Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/21-04-19

URBROJ: 2158-61-05-21-18) od 29. studenoga 2021. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Miroslav Venus

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom


Istraživanje prisutnosti i podrijetla metala i metaloida na području Parka prirode Papuk i njihovog mogućeg utjecaja na kvalitetu okoliša i zdravlje ljudi“

Mentor: prof. dr. sc. Dinko Puntarić, komentorica: doc.dr.sc. Vlatka Gvozdić        


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:


  1. dr. sc. Karlo Kožul, viši znanstveni suradnik, Zavod za javno zdravstvo Osječko -baranjske županije, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. prof. dr. sc. Tomislav Klapec, redoviti profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijek, član


Rezervni članovi: doc. dr. sc. Senka Samardžić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Mario Ćurković, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.


Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 10. prosinca 2021.g., u 13:00 u Vježbaonici za mikrobiologiju i biologiju, drugi kat Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4