blank

Upisi u prvu godinu

UPISI 2020.

Diplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Upis na Diplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika provesti će se 28. rujna 2020. g. (od 9.00 do 14.00 sati).
Upis će se obavljati u Uredu za studente, J.Huttlera 4, prizemlje,  kontakt 031/399-625.
Rang lista pristupnika koji su stekli uvjet za upis na diplomski studij bit će objavljena  na web stranici fakulteta: http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/
Za upis je potrebno  dostaviti: -  2 uplatnice:
1.) troškovi školarine: 9.240,00 kuna (može na 2 rate: 4.620,00 kuna)
    (redoviti studenti ne plaćaju školarinu)                                                                                                    

2.) troškovi prijave, upisa i upisnih materijala: 300,00 kuna, troškovi studentskog zbora:30,00 kuna (1 uplatnica ukupno 330,00 kuna)                                                                           
                                                                          
- 2 fotografije (3,5x4,5 cm)
                                                  
Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN Medicinskog fakulteta Osijek: HR0825000091102014297.
Obavezno upišite svoj OIB - 37 (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj).

Prijava za natječaj može vidjeti ovdje.
Primjer uplatnice za razredbeni postupak može se vidjeti ovdje.
Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2020./2021.

 


 

Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika 

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2020./2021. godini iznosi:
Sveučilišni studij (redoviti studenti)
Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika (3 godine) - 35    

Uvjeti upisa

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Osijek za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr
Za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:
•    hrvatski jezik na razini B – 15% upisnih bodova
•    matematika na razini B -  20% upisnih bodova
•    strani jezik na razini B - 20% upisnih bodova
te položen obvezni izborni predmet  Kemija koji se boduje s 20% upisnih bodova.
Izborne predmete Biologiju ili Fiziku kandidati ne moraju položiti (nisu obvezni), a polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi te će se najbolji rezultat vrednovat s 20%.
Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25% upisnih bodova.
Preduvjet za upis:
•    Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij
•    Priložena medicinska dokumentacije koja uključuje nalaz oftalmologa koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje boja

Termini upisa

Upisi će se provoditi u:
•    ljetnom roku: 23. srpnja 2020.
•    jesenskom roku: 18. rujna 2020.
Detaljan raspored upisa za ljetni rok bit će objavljen ovdje 17. srpnja 2020. godine, a za jesenski rok ovdje 16. rujna 2020. godine.
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.

Dokumenti za upis

Obrazac potrebna dokumentacija za upis može se skinuti ovdje.
Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje.
Obrazac liječničke potvrde može se skinuti ovdje.

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021. (.pdf)

 


 

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski  studij medicina 

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2020./2021. godini iznosi:
Sveučilišni studij (redoviti studenti)
Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicina (6 godina) - 70    

Uvjeti upisa

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Osijek za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr
Za upis na Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:
•    matematika na razini B – 0% upisnih bodova
•    hrvatski jezik na razini B -  0% upisnih bodova
•    strani jezik na razini B - 0% upisnih bodova
te položene obvezne izborne predmete  i to:
•    biologija – 25% upisnih bodova
•    kemija - 25% upisnih bodova
•    fizika - 25% upisnih bodova
Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25% upisnih bodova.
Preduvjet za upis  
•    Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij

Termini upisa

Upisi će se provoditi u:
•    ljetnom roku: 21. i 22. srpnja 2020.
•    jesenskom roku: 18. rujna 2020.
Detaljan raspored upisa za ljetni rok bit će objavljen ovdje 17. srpnja 2020. godine, a za jesenski rok ovdje 18. rujna 2020. godine.
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.

Dokumenti za upis

Obrazac  potrebna dokumentacija za upis može se skinuti ovdje.
Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje.
Obrazac liječničke potvrde može se skinuti ovdje.

 

  

UPISI 2019.

Upis na sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Upis na sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika provesti će se 27. rujna 2019. g. (od 9.00 do 14.00 sati).
Upis će se obavljati u Uredu za studente, J.Huttlera 4, prizemlje, kontakt 031/399-625.
Rang lista pristupnika koji su stekli uvjet za upis na diplomski studij bit će objavljena  na web stranici fakulteta:
http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/
Za upis je potrebno  dostaviti: -  2 uplatnice:
1.) troškovi školarine: 9.240,00 kuna (može na 2 rate: 4.620,00 kuna) - (redoviti studenti ne plaćaju školarinu)                                                                                                    
2.) troškovi prijave, upisa i upisnih materijala: 300,00 kuna, troškovi studentskog zbora:30,00 kuna (1 uplatnica ukupno 330,00 kuna)                                                                           
                                                                          
- 2 fotografije (3,5x4,5 cm)
                                                  
Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN Medicinskog fakulteta Osijek: HR0825000091102014297.
Obavezno upišite svoj OIB - 37 (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj).

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2019./2020. (.pdf)
Prijava za diplomski studij 2019./2020. (.doc)
Upis na diplomski studij MLD 2019./2020. obavijest (.pdf)
Uplatnica diplomski mld troškovi prijave za razredbeni postupak (.jpg)

 


 

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskihi diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2019./2020. (.pdf)

Upisi na Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski  studij medicina

Upisna kvota:

Upisna kvota u akademskoj 2019./2020. godini iznosi:

Sveučilišni studij                                         Redoviti studenti
Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicina (6 godina) 70

 

Uvjeti upisa:

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Osijek za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

Za upis na Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:
•    matematika na razini B – 0% upisnih bodova
•    hrvatski jezik na razini B -  0% upisnih bodova
•    strani jezik na razini B - 0% upisnih bodova
te položene obvezne izborne predmete  i to:
•    biologija – 25% upisnih bodova
•    kemija - 25% upisnih bodova
•    fizika - 25% upisnih bodova

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25% upisnih bodova.

Preduvjet za upis: 
•    Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij

Termini upisa:

Upisi će se provoditi u:
•    ljetnom roku: 18. i 19. srpnja 2019.
•    jesenskom roku: 23. rujna 2019.

Detaljan raspored upisa za ljetni rok bit će objavljen ovdje 17. srpnja 2019. godine, a za jesenski rok ovdje 22. rujna 2019. godine.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.

Dokumenti za upis:

Obrazac  potrebna dokumentacija za upis može se skinuti ovdje.
Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje.
Obrazac liječničke potvrde može se skinuti ovdje.

 

 

Upisi na Sveučilišni preddiplomski studij medicinsko laboratorijska dijagnostika

 Upisna kvota:

Upisna kvota u akademskoj 2019./2020. godini iznosi:

Sveučilišni studij                                         Redoviti studenti

Sveučilišni preddiplomski studij

medicinsko laboratorijska dijagnostika (3 godine)

30

 

Uvjeti upisa:

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Osijek za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

Za upis na Sveučilišni preddiplomski studij medicinsko laboratorijska dijagnostika pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:
•    hrvatski jezik na razini B – 15% upisnih bodova
•    matematika na razini B -  20% upisnih bodova
•    strani jezik na razini B - 20% upisnih bodova
te položen obvezni izborni predmet  Kemija koji se boduje s 20% upisnih bodova.

Izborne predmete Biologiju ili Fiziku kandidati ne moraju položiti (nisu obvezni), a polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi te će se najbolji rezultat vrednovati s 20.0% .

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25% upisnih bodova.

Preduvjet za upis:
•    Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij
•    Priložena medicinska dokumentacije koja uključuje nalaz oftalmologa koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje boja

Termini upisa:

Upisi će se provoditi u:
•    ljetnom roku: 17. srpnja 2019.
•    jesenskom roku: 23. rujna 2019.

Detaljan raspored upisa za ljetni rok bit će objavljen ovdje 16. srpnja 2019. godine, a za jesenski rok ovdje 22. rujna 2019. godine.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.

Dokumenti za upis:

Obrazac  potrebna dokumentacija za upis može se skinuti ovdje.
Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje.
Obrazac liječničke potvrde može se skinuti ovdje.

 

 

 

 

 

 

UPISI 2018.

Upisi na sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Upisi na sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Upisi na sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika obavljat će se 05. listopada 2018. g. (od 9.00 do 14.00 sati) . Upisi će se obavljati u Uredu za studente, J.Huttlera 4, prizemlje,  kontakt 031-399-625. Rang lista pristupnika koji su stekli uvjet za upis na diplomski studij bit će objavljena  na web stranici fakulteta.
http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/
Za upis je potrebno dostaviti:

-  2 uplatnice:

  • troškovi školarine: 9.240,00 kuna (može na 4 rate: 2.310,00 kuna)(redoviti studenti ne plaćaju školarinu)                                                                                                    
  • troškovi upisa, i upisnih materijala:150,00 kuna, troškovi ISAK iskaznice: 50,00 kuna, troškovi studentskog zbora:30,00 kuna (1 uplatnica ukupno 230,00 kuna)                                                                           


- 3 fotografije (4x6 cm)
- original rodni list (ukoliko nije ranije dostavljen)

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN Medicinskog fakulteta Osijek: HR0825000091102014297.
Obavezno upišite svoj OIB - 37 (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj).

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2018./2019. (.pdf)

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. (.pdf)

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2018./2019. (.pdf)

Upis na diplomski studij MLD 2018 2019 obavijest (.pdf)

Prijava za diplomski studij 2018 2019 (.doc)

 

webmail studomat  knjiznica alumni