blank

Tečaj trajne edukacije

Tečaj prve kategorije - Moderne ovisnosti u kontekstu zaštite mentalnog zdravlja


Poštovani,

Katedra za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, uz potporu Ministarstva zdravstva, organiziraju tečaj trajne medicinske izobrazbe 1. kategorije, s temom „Moderne ovisnosti u kontekstu mentalnog zdravlja”.

Tečaj će se održati 7. i 8. prosinca 2017. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u ul. A. Cesarca 71, u „Dvorani” na prvom katu, u Slavonskom Brodu.

Namijenjen je liječnicima, psiholozima, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama / tehničarima, djelatnicima škola i svima ostalima koji se u svom radu susreću sa ovisnostima i rizičnim ponašanjem mladih.

Čast nam je pozvati Vas na sudjelovanje na ovom tečaju!"

program tečaja (.pdf)

Tečaj trajne edukacije

STRUČNI SASTANAK U ORGANIZACIJI KATEDRE ZA BIOFIZIKU I RADIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U OSIJEKU, OŽB VUKOVAR I KBC OSIJEK
15.12.2017
Predavaonica P1, prizemlje, Medicinski fakultet u Osijeku u krugu KBCO
Sastanak je bodovan od HLK i HKZR


Program osiguranja kvalitete u dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji u OŽB Vukovar i KBC Osijek: stanje i slijedeći koraci


Na stručnom sastanku prikazati će se priručnici za osiguranje kvalitete u OŽB Vukovar i KBC Osijek te usklađenost sa zakonskim obvezama kao i usklađenost s međunarodnim smjernicama. Također će se prikazati stupanj implementiranosti priručnika te koraci koji će se poduzeti ka usklađivanju priručnika s domaćim zakonodavstvom i međunarodnim smjernicama. Prikazati će se opis projekta financiranog od IAEA u koji vodi Mefos o uvođenju QA na Zavod za radiologiju KBC Osijek.
Posebno će se govoriti o ulozi i odgovornosti radiološkog tehnologa u ispunjavanju zadaći iz priručnika te suradnji s liječnikom radiologom i medicinskim fizičarom.
Prikazati će se i istraživanje o radiološkoj praksi u RH provedeno u suradnji Medicinskog fakulteta u Osijeku i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, tipične doze pacijenta za niz radioloških postupaka te predložene DRL vrijednosti za te postupke. Posebno će se govoriti o ulozi DRL u optimizaciji radiološke prakse i uključivanja ovih postupaka u QA priručnik.
Kako je jedan od najsloženijih problema u radiološkoj praksi poštivanje načela opravdanosti, dio sastanka biti će posvećen i ovom pitanju, odnosno koracima koji se poduzimaju u cilju poštivanja ovog načela i standardizacije (iGuide) te iskustva u KBC Osijek kao i mogućnost uključivanja ovog načela u QA priručnik.
Sastanku će prisustvovati liječnici radiolozi, radiološki tehnolozi i medicinski fizičari OŽB Vukovar, KBC Osijek i Medicinskog fakulteta u Osijeku (ukupno 20 sudionika).
1.    Prof.dr.sc Dario Faj, medicinski fizičar
15:00 – 15:30
Uvod. Zaštita od zračenja u dijagnostičkoj I intervencijskoj radiologiji. Uvod u sustave kvalitete: sustav osiguranja kvalitete (QMS), osiguranje kvalitete (QA) i kontrola kvalitete (QC) u dijagnostičkoj I intervencijskoj radiologiji. Uloga medicinskog fizičara.
Što mora sadržavati sustav osiguranja kvalitete i zakonske obveze.
QADRILL (Quality Assurance Audit for Diagnostic Radiology). Projekt uvođenja osiguranja kvalitete u KBC Osijek financiran od Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

2.    Damjanović Dario, bacc. rad. teh.
15:45 – 16:30

Uloga radiološkog tehnologa u QA I QC: Primjer Priručnika za osiguranje kvalitete OŽB Vukovar. Prikaz QC CT uređaja. Prikaz QC mamografskog uređaja. Smjernice mamografskog probira u RH. Prikaz QC monitora, pisača. Primjeri dobrih i loših rezultata i moguće posljedice.

3.    Prof.dr.sc. Dario Faj, medicinski fizičar
16:45 – 17:00

Dozimetrija pacijenta. Prikaz i usporedba prvih rezultata u RH, KBCO, OŽBVu.

4.    Dr.sc. Tajana Turk, spec radiologije
17:00-17:45
Kvaliteta slike u radiologiji. Ocjena kvalitete slike. Fantomi za provjeru kvalitete slike. Optimizacija kvalitete slike i ozračenja pacijenta u dijagnostičkoj radiologiji. DRL kao sredstvo optimizacije. Opravdanost.

5.    Rasprava, zatvaranje i podjela potvrdnica o prisustvovanju stručnom sastanku

 

program (.pdf)

Tečajevi trajne edukacije

DJEČJA OTORINOLARINGOLOGIJA - najčešće nedoumice i prijepori

Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima otorinolaringologije, pedijatrije, infektologije, citologije, doktorima obiteljske medicine, hitne medicinske pomoći, logopedima, medicinskim sestrama i drugim srodnim strukama, kao i svima onima koji se u svom svakodnevnom radu s malim bolesnicima ili njihovim roditeljima susreću s različitim nedoumicama i prijeporima.
Tečaj se boduje po Pravilniku HLK, HKMS.
Polaznici će dobiti potvrdnicu Medicinskog fakulteta Osijek o prisustvovanju tečaju.

program tečaja (.pdf)

Tečaj trajne edukacije

Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

Neurokardiologija

Obrazloženje tečaja

Osovina mozak-srce predstavlja jednu od najzanimljivijih intriga suvremene znanosti koja je upravo zbog toga izrodila novu znanost pod nazivom neurokardiologija. Ne možemo potpuno razumjeti mozak, način na koji mozak funkcionira, percepciju svijesti, a da pri tome izostavimo srce. Signali koje srce šalje mozgu dubinski utječu na njega. Mozak sluša te signale, baš kao što i srce sluša signale koje mu šalje mozak.
Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima neurologije, kardiologije, interne medicine, liječnicima hitne medicinske pomoći, obiteljske medicine, psiholozima, medicinskim sestrama i srodnim strukama kao i svima onima koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa navedenom problematikom.

program tečaja (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni