blank

Predavanje Dr. Szabolcsa Varge sa Sveučilišta u Debrecenu

Poštovane kolegice i kolege studenti,
U ožujku 2019. posjetit će nas, putem CEEPUS razmjene Dr. Szabolcs Varga sa Sveučilišta u Debrecenu, Mađarska. Srdačno vas pozivamo na dva predavanja koja će održati u okviru ovog posjeta:

13. ožujka 2019., u predavaonici P1, od 15:00-17:00h
- Smoking and drinking among adolescents in East-Cetral Europe

14. ožujka 2019., u predavaonici P1, od 8:00-9:00 h
- Motivations of smoking and drinking among high school students

U prvitku i kratki CV dr. Varge.
Nadamo se da ćete se odazvati ovom pozivu na predavanja!

Dr. Szabolcs Varga CV (.pdf)

Prof.dr.sc. Ines Drenjančević, dr med, v.r.
Erasmus koordinator MEFOS

webmail studomat  knjiznica alumni