Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

12. listopada 2021. godine u 11:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici P4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnica: Tihana Gilman Kuric, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: „Poremećaj očnih pokreta u bolesnika s fokalnom cervikalnom distonijom“

Mentor: doc. dr. sc. Svetlana Tomić, komentor: prof. dr. sc. Silva Butković Soldo


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


1. doc. dr. sc. Stjepan Jurić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik

2. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica

3. prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes, redovita profesorica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica