blank

AKADEMSKI SAT - 2. listopada 2020.

Akademski sat za studente:
•    Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicine održat će se u petak, 2. listopada 2020. godine u 8:30 sati na Medicinskom fakultetu u predavaonici P1 (prizemlje) I grupa, Huttlerova 4.
•    Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicine održat će se u petak, 2. listopada 2020. godine u 9:00 sati na Medicinskom fakultetu u predavaonici P1 (prizemlje) II grupa, Huttlerova 4.
•    Preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika održat će se u petak, 2. listopada 2020. godine u 9.30 sati na Medicinskom fakultetu u predavaonici P1 (prizemlje), Huttlerova 4.

Natječaj za ERASMUS+ KA1 mobilnost studenata za ljetni semestar u akademskoj godini 2020./2021.

NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 MOBILNOST STUDENATA ZA LJETNI SEMESTAR U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 17. rujna 2020. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa.
Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

http://www.unios.hr/sveuciliste-josipa-jurja-strossmayera-u-osijeku-objavljuje-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-potpora-studentima-za-mobilnost-u-okviru-erasmus-programa-kljucne-aktivnosti-1-u-akademskoj/

 

webmail studomat  knjiznica alumni