blank

Upisi u prvu godinu

UPISI 2017.

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO - PREGRADA

Obavijest o upisima na Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Pregradi) - upisi će se obavljati – jesenski rok – 22. rujna 2017. u vremenu 08.00 do 11.00 sati u prostorijama Srednje škole Pregrada, Stjepana Škreblina bb, Pregrada

NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO

Natječaj za upis na Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo (.pdf)
Upis na diplomski studij Sestrinstvo u Osijeku obavijest (.doc)  
Prijava diplomski studij Sestrinstvo u Osijeku (.docx)
Upis na diplomski studij Sestrinstvo u Čakovcu obavijest (.doc)
Prijava diplomski studij Sestrinstvo u Čakovcu (.docx)
Upis na diplomski studij Sestrinstvo u Slavonskom Brodu obavijest (.doc)
Prijava diplomski studij Sestrinstvo u Slavonskom Brodu (.docx)

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE

Upisi u prvu godinu studija medicine će biti u zgradi na adresi Cara Hadrijana 10E od 9,00 do 14,00 sati 22.09.2017.

 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

Upisi na Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena u Osijeku, u akademskoj 2017./2018. godini
Osijek – 18.09.2017.

Obavijest o upisima na Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena u Osijeku
Upisi na Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena u Osijeku provodit će se za pristupnike  koji se upisuju temeljem rezultata državne mature  
Upisi će se obavljati:
I. jesenski rok – 22. rujna 2017. u vremenu 09.00 do 12.00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo (u zgradi Cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek), 1. kat, soba K-10.


Dokumenti upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature 1718 jesen (.doc)
Potvrda za upis obiteljski lijecnik (.doc)
Primjer uplatnice skolarina (.jpg)
Primjer uplatnice studentski zbor (.jpg)
Primjer uplatnice trosak upisa (.jpg)
Upisi Dentalna higijena tekst jesen (.doc)

 

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA

Upisi na Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina u Osijeku, u akademskoj 2017./2018. godini

Osijek – 18.09.2017.
Obavijest o upisima na Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina u Osijeku
Upisi na  Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina u Osijeku provodit će se za pristupnike  koji se upisuju temeljem rezultata državne mature  
Upisi će se obavljati:
I. jesenski rok – 22. rujna 2017. u vremenu 09.00 do 12.00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo (u zgradi Cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek), 1. kat, soba K-10.

 Dokumenti upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature 1718 jesen (.doc)
 Potvrda za upis obiteljski lijecnik (.doc)
 Primjer uplatnice ISAK iskaznica (.jpg)
 Primjer uplatnice skolarina (.jpg)
 Primjer uplatnice studentski zbor (.jpg)
 Primjer uplatnice troskovi upisa (.jpg)
 Upisi Dentalna medicina tekst jesen (.doc)

 

 

 

 

 

 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJA - ORAHOVICA

Upisi Orahovica drugi rok - obavijest (.doc)

 

 

OBAVIJEST – upisi u 1. godinu akademske 2017./2018. godine
S obzirom da će podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima državne mature biti 20. srpnja 2017. godine, obavještavamo Vas da će se kandidatima koji steknu pravo upisa u 1. nastavnu godinu na svim studijima Medicinskog fakulteta Osijek omogućiti upis uz naknadnu dostavu svjedodžbi o državnoj maturi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature najkasnije do 30. rujna 2017.

Prijave za test psihomotorike 2017. - dentalna medicina - jesenski rok

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA
PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca OBRAZAC.

Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 24. srpnja 2017.godine do 4. rujna 2017. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 9. rujna 2017. godine.

S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti  će biti objavljeni 11. rujna 2017. godine na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek.

Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 12. rujna 2017. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 12. rujna 2017. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

 

Prijave za test psihomotorike 2017. - dentalna higijena - jesenski rok

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA
PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca OBRAZAC
Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.
Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 24. srpnja 2017.godine do 4. rujna 2017. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 9. rujna 2017. godine.
S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti  će biti objavljeni 11. rujna 2017. godine na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 12. rujna 2017. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 12. rujna 2017. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

 

 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - OSIJEK

Dokumenti za upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.doc)
Primjer uplatnice studentska iskaznica (.docx)
Primjer uplatnice studentski zbor (.docx)
Primjer uplatnice upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.doc)
Upisi Osijek tekst (.doc)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - PREGRADA

Dokumenti upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.doc)
Primjer uplatnice upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.doc)
Primjer uplatnice  upis pristupnika prema rezultatima razredbenog ispita (.doc)
Primjer uplatnice skolarina (.doc)
Primjer uplatnice studentska iskaznica (.docx)
Primjer uplatnice studentski zbor (.docx)
Upisi Pregrada tekst (.doc)
Dokumenti upis pristupnika koji polazu prijemni ispit (.doc)

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

1. Upisi na sveucilisni preddiplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika 1 (.doc)
2. dokumenti za upis pristupnika  prema rezultatima drzavne mature (.doc)
3. primjer uplatnice za pristupnike prema rezultatima drzavne mature (.doc)
4. studentski zbor uplatnica (.docx)
5. Uplatnica MLD - ISAK kartica (.docx)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - NOVA GRADIŠKA

 

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE

Primjer uplatnice studentski zbor (.docx)
Upisi Medicina tekst (.doc)
Primjer uplatnice upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.doc)
Potvrda za upis obiteljski lijecnik (.doc)
Dokumenti upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.doc)
Primjer uplatnice studentska iskaznica (.docx)

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJA - ORAHOVICA

Dokumenti upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.doc)
Fizioterapija Upisi Orahovica tekst (.doc)
Primjer uplatnice studentski zbor (.jpg)
Primjer uplatnice studentska iskaznica (.jpg)
Primjer uplatnice trosak upisa (.jpg)

Prijave za test psihomotorike 2017. - dentalna medicina

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA
PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca OBRAZAC.

Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 2. svibnja 2017.godine do 1. lipnja 2017. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 10. lipnja 2017. godine.

S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti  će biti objavljeni 12. lipnja 2017. godine na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek.

Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 13. lipnja 2017. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 16. lipnja 2017. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

 

Prijave za test psihomotorike 2017. - dentalna higijena

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA
PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca OBRAZAC
Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.
Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 2. svibnja 2017.godine do 1. lipnja 2017. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 10. lipnja 2017. godine.
S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti  će biti objavljeni 12. lipnja 2017. godine na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 13. lipnja 2017. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 16. lipnja 2017. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UPISI 2016.

Upisi - diplomski studiji 2016./2017.

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA- OSIJEK - ČAKOVEC - SLAVONSKI BROD

NATJECAJ ZA UPIS U I.GOD. DIPLOMSKI -2016./2017.
Upis na diplomski studij Sestrinstvo u Osijeku - obavijest
Prijava diplomski studij Sestrinstvo Osijek
Primjer uplatnice 2016. razredbeni Osijek
Upis na diplomski studij Sestrinstvo u Čakovcu - obavijest
Prijava diplomski 2016. Čakovec
Primjer uplatnice 2016. razredbeni Čakovec
Upis na diplomski studij Sestrinstvo u Slavonskom Brodu - obavijest
Prijava diplomski 2016. Slavonski Brod
Primjer uplatnice 2016. razredbeni Slavonski Brod

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Upis na diplomski studij MLD - obavijest
Prijava za diplomski studij MLD u 2016.-2017.

 

Natječaj za upis 2016./2017. Sveučilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (.pdf)

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE

Dokumenti upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.docx)
Potvrda za upis obiteljski liječnik (.docx)
Primjer uplatnice upis pristupnika prema rezultatima državne mature (.docx)
Primjer uplatnice studentska iskaznica (.docx)
Primjer uplatnice studentski zbor (.docx)
Upisi Medicina tekst (.docx)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

Dokumenti upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.docx)
Primjer uplatnice - studentski zbor (.jpg)
Primjer uplatnice - školarina (.jpg)
Primjer uplatnice ISAK iskaznica (.jpg)
Primjer uplatnice trošak upisa (.docx)
Upisi Dentalna higijena - tekst (.docx)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJA - ORAHOVICA

Dokumenti upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.docx)
Fizioterapija upisi Orahovica tekst (.docx)
Primjer uplatnice studentska iskaznica (.docx)
Primjer uplatnice studentski zbor (.docx)
Primjer uplatnice trosak upisa (.docx)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJA - OSIJEK

Dokumenti upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.docx)
Fizioterapija upisi Osijek tekst (.docx)
Primjer uplatnice studentska iskaznica (.docx)
Primjer uplatnice studentski zbor (.docx)
Primjer uplatnice trosak upisa (.docx)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - NOVA GRADIŠKA

Dokumenti upis pristupnika koji polazu prijemni ispit (.docx)
Dokumenti upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.docx)
NG uplatnica studentska iskaznica (.docx)
NG uplatnica studentski zbor (.docx)
NG uplatnica školarina (.docx)
NG uplatnica upisi matura (.docx)
NG uplatnica upisi razredbeni (.docx)
Upisi Nova Gradiska tekst (.docx)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - OSIJEK

Dokumenti za upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.docx)
Primjer uplatnice studentska iskaznica (.docx)
Primjer uplatnice studentski zbor (.docx)
Primjer uplatnice upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.docx)
Upisi Osijek tekst (.docx)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - PREGRADA

Dokumenti upis pristupnika koji polazu prijemni ispit (.docx)
Dokumenti upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.docx)
Primjer uplatnice upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature (.docx)
Primjer uplatnice upis pristupnika prema rezultatima razredbenog ispita (.docx)
Primjer uplatnice skolarina (.docx)
Primjer uplatnice studentska iskaznica (.docx)
Primjer uplatnice studentski zbor (.docx)
Upisi Pregrada tekst (.docx)

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Upisi na sveucilisni preddiplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika (.docx)
Dokumenti za upis pristupnika  prema rezultatima drzavne mature (.docx)
Primjer uplatnice za pristupnike prema rezultatima drzavne mature (.docx)
Studentski zbor uplatnica (.docx)
Uplatnica MLD - ISAK kartica (.docx)

 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - NOVA GRADIŠKA - 2016.

Natječaj Medicinskog fakulteta Osijek - Nova Gradiška 2016. (.pdf)

Naputak pristupnicima - Nova Gradiška 2016. (.docx)

Prijava upitnik - Nova Gradiška 2016. (.docx)

Prijava za razredbeni postupak - Nova Gradiška 2016. (.docx)

Primjer uplatnice - Nova Gradiška 2016. (.docx)

 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - PREGRADA - 2016.

Natječaj Medicinskog fakulteta Osijek - Pregrada 2016. (.pdf)

Naputak pristupnicima - Pregrada 2016. (.docx)

Prijava upitnik - Pregrada 2016. (.docx)

Prijava za razredbeni postupak - Pregrada 2016. (.docx)

Primjer uplatnice - Pregrada 2016. (.docx)

 

Prijave za test psihomotorike 2016.

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA
PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE

Način prijave

Za Test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca:

http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/ustroj-1/ured-za-kvalitetu/103-kvaliteta/967-obrazac-dentalna-higijena

Prijave traju do 06. lipnja 2016. godine.

Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati, kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku na dan 17. lipnja i 18. lipnja 2016. godine.

S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 23.6.2016. godine na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek

Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 24.6.2016. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 27.6.2016. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

  

UPISI 2015.

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - ČAKOVEC

Čakovec Upis na diplomski studij Sestrinstvo - obavijest 2015 (.doc)

Prijava diplomski 2015 Čakovec (.doc)

Primjer uplatnice 2015 razredbeni Cakovec (.doc)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - NOVA GRADIŠKA

Upisi N. Gradiska tekst
Dokumenti za upis pristupnika koji polazu prijemni ispit
Dokumenti za upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature
NG uplatnica skolarina
NG uplatnica studentski zbor
NG uplatnica upis matura
NG uplatnica upis razredbeni

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJA

Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapija – upis kroz razredbeni postupak za pristupnike starije od 25 godina

natječaj za razredbeni ispit fizioterapija (.pdf)

Prijava upitnik fizioterapija Osijek (.doc)

Prijava za razredbeni postupak fizioterapija Osijek (.doc)

Obavijest o slobodnim mjestima za jesenski rok za pristupnike starije od 25 godine koji nisu obvezni polagati državnu maturu i to za studijske programe koji su naznačeni u tablici u prilogu.

Znanstveno-nastavna/ umjetničko-nastavna sastavnica/studij Broj slobodnih mjesta za jesenski rok
Stariji od
25 god
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Razredbeni postupak
Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo 12
Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo u Pregradi 8
Sveučilišni preddiplomski studij medicinsko laboratorijske dijagnostike 8
sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo u Novoj Gradišci 10
Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapija 10

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - OSIJEK
Obavijest pristupnicima za razredbeni postupak - sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo Osijek
Prijava upitnik Osijek 2015
Prijava za razredbeni postupak Osijek 2015
primjer uplatnice 2015 razredbeni Osijek

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - PREGRADA
Obavijest pristupnicima za razredbeni postupak - sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo (dislocirani studija u Pregradi)
Prijava upitnik Pregrada 2015
Prijava za razredbeni postupak Pregrada 2015
primjer uplatnice 2015 razredbeni Pregrada

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
Obavijest pristupnicima za upis u 1. godinu MLD
Prijava za razredbeni- dokumenti
primjer uplatnice za pristupnike razredbenom postupku
upitnik laboranti - upisi razredbeni

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - NOVA GRADIŠKA
Natječaj za upis studenata u I. godinu dislociranog izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva u Novoj Gradišci u akademskoj godini 2015./2016.

Natjecaj srpanj 2015
Prijava za razredbeni postupak 2015
primjer uplatnice 2015 razredbeni

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - OSIJEK
Upisi Osijek tekst
Dokumenti za upis pristupnika koji polazu prijemni ispit
Dokumenti za upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature
Primjer uplatnice za upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature
Primjer uplatnice za upis pristupnika prema rezultatima razredbenog ispita
Primjer uplatnice skolarina
Studentski zbor uplatnica Sestrinstvo

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA - PREGRADA
Upisi Pregrada tekst
Dokumenti za upis pristupnika koji polazu prijemni ispit
Dokumenti za upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature
Primjer uplatnice za upis pristupnika prema rezultatima drzavne mature
Primjer uplatnice za upis pristupnika prema rezultatima razredbenog ispita
Primjer uplatnice skolarina
Studentski zbor uplatnica Pregrada

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
1.upisi na sveucilisni preddiplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika
2.dokumenti za upis pristupnika  prema rezultatima drzavne mature
3.dokumenti za upis pristupnika prema rezultatima prijemnog ispita
4.Primjer uplatnice skolarina
5.primjer uplatnice za pristupnike prema rezultatima drzavne mature
6.primjer uplatnice za pristupnike prema rezultatima razredbenog ispita
7.studentski zbor uplatnica

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJA
Upisi Osijek tekst
Dokumenti za upis pristupnika  prema rezultatima drzavne mature
Primjer uplatnice studentski zbor
Primjer uplatnice trošak upisa

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija u akademskoj godini 2015./2016.

Natječaj (.pdf)

Postani student (URL)

https://www.studij.hr/?page=p2&lang=hr

webmail studomat  knjiznica alumni