blank

Javna nabava

Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), izjavljujem kako ne obavljam upravljačke poslove, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih se sudjeluje u upravljanju, odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojim Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao javni naručitelj, ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi u smislu članka 76. Zakona.

Dekan:
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev

 

Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o Javnoj Nabavi (Narodne novine br. 120/16)

Vezani sadržaji:

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama

Dokumenti Medicinskog fakulteta Osijek:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2008. - 2011.

Plan nabave za 2012. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2012.

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu - prva izmjena

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2013.

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu - prva izmjena

Plan nabave za 2014. godinu - druga izmjena

Plan nabave za 2014. godinu - treća izmjena

Plan nabave za 2014. godinu - četvrta izmjena

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2014.

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu - prva izmjena

Plan nabave za 2015. godinu - druga izmjena

Plan nabave za 2015. godinu - treća izmjena

Plan nabave za 2015. godinu - četvrta izmjena

Plan nabave za 2015. godinu - peta izmjena

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2015.

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu - prva izmjena

Plan nabave za 2016. godinu - druga izmjena

Plan nabave za 2016. godinu - treća izmjena

Plan nabave za 2016. godinu - četvrta izmjena

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2016.

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu - prva izmjena

Plan nabave za 2017. godinu - druga izmjena

Plan nabave za 2017. godinu - treća izmjena

Naputak za postupanje prilikom nabave roba i usluga

Molba za odobrenje nabave

Upute za postupanje prilikom jednostavne nabave

webmail studomat  knjiznica alumni