blank

Dekanova nagrada

Pozivaju se studenti i nastavnici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da dostave prijedlog za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

POZIV (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni