Potpisan Ugovor o poslovnoj, stručnoj i znanstveno-nastavnoj suradnji u području biomedicine i zdravstva između Medicinskog fakulteta Osijek i Kliničkog bolničkog centra Osijek

Potpisan Ugovor o poslovnoj, stručnoj i znanstveno-nastavnoj suradnji u području biomedicine i zdravstva između Medicinskog fakulteta Osijek i Kliničkog bolničkog centra Osijek


Dekan Medicinskog fakulteta Osijek prof. dr. sc. Ivica Mihaljević i ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek doc. dr. sc. Željko Zubčić, potpisali su Ugovor o poslovnoj, stručnoj i znanstveno-nastavnoj suradnji u području biomedicine i zdravstva između Medicinskog fakulteta Osijek i Kliničkog bolničkog centra Osijek.


Potpisivanjem Ugovora o poslovnoj, stručnoj i znanstveno-nastavnoj suradnji u području biomedicine i zdravstva usuglašen je zajednički interes Medicinskog fakulteta Osijek i Kliničkog bolničkog centra Osijek u cilju osiguravanja međusobnog dogovaranja Medicinskog fakulteta Osijek i Kliničkog bolničkog centra Osijek u trajnom i dugoročnom stvaranju uvjeta za obrazovanje studenata zdravstvene struke i kontinuiranu izobrazbu zdravstvenih radnika, koja je komplementarna nastavnim programima i planovima Medicinskog fakulteta Osijek, te potrebama Kliničkog bolničkog centra Osijek.


Medicinski fakultet Osijek i Klinički bolnički centar Osijek suglasni su da nastavni, znanstveni i stručni rad u Kliničkom bolničkom centru Osijek kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Osijek čine jedinstven i nedjeljiv proces, te da taj rad predstavlja važan uzajamni interes ostvariv jedino zajedničkim aktivnostima i suradnjom.


Objavljujemo i Ugovor o poslovnoj, stručnoj i znanstveno-nastavnoj suradnji u području biomedicine i zdravstva