Predavanje gostujućeg profesora

Dana 22. i 23. studenoga 2021. na Medicinskom fakultetu gostovat će u sklopu ERASMUS+ projekta prof. dr. sc. Tihamer Molnar, profesor anesteziologije i neurologije sa Medicinskog fakulteta Svuečilišta u Pečuhu. Profesor Molnar održati će predavanja s temama iz područja liječenja bolesnika s moždanim udarom i subarahnoidalnim krvarenjem.

Naslovi njegovih predavanja su:

  • Stroke, basic and clinical features
  • Update on stroke care
  • Treatment strategies for acute stroke
  • Stroke registry at University of Pecs – experiences
  • Subarachnoidal haemorrage
  • Neurocritical care of subarachnoidal bleeding
  • Neurointervention for patients with subarachniodal bleeding
  • How to write scientific paper

Početak predavanja je u 15 sati, u predavaoni Kirurgija, 2 kat – od 15 do 18 sati.