Rang lista 2.- Medicina na njemačkom 2021./2022.

Popis pristupnika koji su ostvarili pravo na upis kao redovni studenti u 1. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na njemačkom jeziku u jesenskom upisnom roku 2021. godine