• Upisi
 • Upis u integrirane preddiplomske i diplomske studije

      Upis u integrirane preddiplomske i diplomske studije      

Upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta

 

Upisna kvota: 70 redovitih studenata

 
 
Prijave

 

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Osijek za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

Za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

 • matematika na razini B – 0% upisnih bodova
 • hrvatski jezik na razini B - 0% upisnih bodova
 • strani jezik na razini B - 0% upisnih bodova

te položene obvezne izborne predmete i to:

 • biologija – 25% upisnih bodova
 • kemija - 25% upisnih bodova
 • fizika - 25% upisnih bodova

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25% upisnih bodova.

 

 

Upisi

 

 • u ljetnom roku: 26. i 27. srpnja 2021.
 • u jesenskom roku: 20. rujna 2021.

Raspored upisa u jesenskom roku bit će objavljen 17. rujna 2021. godine ovdje.

 

Kandidati koji nisu prije objave konačnih rang-lista odjavili studijski program na kojemu ne namjeravaju studirati, a objavom konačnih rang-lista ostvare pravo upisa toga studijskog programa, no ne upišu ga, Medicinski fakultet Osijek zaračunat će oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu ne manjemu od jedne godišnje školarine koja iznosi 9.240,00 kn.

 

Preduvjet za upis:

 • Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij (donijeti na dan upisa)

 

Dokumenti za upis

 

Obrazac: Potrebna dokumentacija za upis može se preuzeti ovdje

Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje

Obrazac liječničke potvrde može se preuzeti ovdje

 

 

Obavijesti

 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti Uredu za studente Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na telefon 031/399-625 i na mrežnoj stranici: www.mefos.hr

ORezultati razredbenog postupka za kandidate Hrvate izvan Republike Hrvatske za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicin

 

Popis pristupnika koji nisu stekli uvjete za upis

 

 

R. br

 

ID

Uspjeh 

postignut u srednjoj školi

 

Bodovi TEST

 

Ukupno

1.

012021

131

90

221


Osijek, 15. srpnja 2021.
Obavijest o provođenju razredbenog postupka 

 

Razredbeni postupak za kandidate Hrvate izvan Republike Hrvatske za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine u akademskoj 2021./2022. godini provest će se dana 15. srpnja 2021. godine u terminu od 08,00 - 11,00 sati u dvorani P-1, prizemlje Fakulteta uz obavezno nošenje maske

Upisi za kandidate Hrvate izvan Republike Hrvatske za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine

 

Upisna kvota: 2 redovita studenta

 

Hrvati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis.

Ova kategorija se odnosi na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji. Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo, Republici Bugarskoj i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

 

Prijaviti se mogu kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u kojoj su najmanje dvije godine učili biologiju, fiziku i kemiju.

 

Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis.

 

Razredbeni postupak sastoji se od:

 

 1. vrednovanja uspjeha postignutog u srednjoj školi
 2. provjere znanja na razredbenom ispitu iz predmeta biologija, kemija i fizika.

Detalje o razredbenom postupku možete pronaći ovdje

 

Raspored za razredbeni ispit nalazi se ovdje.

 

Troškove razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna snose pristupnici, primjerak uplatnice nalazi se ovdje.

 

Prijave za razredbeni postupak predaju se poštom na adresu Medicinskog fakulteta Osijeka, Josipa Huttlera 4, HR-31000 Osijek s naznakom „za Natječaj za upis“.

 

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti ovdje

 

Uz prijavni obrazac kandidati su obvezni priložiti:

 • potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu - verifikaciju dokumentacije obavlja Središnji državni ured za Hrvate izvan RH – te izdaje Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu
 • svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)
 • svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika)
 • uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije od Agencije za odgoj i obrazovanje
 • potvrdu o uplati troškova provjere znanja u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN: HR0825000091102014297s naznakom „IPDSS Medicina - za razredbeni ispit“

 

Zaprimanje prijava za razredbeni postupak:

 • Ljetni rok: 5. do 7. srpnja 2021.
 • Jesenski rok: 1. do 3. rujna 2021.

 

Razredbeni ispit:

 • Ljetni rok: 15. srpnja 2021.
 • Jesenski rok: 8. rujna 2021.

 

 
Objava rezultata i upisi

 

Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) biti će objavljeni 16. srpnja 2021., odnosno 9. rujna 2021. na mrežnoj stranici http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/upisi

Upisi kandidata provodit će se:

 

 • u ljetnom roku: 26. i 27. srpnja 2021.
 • u jesenskom roku: rujna 2021.
 
Dokumenti za upis

 

Obrazac: Potrebna dokumentacija za upis može se preuzeti ovdje

Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje

 
 
Obavijesti

 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti Uredu za studente Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na telefon 031/399-622 i na mrežnoj stranici: www.mefos.hr