blank

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u četvrtak, 6. lipnja 2019. godine, održati će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta biti će otvorena toga dana od 7.00 do 19.00 sati.
Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih,  diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Osijeku. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice će se  provoditi istodobno na svim znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, i to prema odredbama Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.
Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije (2) godine.

OPĆI DOKUMENTI:


OBRASCI:

Kandidature na razini sastavnice Sveučilišta – Medicinskog fakulteta Osijek dostavljaju se najkasnije do ponedjeljka 27. svibnja 2019. godine Izbornom povjerenstvu Medicinskog fakulteta za provedbu studentskih izbora, predajom na urudžbeni zapisnik Fakulteta (2. kat, J. Huttlera 4), svakim radnim danom do 15:30 sati.

Obrasce za kandidaturu za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku možete preuzeti sa sljedećeg linka:  http://www.unios.hr/studenti/studentski-izbori/

*Napomena: Navedeni podaci mogu se koristiti isključivo u svrhu popisa birača i u druge svrhe ne mogu se koristiti, prema Pravilniku za provedbu studentskih izbora za studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica.

webmail studomat  knjiznica alumni