Obavijesti

Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Leave review
Nastupno predavanje dr.sc. Vesne Horvat
Read More
Privremena rang lista

Privremena rang lista

Leave review
Privremena rang lista Diplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratori...
Read More
OBAVIJEST o održavanju Akademskog sata

OBAVIJEST o održavanju Akademskog sata

Leave review
Obavijest o održavanju Akademskog sata u koji će se održati u ponedjeljak, ...
Read More
Rang lista 2.- Medicina na njemačkom 2021./2022.

Rang lista 2.- Medicina na njemačkom 2021./2022.

Leave review
Popis pristupnika koji su ostvarili pravo na upis kao redovni studenti u 1....
Read More
Odluka o dekanskom roku za akademsku 2020./2021. godinu

Odluka o dekanskom roku za akademsku 2020./2021. godinu

Leave review
Odluka o dekanskom roku za akademsku 2020./2021. godinu
Read More
Javna obrana teme doktorske disertacije

Javna obrana teme doktorske disertacije

Leave review
Javna obrana teme doktorske disertacije Dunje Bajtl
Read More
Odluka o raspisivanju studentskih izbora

Odluka o raspisivanju studentskih izbora

Leave review
Odluka o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Jos...
Read More
Dani doktoranada

Dani doktoranada

Leave review
Dani doktoranada 29. - 30. rujna u predavaonici P1 (prizemlje Medicinskog f...
Read More
Radionica za mentore

Radionica za mentore

Leave review
Radionica za mentore 29. rujna od 15:00 – 19:00 u predavaonici P1 (prizemlj...
Read More
Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Leave review
Javna obrana doktorske disertacije Vere Plužarić
Read More