Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

11. siječnja 2022. godine u 10:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici P2, Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnica: Mirta Kadivnik, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: „Polimorfizmi gena za progesteronski receptor u modulaciji rizika idiopatskog spontanog prijevremenog porođaja“


Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović, komentor: prof. dr. sc. Siniša Šijanović

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni professor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Andrijana Muller, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Slavko Orešković, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član