blank

Tečaj trajne edukacije

Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije
Škola neurofeedback i biofeedback terapije u kliničkoj praksi
Osijek, 11-14.12.2017.
Medicinski fakultet Osijek, Crkvena 21
Klinika za neurologiju KBC Osijek

program tečaja (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni