blank

Članovi fakultetskog vijeća u mandatnom razdoblju 2014. - 2018.

Za članove Fakultetskog vijeća iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izabrano je na katedrama 19 nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kako slijedi:

 1. 1.    Prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita  profesorica
  2.    Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita  profesorica
  3.    Izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, izvanredna profesorica
  4.    Prof. dr.sc. Tatjana Belovari, redovita profesorica
  5.    Prof. dr. sc. Ivan Karner, redoviti profesor
  6.    Izv. prof. dr. sc. Milanka Mrčela, izvanredna  profesorica
  7.    Prof. dr. sc. Jozo Kristek, redoviti  profesor
  8.    Prof. dr. sc. Siniša Šijanović, redoviti profesor
  9.    Prof.dr.sc. Ivan Mihaljević, redoviti  profesor
  10.    Izv.dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica
  11.    Prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti  profesor
  12.    Prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica
  13.    Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Perić, izvanredna profesorica
  14.    Doc. dr. sc. Josip Barać, docent
  15.    Izv. prof. dr. sc. Slavica Kvolik, izvanredna profesorica
  16.    Doc. dr. sc. Domagoj Drenjančević, docent
  17.    Prof. dr. sc. Robert Selthofer, redoviti profesor
  18.    Doc. dr. sc. Ljiljana Majnarić, docentica  
  19.    Izv. prof. dr. sc. Ivan Požgain, izvanredni profesor

Za članove Fakultetskog vijeća izabrani su predstavnici nastavnika i suradnika kako slijedi:

Nastavnici u nastavnim zvanjima:  

1.    Lorna Dubac Nemet, prof., viši predavač
2.    Zoran Kasač, dr.med., predavač
3.    Kristina Kralik, prof., predavač

Suradnici u suradničkim zvanjima:

1.    Mr. sc. Dubravka Holik, dr. med.,  asistent
2.    Jelena Jakab, dr. med., asistent
3.    Tea Omanović Kolarić, dr.med., asistent


Za člana Fakultetskog vijeća izabrana je predstavnica zaposlenika kako slijedi:

1.    Bojan Tovjanin, dip. ing. (zamjena Mišo Debeljak, oec.)


Za članove Fakultetskog vijeća izabrani su predstavnici studenta kako slijedi:

1.    Matija Fenrich  (zamjena Karlo Habjanović)
2.    Josipa Legac (zamjena Marija Anđić)
3.    Sandra Lea Lucić (zamjena Marta Bolješić)
4.    Davor Klepo (zamjena Franka Kunovac)
5.    Marina Čović (zamjena Luka Rašković)
6.    Leon Jeđud (zamjena Slaven Stanojlović)
7.    Filip Kralik (zamjena Marin Šamija)


Dekan i prodekani su članovi Fakultetskog vijeća po položaju:

1.    Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan
2.    Prof. dr. sc. Ines Drenjančević, prodekanica za nastavu i studente
3.    Doc. dr. sc. Martina Smolić, prodekanica za poslijediplomske studije
4.    Izv. prof. dr. sc.  Kristina Selthofer Relatić, prodekanica za znanost
5.    Prof. dr. sc. Davorin Đanić, prodekan za suradnju s nastavnim bazama
6.    Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, prodekanica za međuinstitucijsku suradnju i razvoj

webmail studomat  knjiznica alumni