blank

Škola neurofeedback i biofeedback terapije u kliničkoj praksi

16-20.12.2018.
Zagreb, 16-20.12.2018.
Klinička bolnica Sv.Duh u Zagrebu
KATEDRA ZA NEUROLOGIJU I NEUROKIRURGIJU
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC OSIJEK
REFERENTNI CENTAR ZA NEUROREHABILITACIJU KBC OSIJEK
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU, KBO SVETI DUH
PROGRAM STALNOG MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA I. KATEGORIJE

program tečaja (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni