blank

Upisi u više godine akademske 2018. /2019. godine.

Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij medicine
Upisi u više godine akademske 2018. /2019. godine.

Poštovani studenti studija medicine     –   Važno !
Prvo odraditi Sveučilišnu anketu i ponijeti dokaz.
Na jednu uplatnicu uplatiti iznos od 130,00 kuna na IBAN / primjer imate na oglasnoj ploči opće obavijesti/.
Upisi u više godine studija ove godine idu po studijskim godinama kako slijedi:

  • 2 i 3  godina sutra 18. rujna 2018. od 9,00 do15,00 sati.
  • 4 godina u srijedu 19 rujna 2018. od 9,00 do 15,00 sati
  • 5 godina u četvrtak 20.rujna 2018. godine od 9,00 do 15,00 sati
  • 6 godina u petak 21. rujna 2018. godine od 9,00 do 15,00 sati

Studenti koji nisu ostvarili pravo upisa u višu godinu studija neka dođu isto na upis sa svojom godinom studija.
Studenti koji su u dovršenju studija bez obzira koju godinu upisuju moraju napisati zamolbe do petka 21. rujna 2018. godine i predati na urudžbeni zapisnik.
Upisi će se obavljati na Medicinskom fakultetu Huttlerova br. 4. Na prvom katu, u praktikumu za fiziologiju.

webmail studomat  knjiznica alumni