blank

Amgen zaklada

Amgen zaklada

Zaklada Amgen djeluje od 2006. u SAD, od 2008. u Europi i od 2014. u Japanu i omoguć‡uje studentima dodiplomskog studija da se u uključe tijekom ljeta u znanstveno istraživačke projekte u vodećim svjetskim znanstvenim ustanovama. Ustanove domać‡ini programa  u Europi su University of Cambridge, ETH Zurich, Karolinska Institute, Ludwig-Maximilians-Universität i Institut Pasteur.
Od početka djelovanja zaklade do sada u Europi je u projektima sudjelovalo 534 studenta. Novi ciklus prijava za ljeto 2016, počinje veÄć u studenom.
Više informacija o programu dostupno je na www.amgenscholars.eu http://www.amgenscholars.eu

Akademija regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja s projektom "Akademija regionalnoga razvoja i fondova Europske unije", čiji je glavni cilj informiranje studentske populacije o svim aspektima korištenja EU fondova. Projektom želimo osvijestiti studente o važnosti EU fondova kao jednog od najznačajnijih izvora financiranja različitih razvojnih projekata kako bi se kao budući  akteri razvoja hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini, mogli lakše aktivno uključivati u taj proces.

dopis-Projekt Akademija reg.razv.i fondova EU (.pdf)
dostavna lista (.pdf)
javni poziv-projekt Akademija (.pdf)
PRIJAVNI OBRAZAC-projekt Akademija (.doc)

webmail studomat  knjiznica alumni