blank

Održan DAMEO 2018.

DAMEO, punim nazivom Dani studenata Medicinskog fakulteta Osijek, je skup koji za cilj ima promoviranje znanstvenog i stručnog rada te aktivnosti u zajednici studenata Medicinskog fakulteta Osijek. U radu skupa održanog 24. travnja 2018. u prostorijama Fakulteta sudjelovao je velik broj domaćih studenata izlažući rezultate svojih znanstvenih istraživanja i opserviranja zanimljivih kliničkih slučajeva iz KBC-a Osijek, ali i gostujući studenti iz Novoga Sada i Zagreba.     
Ovogodišnji program sastojao se od gotovo 30 izlaganja studenata medicine i medicinsko-laboratorijske dijagnostike, predavanja prof. dr. sc. Marije Heffer, prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac, izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer-Relatić i doc. dr. sc. Ana Stupin; predstavljanja brojnih projekata (pri Zavodu za fiziologiju i imunologiju te Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju), i udruga koje djelujju na Medicinskom fakultetu (Senzos, Cromsic, EMSA, Udruga studenata MLD, Studentski zbor). Osim toga, održan je zanimljiv i iznimno posjećen okrugli stol aktualne tematike cijepljenja protiv HPV-a pod nazivom ''Cijepimo li spol ili štitimo od bolesti'', čiji su predavači bili Ivana Roksandić - Križan, dr. med., Vedran Zubčić, dr. med., i Bojana Vujić Vakanjac, dr. med., a koji je pobudio raspravu među profesorima i brojnim studentima o ovoj važnoj i aktualnoj temi.
Skup se ove godine održao po drugi puta, a organizacijski se odbor, kojeg čine studenti Matija Ivančić (student 4. godine medicine), Maja Kožul (studentica 5. godine medicine) i Anja Tomić (studentica 6. godine medicine), predvođeni prof. dr.sc. Ines Drenjančević, prodekanicom za nastavu pri fakultetu, nada prerastanju ovog skupa u tradicionalno godišnje okupljanje studenata i njihovih gostiju.
Sudjelovanje je za sve sudionike ove godine bilo besplatno zahvaljujući pokroviteljstvu Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i Medicinskog fakulteta u Osijeku.

dameo okrugli

 

dameo organizacijski odbor

webmail studomat  knjiznica alumni