Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

15. prosinca 2021. godine u 13:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici P2, Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnica: Marija Čandrlić, dr. med. dent.


Naslov teme doktorske disertacije: “Histološka analiza injekcijskog bifaznog kalcijevog fosfata u očuvanju alveolarnog grebena”

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević, komentor: doc. dr. sc. Dinko Leović


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr. sc. Tatjana Belovari, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osjeku, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku i Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci, članica
  3. prof.dr.sc. Domagoj Glavina, redoviti profesor u trajnom zvanju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član