blank

Radiologija

 • Predmet će svojim sadržajnim cjelinama upoznati studenta medicine s osnovama primjene ionizirajućeg zračenja konvencionalnim rtg uređajima i CT-om, te principima ultrazvučnih prikaza i magnetne rezonancije u radiološkoj dijagnostici i intervencijskoj radiologiji. Težište je na upoznavanju metoda oslikavanja organa i organskih sustava, radiološkoj patologiji i simptomatologiji u krelaciji s PHD nalazima, a na temelju prethodno stećenih kliničkih znanja i vještina. Sadržajne cjeline studenti će obrađivati kroz predavanja seminare i vježbe sljedećim redoslijedom: Uvod - opća radiologija; CT, MSCT, MSCTA, MR i MRA - fizikalni principi; Torakalni organi; Osteoartikularni sustav; Hepatobilijarni i urogenitalni sustav; Gastrointestinalni sustav; Vaskularni sustav i intervencijska radiologija; Neuroradiologija UZV – slikovni prikaz, fizikalni principi; UZV, Doppler, fizikalni principi.
 • UVOD (P,S,V)
  opća radiologija, povijest razvoja radiologije, rtg cijev, rešetka, folije, kaseta. Zaštita od zračenja pacijenta i zdravstvenih djelatnika.

  CT, MSCT, MSCTA, MR i MRA (P,S,V)
  fizikalni principi rada MSCT-a i MR-a. MSCT i MR angiografie. Perfizija, difuzija, gradijentne tehnike.

  TORAKALNI ORGANI (P,S,V)
  anatomija, patofiziologija. Specifične i nespecifične upale pluća. Pneumotoraks, tumori, likvidotoraks.

  OSTEOARTIKULARNI SUSTAV (P,S,V)
  trauma, frakture, upale, tumori., patologija mekih ćesti. MR i MSCT kao dijagnostička metoda.

  HEPATOBILIJARNI I UREGENITALNI SUSTAV (P,S,V)
  bilijarne koklike – dijagnostika. MRCP. UZV i MSCT I MR u dijagnostici. MSCT i i.v. urografija

  GASTROINTESTINALNI SUSTAV (P,S,V)
  pregled gastroduodenuma, pasaža crijeva, irigografija, fistulografije,

  VASKULARNI SUSTAV I INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA (P,S,V)
  DSA, MSCTA, MRA, PTCA. Indikacije i kontraindikadcije.

  NEURORADIJOLOGIJA (P,S,V)
  ishemijski i heoragiski inzult, tumori, ekstraaksijalna ekrarenja, trauma mozga i kralješnice, hernije diska, demijelinizacija.

  UZV – slikovni prikaz, fizikalni principi (P,S,V)
  razvoj uzv dijagnostike, UZV abdomena, urotrakta, dojki, zglobova i mšića

  UZV, Doppler, fizikalni principi (P,S,V)
  VB sustav, karotidini sustav, periferne arterije, dijagnostika venske tromboze
 • Obavezna literatura:

  1.  Radiologija, Andrija Hebrang i Ratimira Klarić-Čustović. Medicinska naklada, Zagreb, 2007.

  Dopunska literatura:

  1. Seminari iz kliničke radiologije, Stipan Janković i sur. Medicinski faktultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2005.

   

   

 • 11.02.2014. | 18.02.2014. | 25.03.2014. | 15.04.2014. | 13.05.2014. | 10.06.2014. | 17.06.2014. | 01.07.2014. | 02.09.2014. | 16.09.2014. |
  • prof.dr.sc. Zvonimir Sučić
  • doc.dr.sc.Gordan Šarić
  • Tonći Mišević, dr.med

  Vanjski suradnici:

  • doc.dr.sc. Branka Kristek
  • Franjo Katić, dr.med
  • Đurđica Šošić, dr. med
  • Damir Štimac, dr.med
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:


  ZNANJE


   

  1.     Opisati temeljne uređaje koji se koriste u radiološkoj dijagnostici te objasniti načela rada rendgenskih uređaja, ultrazvuka i magnetske rezonancije

  2.     Objasniti biologijski učinak ionizirajućeg zračenja i postupke zaštite od zračenja 

  3.     Definirati temeljne radiološke dijagnostičke postupke i područje njihove primjene na pojedinim tkivima, organima, organskim sustavima i dijelovima tijela 

  4.     Izabrati i primijeniti odgovarajući dijagnostički postupak u skladu s kliničkom slikom i dijagnozom

  5.     Nabrojati kontrastna sredstva i opisati moguće nuspojave rendgenskih kontrastnih sredstava i kontrastnih sredstava za magnetsku rezonanciju

  6.     Objasniti povezanost radiološki vidljivih patološko-anatomskih promjena s kliničkom slikom 

  7.     Definirati postupke intervencijske radiologije

  8.     Definirati važnost zajedničkog rada liječnika koji vodi bolesnika, radiologa i patologa u interdisciplinarnom i multidisciplinarnom dijagnostičko-terapijskom timu

   

  VJEŠTINE

   

  1.     Prepoznati anatomske i patološke strukture na radiološkim snimkama

  2.     Izdvojiti patološku sjenu na radiogramu, leziju na CT-u, odnosno patološki signal na različitim sekvencijama magnetske rezonancije (MR)

  3.     Procijeniti radiološku granicu između patološke promjene i okolnog zdravog tkiva te značajke rubova lezije 

  4.     Demonstrirati radiološke promjene nakon kirurške intervencije te progresiju ili regresiju lezije nakon provedenog radio- i/ili kemoterapijskog postupka

  5.     Uočiti tipične radiološke znakove u akutnim stanjima (poput akutnog abdomena)

  6.   Adekvatno pripremiti bolesnika za dijagnostički ili terapijski postupak

webmail studomat  knjiznica alumni