blank

Studentski zbor

Studentski zbor Medicinskog fakulteta Osijek je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Glavne zadaće Studentskog zbora su briga o provedbi i kvaliteti studijskih programa, unapređenju studentskog standarda i ostvarivanju studentskih prava te o drugim važnim pitanjima za studente Medicinskog fakulteta Osijek.
Također cilj je pomoći studentskim udrugama pri fakultetu te poticati suradnju s drugim studentskim zborovima medicinskih fakulteta i drugim organizacijama koje rade u interesu studenata.
Sastav Studentskog zbora čini devet (9) članova izabranih na studentskim izborima te njihovi zamjenici. Mandat člana zbora i njegovog zamjenika traje u pravilu 2 godine. Studentski zbor Medicinskog fakulteta Osijek funkcionira u skladu sa Statutom Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Osijek.
Studentski zbor:
- predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Statuta Studentskog zbora kao i njegove izmjene i dopune
- Izvještava o studentskoj problematici Fakultetsko vijeće
- bira studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće, Odbore i Povjerenstva fakulteta
- donosi plan i program rada Studentskog zbora
- imenuje studentskog pravobranitelja na način utvrđen Statutom
- brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente Fakulteta
- potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta
- obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta
- organizira Brucošijadu
Studenti Medicinskog fakulteta Osijek se mogu uključiti u rad:
- udruge CroMSIC Osijeka https://cromsic.hr/hr/
- udruge CMLDSA
- Sport MEFOS
- SenzOS
- OSCON https://oscon-mefos.com/
Osijek Student Congressa (OSCON) međunarodni je kongres translacijske medicine studenata biomedicinskih znanosti i mladih liječnika koji se prvi puta održao 2019. godine. Ideja je nastala od tadašnja dva člana Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Osijek, Luke Šviteka i Nore Pušeljić. Glavni ciljevi ovog kongresa su stjecanje novih znanja i vještina bitnih za buduću karijeru, sklapanje novih poznanstava zbog razvitka kvalitetne intersektorske suradnje, svladavanje straha od izlaganja na znanstvenom skupu i poticaj znanstvene komponente medicine koja je često zanemarena.
Predsjednica organizacijskog odbora: Nika Pušeljić, studentica
Predsjednica znanstvenog odbora: Ivana Jurić, studentica

sz1

ČLANOVI I ZAMJENICI STUDENTSKOG ZBORA MEDICINSKOG FAKULTETA OSIJEK


Marta Bolješić (zamjenik Josip Kajan)
Predsjednica Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Osijek
Predstavnica studenata Medicinskog fakulteta Osijek u Studentskom zboru Sveučilišta J.J. Strssmayera
Predstavnica studenata u Fakultetskom vijeću
Filip Petrik (zamjenica Klaudija Bolmanac)
Pravobranitelj
Predstavnik studenata u Odboru za nastavu i studente
Predstavnik studenata u Fakultetskom vijeću
Marija Duvnjak
Predstavnica studenata u Fakultetskom vijeću
Ines Krstanović (zamjenica Martina Firić)
Predstavnica studenata u Fakultetskom vijeću
Zvonimir Grgić (zamjenik Borna Barić)
Predstavnik studenata u Fakultetskom vijeću
Tomislav Ognjenčić (zamjenik Slaven Stanojlović)
Predstavnik studenata u Fakultetskom vijeću
Laura Lijić (zamjenica Ivana Jurić)
Ivana Jeđud (zamjenica Ena Botić)
Lucija Kuna (zamjenica Marija Čandrlić)

sz2

sz3

webmail studomat  knjiznica alumni