blank

AKADEMSKI SAT - 2. listopada 2020.

Akademski sat za studente:
•    Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicine održat će se u petak, 2. listopada 2020. godine u 8:30 sati na Medicinskom fakultetu u predavaonici P1 (prizemlje) I grupa, Huttlerova 4.
•    Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicine održat će se u petak, 2. listopada 2020. godine u 9:00 sati na Medicinskom fakultetu u predavaonici P1 (prizemlje) II grupa, Huttlerova 4.
•    Preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika održat će se u petak, 2. listopada 2020. godine u 9.30 sati na Medicinskom fakultetu u predavaonici P1 (prizemlje), Huttlerova 4.

webmail studomat  knjiznica alumni