blank

Odbor za nastavu i studente

1.    Prof. dr. sc. Tatjana Belovari, predsjednik
2.    Prof. dr. sc. Ines Drenjančević
3.    Prof. dr. sc. Ivan Karner
4.    Izv. prof. dr. sc. Vesna Milas
5.    Doc. dr. sc. Josip Barać
6.    Prof. dr. sc. Dario Faj
7.    Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš Obrovac
8.    Sanda Grgić
9.    Marina Čović - student

Povjerenstvo za studentske molbe i prigovore

1.    Prof. dr. sc. Ines Drenjančević, predsjednik
2.    Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac
3.    Ruža Malenica, dip. iur.
4.    Nada Kecman
5.    Sanda Grgić

Odbor za poslijediplomske studije

1.    Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, predsjednik
2.    Prof. dr. sc. Jure Mirat
3.    Prof. dr. sc. Aleksandar Včev
4.    Izv. prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić
5.    Prof. dr. sc. Jozo Kristek
6.    Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo
7.    Prof. dr. sc. Siniša Šijanović

Odbor za znanost

1.    Izv.prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, predsjednik
2.    Prof. dr. sc. Marija Heffer
3.    Izv. prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić
4.    Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac
5.    Prof. dr. sc. Ivan Mihaljević
6.    Prof. dr. sc. Josip Galić
7.    Prof. dr. sc. Ines Drenjančević
8.    Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić
9.    Prof. dr. sc. Maja Miškulin

Odbor za završne i diplomske radove

1.    Izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, predsjednik
2.    Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac
3.    Prof. dr. sc. Marija Glasnović
4.    Prof. dr. sc. Lada Zibar
5.    Izv. prof. dr. sc. Slavica Kvolik
6.    Dr. sc. Hrvoje Brkić, poslijedoktorand
7.    Nora Pušeljić - studentica

Povjerenstvo za laboratorijsku medicinu

1.    Prof. dr. sc. Marija Heffer, predsjednik
2.    Prof. dr. sc. Ines Drenjančević
3.    Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac
4.    Prof. dr. sc. Tatjana Belovari
5.    Izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević
6.    Izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner
7.    Mr. spec. Iris Broman, dr. vet. med.

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

1.    Prof. dr. sc. Davor Jančuljak, predsjednik
2.    Prof. dr. sc. Ivan Karner
3.    Prof. dr. sc. Aleksandar Včev
4.    Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo
5.    Doc. dr. sc. Josip Barać

Povjerenstvo za kadrove

1.    Prof. dr. sc. Siniša Šijanović, predsjednik
2.    Prof. dr. sc. Aleksandar Včev
3.    Prof. dr. sc. Davorin Đanić
4.    Prof. dr. sc. Jozo Kristek
5.    Prof. dr. sc. Tatjana Belovari
6.    Prof. dr. sc. Jure Mirat
7.    Izv. prof. dr. sc. Marina Samardžija

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti

1.    Prof. dr. sc. Ivan Karner, predsjednik
2.    Prof. dr. sc. Branko Dmitrović
3.    Prof. dr. sc. Marija Heffer
4.    Prof. dr. sc. Ines Drenjančević
5.    Prof. dr. sc. Dragan Primorac
6.    Prof. dr. sc. Maja Miškulin
7.    Izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac
8.    Izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić
9.    Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić

Povjerenstvo za sudsko-medicinska vještačenja

1.    Prof.dr.sc. Savo Jovanović, predsjednik
2.    Prof.dr.sc. Branko Dmitrović
3.    Prof.dr.sc. Pavo Filaković
4.    Prof.dr.sc. Mladen Marcikić
5.    Izv.prof.dr.sc. Goran Kondža
6.    Izv.prof.dr.sc. Ivan Požgain
7.    Izv.prof.dr.sc. Silvio Mihaljević

Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

1.    Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac, predsjednik
2.    Prof. dr. sc. Ivan Mihaljević
3.    Prof. dr. sc. Robert Selthofer
4.    Doc. dr. sc. Antonio Kokot,
5.    Matija Fenrich – predstavnik studenata
6.    Dr. sc. Nikola Bijelić, poslijedoktorand
7.    Ružica Gverieri, dip. iur., Upravni odjel za zdravsto i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, član iz redova vanjskih dionika

webmail studomat  knjiznica alumni