blank

7. HRVATSKI KONGRES IZ NEUROREHABILITACIJE I RESTAURACIJSKE NEUROLOGIJE

7. HRVATSKI KONGRES IZ NEUROREHABILITACIJE I RESTAURACIJSKE NEUROLOGIJE s međunarodnim sudjelovanjem
Osijek 18.-21. ožujka 2020.

program (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni