blank

NEUROKARDIOLOGIJA

28./29. 10. 2018.

MEDICINSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
KATEDRA ZA NEUROLOGIJU I NEUROKIRURGIJU
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC OSIJEK
REFERENTNI CENTAR ZA NEUROREHABILITACIJU KBC OSIJEK
POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I
REHABILITACIJU SRČANA, ZAGREB
PROGRAM STALNOG MEDICINSKOG
USAVRŠAVANJA I. KATEGORIJE

NEUROKARDIOLOGIJA

Osijek, 28. i 29. listopada 2018.
KBC Osijek, Klinika za neurologiju IV kat

program tečaja (.pdf)

SUVREMENA DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE RETINALNIH BOLESTI U KLINIČKOJ PRAKSI

05./06. 10. 2018.

KBC OSIJEK ZAVOD ZA OFTALMOLOGIJU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK KATEDRA ZA OFTALMOLOGIJU, HRVATSKO OFTALMOLOŠKO I OPTOMETRIJSKO DRUŠTVO I HRVATSKO DRUŠTVO ZA BOLESTI GLAVE I VRATA SLAVONIJE I BARANJE  

Organiziraju

Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Suvremena dijagnostika i liječenje retinalnih bolesti u kliničkoj praksi“

webmail studomat  knjiznica alumni