blank

Nastavne baze i suradne ustanove

Klinički bolnički centar Osijek
   1. Klinika za kirurgiju
   2. Klinika za unutarnje bolesti
   3. Klinika za pedijatriju
   4. Klinika za psihijatriju
   5. Klinika za neurologiju
       Referentni centar Ministarstva zdravstva za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju
   6. Klinika za infektologiju
   7. Klinika za ginekologiju i opstetriciju
   8. Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
   9. Klinika za očne bolesti
   10. Klinika za neurokirurgiju
   11. Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
        Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromodulaciju u liječenju boli
   12. Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
   13. Klinički zavod za kliničku citologiju
   14. Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
   15. Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
   16. Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu
   17. Klinički zavod za transfuzijsku medicinu
Dom zdravlja Osijek
Zavod za javno zdravstvo Osijek
Opća bolnica „Dr. Josip Benčević", Slavonski Brod
Klinička bolnica „Sveti duh", Zagreb
    Klinika za neurologiju
    Klinika za očne bolesti
    Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Opća bolnica Požega
Opća bolnica Našice
Opća bolnica Vinkovci
Opća bolnica Vukovar
Opća bolnica Virovitica
Opća bolnica Nova Gradiška
Opća bolnica Zadar
Specijalna bolnica za kardiologiju i kardiovaskularnu kirurgiju „Magdalena", Krapinske toplice
Specijalna bolnica „Thalassotherapia", Opatija
Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu „Sveta Katarina", Zabok
Specijalna bolnica Srebrnjak, Zagreb
Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan", Jankomir, Zagreb
Psihijatrijska bolnica Rab
Zavod za javno zdravstvo Slavonski Brod
Zavod za javno zdravstvo "Andrija Štampar" Zagreb

webmail studomat  knjiznica alumni