komplikacije neurokirurškog liječenja

  3.     Objasniti načela dijagnostike i neuroradiološke obrade u neurokirurških bolesnika te postupke u zbrinjavanju kraniocerebralnih ozljeda

  4.     Opisati kliničke značajke patofizioloških promjena sustava cerebrospinalnog likvora u neurokirurških bolesnika

  5.     Objasniti načela intenzivnog liječenja neurokirurških bolesnika

   

   

  VJEŠTINE

   

  1.     Izvesti klinički pregled neurokirurškog bolesnika

  2.     Izabrati  dijagnostičke i terapijske postupke u bolesnika s ozljedama i bolestima središnjega i perifernoga živčanoga sustava te ih povezati sa stupnjem hitnosti neurokirurških operacija 

webmail studomat  knjiznica alumni