blank

Članovi fakultetskog vijeća u mandatnom razdoblju 2014. - 2018.

Za članove Fakultetskog vijeća iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izabrano je na katedrama 25 nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kako slijedi:

  1. Prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica
  2. Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica
  3. Izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, izvanredna profesorica
  4. Prof. dr.sc. Tatjana Belovari, redovita profesorica
  5. Doc. dr. sc. Martina Smolić, docentica
  6. Prof. dr. sc. Ivan Karner, redoviti profesor
  7. Izv. prof. dr. sc. Milanka Mrčela, izvanredna profesorica
  8. Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, redovita profesorica
  9. Prof. dr. sc. Jozo Kristek, redoviti profesor
  10. Prof. dr. sc. Josip Galić, redoviti profesor
  11. Doc. dr. sc. Zoran Zelić, docent
  12. Prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor
  13. Prof. dr. sc. Siniša Šijanović, redoviti profesor
  14. Izv.prof. dr.sc. Marina Samardžija, izvanredna profesorica
  15. Prof.dr.sc. Ivan Mihaljević, redoviti profesor
  16. Izv.prof.dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica
  17. Izv.prof.dr.sc. Dario Faj, izvanredni profesor
  18. Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Perić, izvanredna profesorica
  19. Doc. dr. sc. Josip Barać, docent
  20. Izv. prof. dr. sc. Slavica Kvolik, izvanredna profesorica
  21. Doc. dr. sc. Domagoj Drenjančević, docent
  22. Prof. dr. sc. Jure Mirat, redoviti profesor
  23. Doc. dr. sc. Marko Matijević, docent
  24. Doc. dr. sc. Ljiljana Trtica Majnarić, docentica
  25. Izv. prof. dr. sc. Robert Selthofer, izvanredni profesor

Za članove Fakultetskog vijeća izabrani su predstavnici nastavnika i suradnika kako slijedi:

 • Nastavnici u nastavnim zvanjima:
  1. Lorna Dubac Nemet,prof., viši predavač
  2. Zoran Kasač, dr.med., predavač
  3. Jadranka Plužarić, mag.sestr., predavač
 • Suradnici u suradničkim zvanjima:
  1. mr. sc. Dubravka Holik, dr. med., asistent
  2. Jelena Jakab, dr.med., asistent
  3. Tea Omanović, dr.med., asistent

 


 Za člana Fakultetskog vijeća izabrana je predstavnica zaposlenika kako slijedi:

1. Marina Korpar, oec


Za članove Fakultetskog vijeća izabrani su predstavnici studenta kako slijedi:

  1. Jakov  Filipović, student  studija medicine
  2. Ana-Marija Milas, studentica  studija medicine
  3. Mirna Mikić, studentica  studija medicine
  4. Tomislav Kurevija, student  studija medicine
  5. Silvia Adamčević, studentica  studija medicine
  6. Ema Schönberger, studentica studija medicine


Dekan i prodekani su članovi Fakultetskog vijeća po položaju:

  1. prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan
  2. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu i studente
  3. izv. prof. dr. sc. Maja Miškulin, prodekan za poslijediplomske studije
  4. prof. dr. sc. Ines Drenjančević , prodekanica za znanost
  5. prof. dr. sc. Pavo Filaković, prodekan za odnose s nastavnim bazama
  6. prof. dr. sc. Radivoje Radić, prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj

webmail studomat  knjiznica alumni