Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

14. rujna 2021. godine u 11:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici S-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Ana Knezović, dr. med.


Naslov doktorske disertacije: “Učinak 7-dnevne dijete s velikim udjelom soli na ravnotežu Th17 i prirodnih regulatornih T limfocita u zdravih mladih pojedinaca”


Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ana Stupin, komentorica: izv. prof. dr. sc. Martina Mihalj


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


1.   prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik

2.   prof. dr. sc. Sven Kurbel, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član

3. prof. dr. sc. Dora Višnjić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica