Katedra za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu

Predsjednik Katedre:

doc. dr. sc. Dalibor Divković

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom)

izv. prof. dr. sc. Goran Kondža
prof. dr. sc. Roman Pavić
prof. dr. sc. Josip Galić
izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić
izv. prof. dr. sc. Saša Rapan
doc. dr. sc. Želimir Orkić
doc. dr. sc. Željko Vidas 
doc. dr. sc. Egon Biuk
doc. dr. sc. Mira Kadojić
doc. dr. sc. Krunoslav Šego 
doc. dr. sc. Dalibor Divković
doc. dr. sc. Zoran Zelić
doc. dr. sc. Grgur Dulić
doc. dr. sc. Tomislav Ištvanić
Ivan Koprivčić, poslijedoktorand
Borna Kovačić, poslijedoktorand
Zrinka Požgain, asistent
Oliver Pavlović, asistent
Ivona Barać, asistent
Marko Babić, asistent
Josip Perković, asistent


Naslovni (vanjski suradnici)

Kirurgija
1.    prof.dr.sc. Marko Turina, redoviti profesor
2.    prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, red. prof. (KB Dubrava)
3.    izv.prof. dr. sc. Rado Žic, izv. profesor (KB Dubrava)
4.    doc.dr.sc. Ante Čizmić, docent
5.    doc.dr.sc. Žarko Rašić, docent
6.    doc.dr.sc. Igor Alfirević, docent
7.    doc. dr. sc. Ivan Zoričić, docent
8.    Doc.dr. sc. Dražen Vidović, docent
9.    doc.dr. sc. Zoran Jukić, docent
10.    dr. sc. Andrija Škopljanac-Mačina, docent
11.    doc. dr. sc. Igor Nikolić, docent
12.    doc.dr. sc. Robert Blažeković, docent
13.    Zvonimir Ante Korda, asistent
14.    dr.sc. Ante Ivkošić, viši  asistent
15.    dr.sc.Mladen Predrijevac, viši  asistent
16.    doc. dr. sc. Goran Šantak, docent
17.    dr. sc. Stipislav Jadrijević, viši asistent
18.    Tomislav Matejić, asistent
19.    Dr. sc. Zdenko Boras, viši asistent
20.    Dalibor Kristek, asistent
21.    Dr. sc. Denis Klapan, viši asistent
22.    Dr. sc. Hrvoje Palenkić, viši asistent
23.    Dr. sc. Vlatka Pitlović, viši asistent
24.    Dr. sc. Zoran Veir, docent
25.    Ksenija Musa Juroš, asistent
26.    Dražen Đurović, asistent
27.    Drago Gašpar, asistent
28.    Ferdinand Slišurić, asistent
29.    Doc.dr. sc. Ivan Erić, docent
30.    Marko Ivanović, asistent
31.    Ivica Rončević, asistent
32.    Dr. sc. Ranko Ugljen, predavač
33.    dr. sc. Branimir Vučković, predavač
34.    Andrej Angelini, asistent (OB Pula)
35.    Bojan Gluhačić, asistent (OB Pula)
36.    Nadomir Gusić, asistent (OB Pula)
37.    Mr. sc. Igor Mirković, asistent (OB Pula)
38.    Dejvis Močenić, asistent (OB Pula)
39.    Doc.dr. sc. Anđelko Korušić, docent   (anesteziologija)
40.    Josip Baković, asistent (KB Dubrava)
41.    Davor Barić, asistent (KB Dubrava)
42.    Antonija Đuzel, asistent (KB Dubrava)
43.    Marijan Kolovrat, asistent (KB Dubrava)
44.    Domagoj Lemac, asistent (KB Dubrava)
45.    Mislav Rakić, asistent (KB Dubrava)
46.    Daniel Unić, asistent (KB Dubrava)
47.    Dr. sc. Enio Amić, viši asistent (KB Dubrava)
48.    Dr. sc. Kristijan Ćupurdija, viši asistent (KB Dubrava)
49.    Dr. sc. Vjekoslav Jeleč, viši asistent (KB Dubrava)
50.    Dr. sc. Robert Kliček, viši asistent (KB Dubrava)
51.    Dr. sc. Mario Kopljar, docent (KB Sestre milosrdnice)
52.    Dr. sc. Zvonimir Lovrić, viši asistent (KB Dubrava)
53.    Dr. sc. Maša Hrelec Patrlj, viši asistent (KB Dubrava)
54.    Doc. dr. sc. Zlatko Vlajčić, docent  (KB Dubrava)
55.    Dr. sc. Marcel Židak, viši asistent (KB Dubrava)
56.    Boris Hrečkovski, asistent. Sl. Brod
57.    Josip Janković, asistent, Sl. Brod
58.    Ana Križanović Rupčić, asistent, Sl. Brod
59.    Đuro Miškić, asistent, Sl. Brod
60.    Vjekoslav Pavković, asistent, Sl. Brod
61.    Ozren Pehar, asistent, Sl. Brod
62.    Sanja Radanac, asistent, Sl. Brod
63.    Josip Samardžić, asistent, Sl. Brod
64.    Dina Vučinić, asistent, Sl. Brod
65.    Dr. sc.  Ivo Martinović, poslijedoktorand
66.    Dr. sc. Jurica Maraković, asistent, KB Dubrava
67.    Dr. sc. Tonko Marinović, asistent, KB Dubrava
68.    Ana Bednjanić, asistent
69.    Bojan Trogrlić, asistent
70.    Ivan Vlahović, asistent


Urologija:
1.    Izv. prof. dr. sc. Carlos Winkler, izv. prof.
2.    dr. sc. Klaudio Grdović, viši asistent
3.    dr. sc. Tomislav Sorić, viši asistent
4.    dr. sc. Goran Bedalov, viši asistent
5.    Izv.prof.dr. sc. Igor Tomašković, izv.prof.
6.    Dr. sc. Franjo Jurenec, poslijedoktorand
7.    Dr. sc. Ivan Radoja, poslijedoktorand
8.    Doc.dr. sc. Bojan Sudarević, docent
9.    Antun Tucak, prof.emeritus
10.    Gost prof. dr. sc. Rudolf Hohenfellner
11.    Gost prof. dr. sc. Darko Kropfl
12.    Gost prof. dr. sc. Imre Romics


Ortopedija:
1.    Vjekoslav Kolarević, poslijedoktorand
2.    Dr. sc. Davor Bojić, viši asistent
3.    Doc.dr. sc. Hrvoje Pitlović, docent
4.    doc. dr. sc. Damir Hudetz, docent
5.      dr. sc. Damir Matoković, docent (Požega)
6.      doc. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp, docentica (anesteziologija)
7.      doc. dr. sc. Miljenko Franić, Docent   (KB Dubrava)
8.      dr. sc. Tomislav Crnković, viši asistent    (Požega)
9.      dr. sc. Željko Jeleč, asistent (Sv. Katarina)
10.     Trpimir Vrdoljak, asistent (Sv. Katarina)
11.     Eduard Rod, asistent (Sv. Katarina)

 

Fizikalna medicina:
1.    prof.dr.sc. Simeon Grazio, red. prof.
2.    doc. dr. sc. Žarko Bakran, docent
3.    doc.dr. sc. Valentina Matijević, docent
4.    doc. dr. sc. Tajana Polovina Prološčić, docent
5.    dr. sc. Sandro Miše, viši asistent
6.    Suzana Čalošević, asistent
7.    dr. sc. Neven Ištvanović, viši asistent
8.    doc.dr. sc. Saša Moslavac, docent
9.    Gordana Cesarec, dr. med., asistent
10.   Darija Granec,dr. med., asistent
11.   Marija Jeršek, dr. med., asistent
12.   Sunčica Martinec, dr. med., asistent
13.   dr. sc. Dražen Massari, poslijedokorand (Thalassotherapia)
14.   Stanislava Madjar-Klaić, asistent
15.   Tatjana Glas Puškadija, asistent
16.   Bruno Ežbegović, mag. fizioter., asistent
17.   Igor Josipović, mag. fizioter, asistent
18.   Tomislav Štulac, mag. fizioter., asistent
19.   Ivica Fotez, asistent-fiz. medicina
20.   Igor Perković, asistent
21.   dr. sc. Dubravka Bobek, asistent, KB Dubrava
22.   Ankica Firi, asistent, KBC Os.
23.   Maša Malenica, poslijedoktorand-pedijatrija
24.   Iris Zavoreo, poslijedoktorand, neurologija
24.   Goranka Radmilović, asistent, fizikalna med.
25.   Bernarda Barbarić, asistent (psihologija)
26.   Marija Kraljević, asistent (logopedija)
27.   Mirela Logara Pavličić, asistent
28.   Mila Lovrinčević, asistent
23.   Gost prof. dr. sc. Reuben Eldar
24.   doc. dr. sc. Renata Vauhnik, gost-natavnik