blank

Ured za studente (referada)

Lokacija

Cara Hadrijana 10E, prvi kat zgrade u Kampusu
31000 Osijek

Radno vrijeme za studente

Svaki radni dan od 09:00 do 12:00 sati

Uloga ureda za studente

  • pruža sve informacije o prijavi, razredbenim ispitima i upisu na Fakultet,
  • prima prijave za upis na Fakultet,
  • provodi upis na Fakultet,
  • izdaje sve pismene potvrde o studentovom statusu, prijepise ocjena i sl.,
  • daje sve ostale informacije o studiranju na Fakultetu

Kontakt podaci

Studij medicine:
031/399-622 (Nada Kecman)
031/399-621 (Andreja Miljanović)
Studij sestrinstva:
031/399-624 (Marijana Mlinarević)
031/399-623 (Mišo Debeljak)
049/377-273 (Ivana Grilec Gajšek) – za studij sestrinstvo u Pregradi
Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike:
031/399-625 (Mirjana Jurič)
Poslijediplomski studij:
031/399-618 (Gabriela Volner)

031/399-617 (Tamara Seropian)
031/399-616 (Fax- poslijediplomska)

webmail studomat  knjiznica alumni