blank

Integrativni pristup u psihijatriji

10.05.2019.

Osijek, 10.05.2019.

Medicinski fakultet Osijek
KBC Osijek
Klinika za psihijatriju
Zavod za integrativnu  psihijatriju
Hrvatsko psihijatrijsko društvo

Pozivaju Vas na
Prvi simpozij
sa međunarodnim sudjelovanjem

Integrativni pristup u psihijatriji
Datum: 10. svibnja 2019.godine


Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Osijek, predavaonica P1, J.Huttlera 4, Osijek

program tečaja (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni