blank

Nastavne baze i suradne ustanove

Klinički bolnički centar Osijek
    Klinika za kirurgiju
    Klinika za unutarnje bolesti
    Klinika za pedijatriju
    Klinika za psihijatriju
    Klinika za neurologiju
    Klinika za infektologiju
    Klinika za ginekologiju i opstetriciju
    Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
    Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
    Klinika za neurokirurgiju
Dom zdravlja Osijek
Zavod za javno zdravstvo Osijek
Opća bolnica „Dr. Josip Benčević", Slavonski Brod
Klinička bolnica „Sveti duh", Zagreb
    Klinika za neurologiju
    Klinika za očne bolesti
    Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Opća bolnica Požega
Opća bolnica Našice
Opća bolnica Vinkovci
Opća bolnica Vukovar
Opća bolnica Virovitica
Opća bolnica Nova Gradiška
Opća bolnica Zadar
Specijalna bolnica za kardiologiju i kardiovaskularnu kirurgiju „Magdalena", Krapinske toplice
Specijalna bolnica „Thalassotherapia", Opatija
Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu „Sveta Katarina", Zabok
Specijalna bolnica Srebrnjak, Zagreb
Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan", Jankomir, Zagreb
Psihijatrijska bolnica Rab
Zavod za javno zdravstvo Slavonski Brod
Zavod za javno zdravstvo "Andrija Štampar" Zagreb

webmail studomat  knjiznica alumni