blank

Dodatni natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata

Sveučilište u Osijeku je objavilo dodatni natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu.

Natječaj, upute za prijavu na dodatni natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci:
Rok za prijavu na ovaj dodatni natječaj nije posebno određen, studenti se mogu prijaviti bilo kada, a najkasnije do kraja veljače 2019.
Zbog dostupnosti financijskih sredstava, sve prijave studenata se u pravilu mogu odobriti za financiranje.
Ukoliko bi bilo zainteresiranih studenata za prijavu, važno je naglasiti da se u okviru ovog dodatnog natječaja odobravaju stipendije za stručne prakse koje studenti mogu realizirati do 31.05.2019.

webmail studomat  knjiznica alumni