• Obavijest

Obavijesti

Ponavljanje izbora za Studentski zbor

Ponavljanje izbora za Studentski zbor

Leave review
Read More
Konačni rezultati izbora za Studentski zbor

Konačni rezultati izbora za Studentski zbor

Leave review
Odluka o konačnim rezultatima izbora za izbor studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u Studentski zbor Medicinsko...
Read More
Javna obrana teme doktorske disertacije

Javna obrana teme doktorske disertacije

Leave review
Javna obrana teme doktorske disertacije Domagoja Loinjaka
Read More
Javna obrana teme doktorske disertacije

Javna obrana teme doktorske disertacije

Leave review
Javna obrana teme doktorske disertacije Damira Mihića
Read More
Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor

Leave review
Privremeni rezultati izbora za izbor studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u studentski zbor Medicinskog fakulte...
Read More
Erasmus+ KA1

Erasmus+ KA1

Leave review
Erasmus+ KA1 – Natječaj za mobilnost (ne)nastavnog osoblja, 2021./2022.
Read More