Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

23. prosinca 2021. godine u 13:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnica: Dubravka Matijašić- Bodalec, mag. med. techn.


Naslov teme doktorske disertacije: “Čimbenici stresa na radnom mjestu medicinskih sestara i tehničara na odjelima za dječje bolesti”

Mentorica: doc. dr. sc. Antonija Krstačić, komentor: doc. dr. sc. Tomislav Kizivat


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. doc. dr. sc. Ivana Barać, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. dr. sc. Matej Šapina, poslijedoktorand, znanstveni suradnik, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, član
  3. izv. prof. dr. sc. Milan Milošević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja, član