blank

Statistički seminar Odjela za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku pokrenuo je Statistički seminar.

Cilj Seminara je uspostaviti znanstvenostručnu suradnju u području teorijske i primijenjene statistike između nastavnika i suradnika svih sastavnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Seminar se održava četvrtkom u 15:15 u predavaonici br. 2 na katu Odjela za matematiku, počevši od 30.11.2017. Svaki Seminar počinje uvodnom prezentacijom/predavanjem na danu temu te se nastavlja diskusijom.
Teme pojedinih Seminara kao i predavači bit će najavljeni na web stranici Statističkog seminara:

http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/statistick
i-seminar

Članovi seminara će sve obavijesti primati i putem e-maila.

Članom seminara postaje se ispunjavanjem pristupnice koja se može naći na web stranici Statističkog seminara:

http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/statistick
i-seminar/530

Prvih pet tema i predavača Statističkog seminara navodim u nastavku. Više informacija o predavačima može se naći na web stranici Seminara.

30.11.2017. Mirta Benšić, Regresijska analiza - interpretacije i zablude 7.12.2017. Vesna Ilakovac, Smjernice o izvještavanju istraživanja u biomedicini 14.12.2017. Nenad Šuvak, Mjere zavisnosti - svojstva i zamke 21.12.2017. Nataša Šarlija, Upotreba logisticke regresije u procjeni potencijala za rast poduzeca 11.1.2018. Silvija Ručević, Muke po malom uzorku

Produljenje roka za provjeru podatakaza dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti

Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti jednoglasno je odlučilo kako se studentima rok za provjeru podataka na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr produljuje do petka 17. studenoga 2017. godine do 12 h.

Ljubazno Vas molimo da putem svojih informacijskih kanala o tome obavijestite studente na Vašem visokom učilištu kako bi na vrijeme provjerili ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature na navedenoj poveznici. Još jednom napominjemo da, iako dio studenata iz tehničkih razloga nije primio e-mailove s obavijestima, nema razloga za zabrinutost. Svi studenti svoje podatke mogu provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr te su bez obzira na primitak e-maila obuhvaćeni procesom dodjele STEM stipendija.

Raspisan Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 12. listopada 2017. godine Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu redovitim studentima nižeg socio-ekonomskog statusa.
Sredstva za ovaj natječaj osigurana u Državnom proračunu i Europskom socijalnom fondu (ESF) - Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020 u okviru projekta „Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa“, a broj državnih stipendija povećan je s 5.400 na 10.000 godišnje.
Cilj projekta je doprinijeti povećanju dostupnosti visokog obrazovanja i unaprjeđenju socijalne dimenzije visokog obrazovanja te povećanju završnosti u visokom obrazovanju za redovne studente preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.
Socijalna dimenzija visokog obrazovanja područje je javnih politika u kojem zemlje Europskog prostora visokog obrazovanja pa tako i zemlje članice EU dijele predanost prema ostvarenju zajedničkih strateških ciljeva. Jedan od ciljeva je i olakšavanje pristupa visokom obrazovanju te povećanje završnosti i stjecanja kvalifikacije na razini visokog obrazovanja za sve skupine studenata, posebice one koje se nalaze u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju.
BROJ STIPENDIJA: 10.000 godišnje (50.000 kroz 5 godina)
IZNOS MJESEČNE STIPENDIJE: 1.200 HRK (isplaćuje se mjesečno kroz 9 mjeseci)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 543.371.250,00 HRK (EU sredstva + nacionalno sufinanciranje)
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: kolovoz 2017. – lipanj 2022.

Natječaj je otvoren do 6. studenog 2017. godine, a sve detaljne informacije nalaze se u tekstu Natječaja te Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa  (Narodne novine br. 43/17), kao i na službenoj FB stranici projekta: https://www.facebook.com/ministarstvoznanostiiobrazovanja/.

tekst natječaja (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni