blank

Članovi fakultetskog vijeća u mandatnom razdoblju 2014. - 2018.

Za članove Fakultetskog vijeća iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izabrano je na katedrama 22 nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kako slijedi:

 1. 1.    Prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita  profesorica
  2.    Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita  profesorica
  3.    Izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, izvanredna profesorica
  4.    Prof. dr.sc. Tatjana Belovari, redovita profesorica
  5.    Prof. dr. sc. Ivan Karner, redoviti profesor
  6.    Izv. prof. dr. sc. Milanka Mrčela, izvanredna  profesorica
  7.    Prof. dr. sc. Jozo Kristek, redoviti  profesor
  8.    Prof. dr. sc. Siniša Šijanović, redoviti profesor
  9.    Izv.dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica
  10.    Prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti  profesor
  11.    Prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica
  12.    Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Perić, izvanredna profesorica
  13.    Izv.prof. dr. sc. Josip Barać, izvanredni profesor
  14.    Izv. prof. dr. sc. Slavica Kvolik, izvanredna profesorica
  15.    Izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, izvanredni profesor
  16.    Prof. dr. sc. Robert Selthofer, redoviti profesor
  17.    Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić, izvanredna profesorica
  18.    Izv. prof. dr. sc. Ivan Požgain, izvanredni profesor
 2. 19.    Izv.prof.dr.sc. Andrijana Včeva, izvanredna profesorica
 3. 20.    Doc.dr.sc. Ines Bilić-Ćurčić, docentica
 4. 21.    Prof.dr.sc. Davor Jančuljak, redoviti profesor

Za članove Fakultetskog vijeća izabrani su predstavnici nastavnika i suradnika kako slijedi:

Nastavnici u nastavnim zvanjima:  

1.    Lorna Dubac Nemet, prof., viši predavač
2.    Zoran Kasač, dr.med., predavač
3.    Kristina Kralik, prof., predavač

Suradnici u suradničkim zvanjima:

1.    Mr. sc. Dubravka Holik, dr. med.,  asistent
2.    Jelena Jakab, dr. med., asistent
3.    Tea Omanović Kolarić, dr.med., asistent


Za člana Fakultetskog vijeća izabrana je predstavnica zaposlenika kako slijedi:

1.    Bojan Tovjanin, dip. ing. (zamjena Mišo Debeljak, oec.)


Za članove Fakultetskog vijeća izabrani su predstavnici studenta kako slijedi:

1.    Matija Fenrich  (zamjena Karlo Habjanović)
2.    Josipa Legac (zamjena Marija Anđić)
3.    Sandra Lea Lucić (zamjena Marta Bolješić)
4.    Franka Kunovac
5.    Marina Čović (zamjena Luka Rašković)
6.    Leon Jeđud (zamjena Slaven Stanojlović)
7.    Filip Kralik (zamjena Marin Šamija)


Dekan i prodekani su članovi Fakultetskog vijeća po položaju:

1.    Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan
2.    Prof. dr. sc. Ines Drenjančević, prodekanica za nastavu i studente
3.    Izv.prof. dr. sc. Martina Smolić, prodekanica za poslijediplomske studije
4.    Izv. prof. dr. sc.  Kristina Selthofer Relatić, prodekanica za znanost
5.    Prof.dr.sc. Ivan Mihaljević, prodekan za suradnju s nastavnim bazama
6.    Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, prodekanica za međuinstitucijsku suradnju i razvoj

webmail studomat  knjiznica alumni