blank

Parkinsonova bolest i bolesti pokreta

12. i 13.04.2019.

Osijek, 12. i 13. travnja 2019. godine
Klinika za neurologiju KBC Osijek
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC OSIJEK
HRVATSKA UDRUGA ZA NEUROREHABILITACIJU I RESTAURACIJSKU
NEUROLOGIJU - HUNRN
REFERENTNI CENTAR ZA NEUROREHABILITACIJU MINISTARSTVA
ZDRAVSTA RH
PROGRAM STALNOG MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA
I. KATEGORIJE
PARKINSONOVA BOLEST
I BOLESTI POKRETA

program tečaja (.pdf)

Integrativni pristup u psihijatriji

10.05.2019.

Osijek, 10.05.2019.

Medicinski fakultet Osijek
KBC Osijek
Klinika za psihijatriju
Zavod za integrativnu  psihijatriju
Hrvatsko psihijatrijsko društvo

Pozivaju Vas na
Prvi simpozij
sa međunarodnim sudjelovanjem

Integrativni pristup u psihijatriji
Datum: 10. svibnja 2019.godine


Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Osijek, predavaonica P1, J.Huttlera 4, Osijek

program tečaja (.pdf)

Ultrazvuk kao nadopuna kliničkom pregledu

09.04.2019.

Osijek, 09.04.2019.

Medicinski fakultet Osijek
Katedra za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine
i
Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska - Cromsic, podružnica Osijek

Tečaj organiziran pod nazivom „Ultrazvuk kao nadopuna kliničkom pregledu“ namijenjen je studentima završnih godina medicinskog fakulteta kao i liječnicima početnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a ima za cilj upoznati polaznike sa konceptom ultrazvuka kao stetoskopa novog doba koji pruža značajne informacije o kliničkom stanju bolesnika. Polaznici tečaja dobit će osnovne informacije o korištenju i ulozi ultrazvuka u hitnoj medicini te će kroz praktični dio i sami dobiti priliku izvesti ultrazvučni pregled.

program tečaja (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni